Češi patří mezi nejnáruživější kuřáky na světě a je tedy jasné, že nikotin často vstupuje i do jejich partnerských vztahů. Zároveň roste popularita alternativ ke klasickým cigaretám a s tím se objevují i rozdíly ve vnímání různých tabákových výrobků u partnerů.
Jak přesně, to zmapoval výzkum agentury STEM/MARK mezi dospělou českou populací.
Začněme špatnou zprávou pro kuřáky: jestli někdy bylo kouření vnímáno jako sexy, tak to už dnes opravdu neplatí. Ani samotní kuřáci jej většinou nepovažují za vysloveně atraktivní, spíše je jim to jedno. Respondenti, kteří nikdy nebyli ve vztahu s kuřákem, o to většinou ani nestojí, a pokud by akceptovali kuřáka jako partnera, pak by očekávali, že s kouřením přestane nebo jej alespoň omezí.
Kouření v očích účastníků výzkumu výrazně snižuje atraktivitu kuřáka jako partnera a platí to i o elektronických náhražkách cigaret, i když u těch v menší míře. Jak konkrétně dopadlo srovnání různých produktů z hlediska dopadu na atraktivitu protějšku? Jako nejméně atraktivní skončily balené cigarety, následované klasickými a elektronickými cigaretami. Bezdýmné produkty, jako je například zařízení glo, se v tomto hodnocení umístily nejlépe. Tabák se v nich zahřívá a tvoří se pára, takže zápach je minimální a nevzniká žádný popel. Největší podíl respondentů u nich uvedl, že užívání těchto produktů nemá v jejich očích na atraktivitu protějšku žádný vliv (36 %), a získaly rovněž nejmenší podíl negativních hodnocení.
Každý šestý dospělí považuje partnera, který užívá bezdýmné produkty, za přijatelnějšího, než kuřáka cigaret. Polovina si myslí, že to vyjde nastejno, 16 % neví a 20 % bezdýmné produkty za přijatelnější nepovažuje.
Spory o krabičku
A s čím mají lidé u kuřáků největší problém? Zapáchající oblečení a zápach z úst, obojí vadí 54 % dospělé populace. Na třetím a čtvrtém místě skončilo ohrožování vlastního zdraví a zdraví ostatních (obojí vadí 42 %). Tyto problémy jsou pravděpodobně hlavním zdrojem konfliktů ve vztahu kuřák – nekuřák. Tři čtvrtiny nekuřáků se zkušeností se vztahem s kuřákem uvádějí, že zlozvyk jejich partnera byl alespoň občas zdrojem konfliktů, ve třetině případů často.
Láska k partnerovi ovšem leckdy stojí i za úspěšnou snahou o zdravější životní styl. Vztah s nekuřákem je pro kuřáky dobrou motivací pokusit se s kouřením skoncovat. Polovina kuřáků, kteří někdy zkoušeli s tímto zlozvykem přestat, tak činili právě kvůli partnerovi, a nadpoloviční většina z nich byla úspěšná. Muži pro své partnerky úspěšně skoncovali s kouřením dvakrát častěji než ženy.
Kuřáci svou neřest před partnery ve valné většině případů (81 %) netají. Ti, kteří se své kouření před partnerem utajit pokoušeli, byli v nadpoloviční většině případů odhaleni.
Foto: Shutterstock

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account