Žijeme v místech planety Země, kde se střídají roční období. Kontinuálně, ale specificky, prakticky stále, tady díky tomu procházíme vnějšími změnami. Jaro přichází s každoročním a přece vždy novým mystériem naděje, otevírání a růstu. To vrcholí v čase Velikonoc, který právě prožíváme. Pojďme se propojit s radostným rozechvěním, o Velikonocích tak jasně čitelným v probouzející se přírodě a podívejme se, kde a jak můžeme začít růst a obnovovat se my sami. 

Vnitřní změna je proces
U řady fyziologických změn nás nepřekvapí, že se dějí postupně, mají svůj začátek, průběh a závěr. Dobrým příkladem je těhotenství a porod.
Psychické změny jsou na tom úplně stejně; ale ne vždy umíme jejich fáze vědomě, správně a jasně, rozlišit.
V následujícím textu čerpám ze své antistresové a seberozvojové metody „Alchymie života – cesta změny“.

Podívejme se na jednotlivé fáze vnitřního změnového procesu
Krok1: co mám změnit? = vyberte si, kterou část života chcete změnit
Znáte to: abyste se lépe vyznali například ve svém pracovním stole, jednou za čas vyndáte věci ze zásuvek a vytřídíte je. Ponecháte si, co je pro vás klíčové, tedy nejvíce užitečné. Podobně se teď podívejte na svůj život. Nejprve je tu zadání najít tu oblast, tzn. část života, jejíž změna vám přinese nejvíce užitku a efektivity.
Existují hlavní části života, které jsou společné nám všem, především:
*vztahy,
*práce či podnikání,
*vy sami,
*kreativní činnosti,
*volný čas,
*užitečná a smysluplná činnost pro celek.

Mapování
a)    definujte si, co do dané části života ve vašem případě patří.
Inspirujte se následujícím výčtem; vypište si, s čím souhlasíte, případně doplňte cokoli dalšího:
*principy/pilíře života – prostor, čas, řád, směr, tvar, tajemství, náhoda, pohyb a klid, začátek a konec, život a smrt…
*vztahy: láska, životní partner, sexualita, rodina, děti, otec a matka, prarodiče, přátelé, domov a domácnost…
*práce nebo podnikání: pracovní vztahy, organizace času, řízení (sebe, druhých), pracovní prostor, uspokojení z práce (práce jako vědomá činnost, ocenění od příjemců výsledků práce), peníze, majetek, postavení…
*vy sami – vztah k sobě, postoje k životu, vnitřní a vnější zdroje, osobnost a její části,  osobní růst a rozvoj, záměr, rutiny, vědomý život, rituály, sny a přání, zakořenění, vystředění, integrita, osobní moc…
*kreativní činnosti – amatérská a profesionální umělecká činnost (kresba, malba, tanec, zpěv, divadlo…), tvůrčí myšlení a představivost, tvůrčí přístup k jakékoli, jinak rutinní, činnosti,
*volný čas – výlet, dovolená, spánek, sport, lenošení, požitek,
**užitečná a smysluplná činnost pro celek – angažovanost v občanských iniciativách a spolcích, aktivity pro neziskové organizace, dobrovolnictví, dárcovství…

Zaměřte se také na svůj stín
Velký užitek vám přinese, když se kromě kladných stránek vašeho života na chvíli zamyslíte nad mírou napětí, omylů a celkově úhelných kamenů, které v něm aktuálně máte; možná zjistíte, že jich akceptujete více, než byste si přáli a rozhodnete se to změnit. Tady jsou příklady:
*stres – strach, vztek, frustrace…
*riziko – chaos, napětí, překážky, nejistota,
*chyba – strach udělat chybu, perfekcionismus, iluze, mylná očekávání,
*rozchod – odluka, rozvod, výpověď ze zaměstnání, konec podnikání.
 
b)    měření: abyste zjistili, která část vašeho života nejvíce volá po nových nápadech, impulzech a řešení, použijte stupnici od 0 do 10, kde 0 rovná se: „Vůbec nemám chuť cokoli měnit.“ a 10 znamená: „Rozhodně chci udělat změnu.“. U každé oblasti si položte otázku:
Na stupnici od 0 do 10, jak moc chci něco změnit v oblasti… (např. v oblasti vztahů)?
c)    máte vítěze
Projděte každou z klíčových částí života.
Výsledná čísla porovnejte a zjistíte, která oblast je pro změny a transformaci nejvhodnější.
Krok 2: šťavnaté rozhodnutí

Kdy a proč se změny daří
Viděli jste film „Matrix Reloaded“? V závěrečné části je hrdina jménem Neo konfrontován se svým největším nepřítelem; i když je hrdina doslova na kolenou, stále bojuje a jeho protivník to nemůže pochopit. „Proč, pane Andersene, proč?“ ptá se jej. „Proč to nevzdáte?!“ A Neo odpoví: „Protože jsem se tak rozhodnul.“ Jak asi tušíte, vítězství patří Neovi.

Proč?
Na světě neexistuje větší moc, než ta, která vychází z hloubi srdce a nitra duše. Právě odtud vzešlo Neovo rozhodnutí v boji vytrvat.
Taková rozhodnutí přesahují věky. Právě díky nim vznikají veliká díla; přestože jsou autoři za svého života odmítáni, protože svými vizemi předběhli dobu.

Co s tím?
Je čas, abyste pochopili, že opravdové přeměny můžete ve svém životě udělat a dotáhnout do konce jedině tehdy, když se pro ně rozhodnete:
*ve stavu vnitřního klidu,
*v jednotě sami se sebou,
*z niterné vnitřní potřeby,
*z toho místa uvnitř sebe, kde jste skutečně pravdiví, opravdoví a cítíte se tam sami sebou.

Jak poznáte správné rozhodnutí?
Jednoduše: když k němu dospějete, pocítíte vzrušení a příliv energie; budete se cítit oživení a šťastnější než předtím.

Jak na to
Najděte si klidný kout, kde se můžete dobře soustředit. Na chvíli zavřete oči…a pravidelně dýchejte. Pozorujte svůj dech, hluboký nádech, pomalý výdech… alespoň třikrát za sebou.
Představte si sami sebe na krásném, klidném místě. Jak se tam cítíte? Pozorujte svůj dech…hluboký nádech, pomalý výdech…
Položte si otevřené otázky:
*co mi dlouhodobě přinese největší radost?
*po čem toužím, ze dna duše a z hloubi srdce?
*do které části svého života chci věnovat své nejlepší síly, v horizontu jednoho až tří let?
Až objevíte své odpovědi, zapište si je. Někdy přijdou jednoznačně, formou slov nebo jasného uvědomění; jindy se vaše vnitřní já vyjádří cestou obrazů nebo fyzických vjemů. S těmi pak jděte dál, jsou to stopy a vy se pro několik příštích hodin (nebo dnů) stanete lovcem své nové reality.
Krok 3: akce, akce, akce!
Sebenádhernější vize zůstane jen slovem či prožitkem, pokud ji nezačnete uskutečňovat. Ne že byste to nevěděli, ale… to ještě neznamená, že tento pokyn vždy následujete.

Jděte po krocích
Kdybyste chtěli přejít přes řeku, kde není most ani brod a řeka je mělká, jak byste to udělali? Pravděpodobně už v duchu vidíte kameny, přes něž můžete řeku zdolat suchou nohou. Podobně to udělejte se svými, právě zvolenými, důležitými změnami v klíčové oblasti života:
*stanovte si dva břehy řeky = kde jste teď – a kam chcete dojít,
*“rozpadněte“ tento velký úkol na řadu dílčích, ale pozor, nanejvýš na pět až šest akcí,
*vezměte první kámen přes řeku – a rozmyslete si, jaký první, konkrétní, krok můžete udělat a zapište si jej;
*jak se vám bude dařit jednotlivé kroky realizovat, pamatujte, že je příjemné a současně užitečné ocenit se: proto se už na začátku rozhodněte, co vás skutečně potěší a až dojdete do svého cíle, vytouženou odměnu si rozhodně dopřejte.     
V závěru vás chci potěšit nebo možná i překvapit zdánlivým paradoxem: v celém tomto článku píši o velikosti a významu transformace, přeměn. Přesto je mým stěžejním postojem k sobě a k vám: v žádném případě se neměňte. Jste v pořádku takoví, jací jste. Ale… ne vždy je vaše skutečné vnitřní já, vaše opravdovost, venku, na svobodě, tak, jak by samo chtělo; a podle mě stojí za to dát sami sobě možnost být šťastní a naplnění. Kdykoli se usmíváte bez příčiny; pokaždé, kdy máte uvolněné tělo, stav bez myšlenek a jasně cítíte, že vám nic nechybí ani nepřebývá, jste skutečně sami sebou. A každá změna, o níž zde píši, jen přispívá k tomu, abyste takových okamžiků zažívali co nejvíc.
Vaše
Hanka Ajasta

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account