To, že vidíme a slyšíme, je pro většinu z nás samozřejmost. Věděli jste, že ročně se rodí v ČR 180 dětí s trvalou poruchou sluchu? A jeden člověk ze tří starší 65 let je postižen ztrátou sluchu? Tato čísla jsou alarmující. Dobrou zprávou však je, že poruchám sluchu lze ve většině případů předcházet, či je efektivně řešit.
3. března – Mezinárodní den sluchu
Na dnešní den připadá Mezinárodní den sluchu, který se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Tento den je věnovaný lidem s poruchami sluchu. K této příležitosti je vhodné věnovat se tématům a osvětě v oblasti zdravého sluchu. Protože některým poruchám lze předcházet.
Varující je především skutečnost, že celosvětově až 1 miliarda mladých lidí je ohrožena ztrátou sluchu v důsledku nesprávného používání audio zařízení, telefonů a vysokého hluku v barech a diskotékách.
„Sluch je významný prvek komunikace mezi lidmi. Preventivními opatřeními je možné dosáhnout výrazného snížení výskytu problému nedoslýchavosti. V našem prostředí je důležitá zejména péče o vrozené těžké vady sluchu, o poruchy sluchu získané a podmíněné věkem, které jsou v řadě případů podceňované, ale se stárnutím populace nabírají na důležitosti,“ upozorňuje Prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové a předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Otestujte si svůj sluch
Rakouská společnost MED-EL Medical Electronics patří mezi přední dodavatele implantačních systémů. Právě Kochleární implantační systém může být řešením pro lidi, kteří trpí těžkou až velmi silnou poruchou sluchu.
Váš sluch si můžete sami otestovat na této stránce http://www.momentofsilence.co/cz/. Stejně tak se zde můžete podívat na video s okamžiky, kdy je sluch v životě vším.
 
 
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account