Zažíváte se svým dítětem horké chvilky, protože vás neposlouchá? Voláte na
něj, pokřikujete, ale ono dělá, že neslyší, všechno musíte několikrát
opakovat? Předtím, než začnete sestavovat bojový plán a vymýšlet efektivní
tresty, odpovězte si na jednu jednoduchou otázku: ,,Jak dobře poslouchám
své dítě JÁ?“ Jako rodiče jste pro své dítě jedinečným vzorem, takže i
dovednost s názvem naslouchání se učí od vás.

Zde je několik praktických tipů, jak poslouchání a naslouchání zdokonalit.
1. Zamyslete se nad tím, jak dobře své dítě posloucháte.  Když s vámi dítě
mluví, zastavíte se, podíváte se na něho a pečlivě nasloucháte tomu, co vám
říká? Nebo dál pokračujete v tom, co právě děláte?
2. Když svému dítěti chcete něco říct, pokřikujete na něj z jiné místnosti? Nebo
si za ním dojdete, postavíte se před něj (podřepnete), podíváte se mu do očí a
pak teprve mluvíte?
3. Ujišťujete se, že vaše dítě přesně ví, co jste mu řekli? Děti často nevnímají
všechno, co jim řekneme. Mnohdy z toho zaznamenají sotva polovinu, obzvlášť
když jsou zabrané do hry. Upřesněte si s dítětem, jestli slyšelo vše, co jste mu
řekli? Například: ,,Martine, víš, o co jsem tě požádala před večeří?“
4. Jak mluvíte se svým dítětem, když chcete, aby si splnilo své povinnosti?
Začínáte uplácením, přes výhrůžky nebo ho pozitivně motivujete?
Povzbuzování je lepší, než výhrůžky. Je v něm pozitivní energie a motivace. Co
je vám bližší?
,, Tome, dokud si neuklidíš ten binec v pokoji, tak nedostaneš večeři!“
nebo ,,Tome, je potřeba, aby sis před večeří uklidil v pokojíčku. Kolik času
potřebuješ? Jídlo bude na stole asi za hodinu.“
5. Pokud máte v rodině více dětí, ale potřebujete mluvit pouze s jedním z nich,
buďte velmi konkrétní. Stopněte činnost, kterou právě děláte, zavolejte si dítě
k sobě, vezměte jej za ruku a promluvte si s ním. Hovořit k dítěti, schovanému
v hloučku hrajících si a pokřikujících sourozenců, není efektivní.
6. Domluvte si s dítětem konkrétní signál. Odmalička děti učíme, že nemají
druhým skákat do řeči a chovat se nezdvořile. Jak je to ale naučit? Je to
jednoduché. Domluvte si spolu nějaké heslo, například zmáčknutí ruky nebo
lehké poklepání na určitou část těla, prostě jasný signál. Tímto, předem
domluveným gestem, vás dítě upozorní, že má nějaký požadavek, přání a čeká,
až dokončíte rozhovor, který právě vedete. Nenechte dítě dlouho čekat,
vyslechněte ho hned, jakmile to bude možné. Jeho trpělivost a ohleduplnost
nezapomeňte občas ocenit (pochvalou, pohlazením…)Především u dětí ve věku
od 2 do 5 let.
7. Odměna a úcta- sebe i děti odměňte především za to, že si navzájem
trpělivě nasloucháte. Pokud máte doma zavedené pravidlo, že musíte zvednout
hlavu a podívat se na sebe, když spolu mluvíte, BRAVO! Taková vzájemná úcta,
je už sama o sobě velkou odměnou. Pokud k tomu ještě vykouzlíte milý úsměv
nebo jinou formu poděkování, odměna bude dvojnásobná.
8. Přihlédněte k věku dítěte. Dvouleté a starší dítě by mělo se svými požadavky
na vaši okamžitou pozornost umět počkat. Jestliže právě něco děláte,
vyřizujete, platíte u pokladny nebo s někým hovoříte, požádejte své dítko, aby
počkalo. Vždy se k němu ale vraťte, zeptejte se ho, o čem s vámi chtělo
mluvit, vyslechněte jej. Nikdy ho nenechte odejít s tím, že jste na něj
zapomněli. Pokud je vaše dítě mladší 2let, nevydrží ještě dlouho čekat, snažte
se mu vyhovět co nejdřív. Udělejte si čas a naslouchejte mu. Někdy to chvíli
trvá, než se vyjádří a vy porozumíte všemu, co vám chce říct.
9. Milí rodiče, pokud chcete, aby vás děti poslouchaly, dodržujte zásady
naslouchání, stejně tak, jako to požadujete po svých dětech:

a. Zastavte se!
b. Používejte oční kontakt.
c. Otevřeně naslouchejte tomu, co vám dítě říká.
d. Ujistěte se, že rozumíte tomu, co vám dítě sděluje.
e. Ptejte se otevřenými otázkami.
f. Vyslechněte ho, nezasahujte dítěti do toho, co říká. Dejte mu prostor.
g. Poděkujte dítěti, že vám to řeklo.
10. Naslouchejte svým dětem každý den. Vypněte na chvíli telefony, televizi, počítač a
povídejte si s nimi.
Když dítě cítí, že ho rodiče poslouchají, je pravděpodobné, že i ono bude
poslouchat je.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account