100

Radnice (Redenitz)

Dnes již zcela zaniklá ves Radnice, německy Redenitz, ležela ve svahu

nad soutokem Donínského (Herrnbach) a Radnického potoka (Redenitzer Bach) n

a severovýchodním úpatí vrchu Dvoračky (642 m n. m.) v nadmořské

výšce 465-520 m asi 6,5 km jihozápadně od Kadaně v severovýchodní části

Doupovských hor zvané Litoltovské vrchy dnes na území Vojenského újezdu Hradiště.

Katastr vsi měřil 3,61 km². 

Původně slovanská osada Radnice (Redenitz) vznikla patrně v průběhu

13. století. Název vsi byl slovanského původu, odvozený od jména Raden.

Radnice bývala nejvýznamnějším místem Lipoltovských vrchů, části

Doupovských hor, táhnoucích se od Ohře až po Liboc.

První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1295,

kdy je zde uváděn jistý „Peregrinud de Rednicz“.

Na základě jeho predikátu zde můžeme předpokládat existenci panského sídla,

dnes již neznámé podoby a polohy. Od 14. století poté ves patřila

k panství Egerberk a zřejmě již tehdy zdejší panské sídlo

pozbylo významu a zaniklo. Držitelé egerberského panství poté

podávali pravidelně kněze k místnímu gotickému farnímu

 kostelu sv. Jakuba Většího. 

Hudlenka

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account