Myšlenky MUDr. Holuba ze Semil mne oslovily, takže si myslím, že takto mnohý Čech , který miluje svojí vlast, taky obdobně přemýšlí. A tak jsem se také zamyslel jako lékař se 48 letou praxí nad tématem:  Co nás od budoucna po zdravotní stránce většinu lidí čeká v naší zemi a to jak dospělých jedinců tak i naších dětí ? Mnozí říkáte, kteří sledujete soudobé dění v Evropě i u nás, že je to děs a hrůza, co nás čeká …A máte pravdu! Holt psychologie, biologie, fyziologie i patologie  další lékařské obory mají své pevné zákonitosti ! Měl jsem tu možnost, že jsem pobyl nějaký čas i v jihoafrické republice a tam jsem byl jako lékař přítomen v několika nemocnících, kde jsem na vlastní oči viděl stovky lidí s chorobou AIDS jak často až bezmocně leželi na nemocničním lůžku, byly tam  i malé nemocné děti,  lidi s malárií, filariózou, různými pohlavními chorobami, parazitárními chorobami, spavou nemocí, a s mnoha jinými nemocemi vyskytující se převážně v tropech a v subtropech.
A nyní několik myšlenek k těm naším jsoucím i budoucím imigrantům. Bez diskuze se jasně ukazuje, že zdravotní stav celé řady imigrantů v zemích EU nikdo nekontroluje a pouští je sem i k nám se vším co v sobě přináší za nemoci. Divím se, že toto nekontroluje naše hygiena, a ihned radikálně neřeší, která je za toto plně zodpovědná, že sama nedá pokyn ke zastavení příchodu takovýchto zdravotně nemocných a před příchodem k nám nevyšetřených imigrantů. Pro mnohé z nás je nám jasné, že by tito lidé měli absolvovat před vstupem do ČR lékařské vyšetření a hlavně vyléčení jejich zdravotních potíží dříve než-li se dostanou mezi naše obyvatelstvo. Jejich děti trpící různými nemocemi se mohou ve škole potkávat s našimi dětmi, které na jejich nemoci způsobené parazity, mikrobiálními infekcemi, virovými chorobami ( hepatitida, AIDS a mnohé další). Nechci způsobovat paniku, ale myslím si, že dokonce je zde i nebezpečí zavlečení lepry a o je velmi nepříjemné onemocnění! Musíme si uvědomit, že je toto velmi zákeřné onemocnění , na které ani soudobá špičková medicína nezná účinnou léčbu! Musíme si dále uvědomit tu skutečnost, že naši lidé nemají proti těmto u nás dosud se nevyskytujících nemocí žádné protilátky, tedy nejsou odolné jak mnozí imigranti, kteří mohou být i bacilonosiči, a jsou tedy naší lidé daleko snáze náchylné nakazit se určitou nebezpečnou nákazou od nemocných imigrantů zvláště z oblasti Afriky a Asie. 
Soudobá vláda, parlament i senát má ve svých řadách celou řadu lékařů, napočítal jsem jich více jak deset. Co tam dělají, snad tam po této stránce nespí? Proč na tuto skutečnost neupozorňují další své zodpovědné poslance a vládní činitele?  Mnozí lidé si myslí, že jsou tak hodně přeplaceni, že by se měli probudit a trochu přemýšlet a hlavně konat pozitivní skutky ve prospěch budoucího zdraví naších občanů, tedy i malých či školních dětí! Pokud si dobře vzpomínám ta naše  vláda prohlásila, že bude do ČR brát t. zv. dobrovolně “utečence” z Afriky, ale už neřekla, a vůbec nedává instrukce a peníze na tu skutečnost, kdo celou řadu takto nemocných imigrantů naším nemocnicím, lékařům i zdravotnímu personálu zaplatí jejich vyšetření a případné léčení různých sem doslova zavlečených chorob jako je ku příkladu  svrab, pohlavní choroby ( kapavka, syfilis, měkký vřed,  C- hepatitida, papiloma viry ve formě projevů condyloma accuminatum, dále mohou mít i otevřenou plicní tuberkulózu,  nebezpečné chlamydie močovém měchýři a v plicích, pro nás celou řadu  plísňových a parazitárních chorob, dále jsou to neznámé  choroby v oblasti zažívacího traktu, jde většinou o různá průjmová onemocnění, jako ku příkladu améby, různé gastrointestinální virózy, nemoci typu schisotsomiasis, dysenterií, a především  krví a pohlavní cestou přenášené onemocnění známé pod pojmem AIDS. Je už na nyní čase se vedoucích činitelů ČR především naší vlády zeptat, jak to chtějí tedy do budoucna pozitivně řešit? A hlavně jak to řešit i za čí peníze?  Vždy´t jde o peníze naších poplatníků, a podle mých i osobních poznatků si velká většina našeho obyvatelstva ČR nepřeje, aby se dostávali mezi nás imigranti, kteří jsou nemocní, chtějí se k nám vnutit  na černo, nemají doklady, ale za to mají výborné vybavení funkčními mobily, jsou na víc i překrásně moderně oblečeni a mají to prý být trpící chudáci z arabských a afrických zemní, kde většina jich ani nepracovala a jak je vidno v sousedních zemí EU ani do budoucn se nebude jednat o výborné a vzdělané pracanty. Na víc většina takovýchto jedinců nemají žádné vzdělání. Na víc tito imigranti dostávají v zemích EU podporu měsíčně v takové výši, kterou si našinec často ani poctivou prací nevydělá za jeden měsíc, o důchodcích a jejich důchodech ani nemluvě!, kteří pracovali po celý svůj život a přinášeli takto na svých daních prospěch naší vlasti. Někteří imigranti jsou v některých případech ve fanatickém nadšení náboženství islámu a jsou ochotni dělat v mnoha zemích i úmyslně doslova binec, někteří se dokonce i chlubí se tím, že nás budou podřezávat , napadají dokonce  i policisty, znásilňují ženy, nerespektují práva a povinnosti dané země, prosazují si fanaticky svá dogmata islámu, bez ostychu dokáží ničit majetek slušných lidí, kteří respektují zákony i naší země. Podívejme se do celé řady evropských zemí  a vidíme to ve Francii, v Holandsku, ve Velké Británii, v Norsku, ve Švédsku. Proč nám media zamlčují v mnoha případech skutečný stav dění v oblasti imigrantů celé řady evropských zemí ? A tak se ptám, kdy takovéto katastrofy přijdou k nám ?, jak dlouho to bude ještě trvat? Dověděl jsem se z internetu, že do naší republiky v tomto roce má podle nějakých podivných a mně nesrozumitelných EU dohod, že má  přijít až na tři desítky tisících afrických a arabských imigrantů? Komu poslouží vzniklé epidemie v Evropě a tedy zákonitě i u nás? Jistě si budou mnou zisky různé americké, snad i západoevropské farmaceutické koncerny?  A na víc, alternativní medicína by jistě preventivně i tento problém mohla nápomoci urychleně řešit, ale ta je v ČR zamítána ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi. Například lidi trpící i dlouhodobě průjmy by museli před vstupem do naší republiky užívat homeopatický lék Arsenicum album, lidé s virovým onemocněním jater by užívali homeopatické preparáty Chelidonium či Lycopodium, lidé s tuberkulózou by měli absolvovat léčby anti-tuberkulotiky, lidé trpící parazitárními chorobou, které jsou u imigrantů dosti časté, provést ještě v záchytných táborech proti co nejdůkladněji proti parazitární léčbu. A i ta je finančně dosti nákladná.
Diskuze o bezpečnostních rizicích plynoucích z vlny imigrantů pro náš lidi, a to jak dospělé jedince tak i naše děti, se pomalu a obezřetně rozbíhá, roznášení infekčních chorob je podle mne hrozivé riziko a pro velký počet náhle příchozích imigrantů to ani nelze zvládnout tak jak by si jistě i hygienici EU přáli. V sousedním Německu dokonce lékaři a zdravotní personál, který tam z naší země odešel dobrovolně pracovat, tak se v mnoha případech z těchto imigračních důvodů rád vrací do své vlasti! Nehledě na podivný druh náboženství, který dokáže ponižovat a ničit ženy, podporovat pedofilii, chovat se nedůstojně a doslova často zcela nevychovaně a ne vzácně až násilně a bezdůvodně agresivně. Vždy´t jde o vytváření společnosti na úrovni před 1 000 léty! Vždy´t takto budeme spět do historické minulosti ? Jde ve většině případů o lidi, kteří si neváží pomoci, která je jim poskytovaná a nedokáží ani poděkovat  a berou to jako samozřejmost, kterou jim přímo dává sám jejich Allah, podle mne jejich bůh zla , biblicky jde tedy o satana, toho zlého, kterého oni nazývají Allah ! Biblický Bůh vydal desatero na hoře Sinaj a tam se píše: Nezabiješ! Mnozí jedinci a to jak u nás, například pan prezident Miloš Zeman, a mnoho dalších do předu vidících , na tyto skutečnosti upozorňují, ale je to jako když se hází hrách na stěnu a nechává se bez poklidu rozkutálet.  Je hodně zajímavé se seznámit se s pravdivými statistikami zdravotního stavu obyvatel, z kterých zemí k nám imigranti přicházejí. Průměrná délka života lidí v afrických zemích se pohybuje kolem 32 let! Ve statistice figurují jenom běžná onemocnění, která se tam vyskytují, tedy v jejich přirozeném prostředí!. Nejsou zde započítány násilná úmrtí, úrazy a potraty. Hlavním zabijákem je v afrických zemích především  malárie, dále pak je to AIDS a to i malých dětí!!!, zákeřné i parazitární plicní choroby , již zmíněná lepra, tuberkulóza plic a desítky dalších chorob, zejména pak různé střevní choroby jako je dysenterie ( úplavice), již míněné různé druhy pohlavních chorob. Pohlavním stykem se přenášející nejčastěji i virové choroby ( hepatitida C) a především i různé jejich kombinace a vzniklé i zrádné další zdravotní komplikace (například u HIV onemocnění je to značný únavový syndrom, atd.). Když k tomu připočteme i celou rozsáhlou sbírku nejrůznějších mikro-parazitů (malárie, virové choroby) a makro-parazitů  (tasemnice, filarióza a mnohé další), ve své podstatě jde o endo i exonákazy, které si sebou si i k nám různí imigranti mohou  přivést aniž by o těchto nemocech sami něco věděli a mnozí ani netuší, že je mají! Takže i podle mne se má se naše dosud na toto nepřipravené zdravotnictví opravdu na co těšit. Líbí se mi názor z mnohých z Vás, který jasně říká, že se budeme obávat se, že v celé zemi nebude dost víček od PET lahví na to, aby zaplatily často i finančně dosti náročnou léčbu nejenom imigrantům. Názor většina lidí u nás je, že naše vláda by se měla především postarat i o naše zoufalé a v zimě i často mrznoucí bezdomovce. Podle mne , zkušeného lékaře s praxí 48 let, mnozí jedinci, zejména naší Romové ( to jsou ti, kteří chtějí pracovat, studovat,přizpůsobit se pravidlům naší společnosti) a dále jsou to podle mne cikáni, kteří jsou nepřizpůsobiví, lžou, kradou a provádějí různé násilnické akce. Vždy´t mnozí jsou schopni pracovat, protože například na černo pomáhají stavět někomu dům, jiného vykradou, či vymyslí různé podivné akce s jejich dětmi, kdy Vaše auto například zastaví u supermarketu na parkovišti a malý pětiletý Rom k vám vleze do auta a nenápadně vás tam vykrade!  Cestuji často i vlakem a pozoruji chování těchto Romů a u mnohých jako lékař doslova nevím proč pobírají v mnoha případech slušný, někdy až přemrštěný invalidní důchod, který podle mne vlastně nemají nárok!  Z praxe vidím, že mnozí čeští občane mnohem více postižení nedostávají žádný invalidní důchod! Proč tomu tak je?? V televizi slyším, že chybí 140 000 pracovních míst, vždy´t podle mne i v těchto řadách naších spoluobčanů máme velké pracovní rezervy! Hlava nebere, že už čtvrt století stát bez námitek živí pár set tisíc trvale nezaměstnaných a současně pracovní úřady hledají zaměstnance i na dělnické profese. Ti samí, protože museli, za socialismu pracovali. Po listopadu 1989 rychle pochopili, že jim k obživě postačí periodické procházky k přepážkám sociálních úřadů. Nejenže stát tyhle netáhla platí, ale sta miliony financuje projekty, které by je měly dobrovolně přimět pracovat. Dokud budou alternativou k práci lehko získatelné finance na přepážkách, jsou všechny nákladné akce předem odsouzené k nezdaru.
Vraťme se k imigrantům. Jestli se pak počítá, že zákonitě tyto různé zmíněné nemoci se začnou přenášet i na naše lidi, kteří navíc proti většině z nich nemají ve svém organismu patřičné protilátky. Co tedy dělá naše vláda ČR, aby ochránila svůj lid, který na jejich nadměrné platy vydělá a de facto proti běžným lidem se má finančně opravdu moc dobře. Co udělá do budoucna naše slavná poslanecká sněmovna a senát ČR především pro naše lidi, aby byli spokojenější, aby byli šťastnější a také aby věděli koho mají skutečně volit ? Mnoho lidí si myslí a vidí skutky, že stále nedělají naší vládní činitelé po této stránce  nic, protože nikdo z nich vůbec nechápe nebo i nechce chápat, o jakou hrůzu  se tady do blízké budoucnosti u nás jedná? Podle mnohých znalců a prognostiků se vytrvale blíží v budoucnu celkový efekt, jenž prý je  srovnatelný s následný  výbuchem atomové bomby či jiné  jaderné pumy na našem území s trvalými napáchanými následky na našem obyvatelstvu, což bude způsobeno pomalým postupným vymíráním takto zasaženého obyvatelstva. V Čapkově příběhu o „ Bílé nemoci“ budeme taky muset čekat, až onemocní někdo těmito tropickými zákeřnými chorobami některý činitel z vlády, či z parlamentu a nebo ze senátu? Potom se bude aktivně přeci jenom něco dělat pro obyvatelstvo ČR ? Jsou i strany, které mají ve svém programu především zabraňovat nekontrovatelné imigraci cizinců, a docílit i zlepšení zařazení v oblasti celé řady nepracujících Romů , kteří často tvrdí, že by chtěli pracovat, ale soudobá společnost jim to neumožňuje! Mnozí Romové tvrdí, že by si na sebe i na své naplozené děti chtěli rádi slušně vydělat i na bydlení, na živobytí i na kulturu a nebyli ponižování penězi, které za nicnedělání dostávají od státu. Mám pocit, že celá řada Romů kdyby se pracovně zařadila, jak tvrdí, že chce, tak by vydělala své poctivé peníze, a výchovně by to bylo pro jejich stavbu charakteru i jejich dětí do budoucnosti ten největší kladný význam i pro celou naší i romskou společnost.
Prý naše vláda ČR chce v nastávajících létech dobrovolně investovat kolem 2 milionů Kč ročně do jednoho imigranta. Český slušný člověk toto nevydělá často ani za dobu 10 let ! Pro obyčejného člověka je toto velký finanční obnos. Uvažte se mnou, prý za 9 miliard Kč, které by prý naše vláda investovala do došlých imigrantů by bylo k dispozici na 4 000 bytů a to i pro mladé české rodiny, které si na byt jen tak rychle nevydělají!, dále by bylo možno za tyto peníze postavit dvě velké okresní nemocnice pro naše nemocné lidi, nebo možno z těchto peněz postavit na 5 000 azylových bytů pro týrané české ženy s dětmi, anebo dokonce lze postavit i na 3 000 speciálních bytů bez architektonických bariér pro naše invalidy.
Je důležité provádět především velice striktní imigrační politiku, protože když omezíme pohyb nežádoucích osob přes naše hranice, omezíme možnosti nákazy např. vody bakteriemi nebo parazity ze stolice a mnohé další. Je ale potřebný nezbytný aktivní přístup našich bezpečnostních složek. Vidíme, že i v zahraničí bezpečnostní složky nezakročují, nechávají imigranty v některých případech ničit majetek lidí, kteří je do své země přijali s vědomím, že budou spolupracovat, pracovat a zapadnou i mravně do společnosti, která je vzala mezi sebe jako rovnoprávné členy společnosti. Prosím, zapojte se všichni, kdo čtete tyto řádky! Poraďte  jak už musíme působit na své poslance a místní politiky, aby i do budoucna chtěli chránit i preventivně zdraví všech občanů v naší zatím velmi krásné a klidné vlasti a napomoci skutečně zaměstnat celou řadu Romů, kteří na to i podle zkušených lékařů mají! Mnoho lidí má velké a vážné obavy dnes jak to bude všechno u nás vypadat příští rok či další léta. Jak na to bude reagovat naše společná kasa, důchody spoluobčanů, vyrobená nadhodnota a mnozí další ukazatelé ukazující životní úroveň naší společnosti? Co konkrétně a jaká budoucnost čeká především naše děti, děvčátka, věřící křes´tany ? a jak zarazit ty zbabělce, kteří se řídí podivným až zákeřným učením islámu, které neuznává jiné náboženství a je schopno i to dobré v mnohých v nás tvrdě a ihned zničit, a jak se sami islamisté chlubí, že to udělají na trvalo…
Nemáte taky takový pocit co já, že pokud vláda bere peníze těm lidem, kteří poctivě pracují a odevzdávají daně a dává je těm, co vlastně ani nechtějí pracovat, nevytvářejí nadhodnotu pro naší společnost, pak je v tomto jádru vlády asi něco moc v nepořádku. Poraďte jak z tohoto nešvaru co nejrychleji se dostat ven a konečně dělat blahodárné skutky pro naše občany ?
Na závěr tohoto upřímného lidského pojednání chci zdůraznit že nejsem žádný xenofob a už vůbec ne rasista! Mám mezi Vietnamci i Romy celou řadu dobrých přátel, dokonce si s mnohými i tykám, protož je mám za dobré lidi, kteří pro naší společnost poctivě dlouhodobě pracují a váží si toho, že jsme přátelé a hlavně asimilovali se to naší společnosti. Na víc mám i radost z té skutečnosti, že se vším co zde píší také i naprosto souhlasí.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account