Cukrovar v Hrušovanech

– největší cukrovar v České republice

V Dyjskosvrateckém úvalu leží město Hrušovany nad Jevišovkou,

kde byl již v roce 1851 uveden do provozu cukrovar.

Cukrovar několikrát změnil majitele, byl přestavěn,

ale stále je to cukrovar s největší kapacitou v Česku.

Historie cukrovarnictví v Hrušovanech je úzce spjata se šlechtici,

kteří vlastnili zdejší velkostatek.

Majitelé hrušovanského velkostatku hrabě Khuen-Bellasi s chotí

Emanuelou uvedli do provozu roku 1851 cukrovar, který denně

dokázal zpracovat 30 tun cukrovky.

Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi

firmou Kürchner-Bachler a Co., hrabě Khun-Bellassi

a Vídeňskou baronkou v roce 1911.

V listopadu 1915 vypukl oheň v oddělení hrušovanské rafinerie,

kde se mele cukrová moučka a rychle se šířil.

Podařilo se omezit požár na výrobní budovu, která celá lehla popelem.

Skladiště se zásobami cukru a ostatní vedlejší budovy byly zachráněny.

V této době stál v čele akciové společnosti hrušovanské cukerní rafinérie

dr. Viktor Bauer. Za první světové války získal Viktor Bauer ke spolupráci 

Adolfa Loose, pro něhož architekt navrhl plány cukrovaru a rodinného domu.

Adolf Loos stavěl od roku 1916 novou hlavní budovu cukrovaru.

Na stavbě pracovalo 600 válečných ruských a srbských zajatců.

Podle starších pramenů stavěla cukrovar vídeňská firma. Čtyřpodlažní budova

s novým strojním zařízením se stala 

nejmodernějším cukrovarem v českých zemích.

Hudlenka

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account