20. listopad je veden jako Světový den chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Nemocí u nás trpí až 800 tisíc obyvatel. Tento den byl vyhlášen poprvé roku 2001 a za cíl si klade zvýšení povědomí o nemoci a informování široké veřejnosti o prevenci, neboť CHOPN, poměrně neznámá nemoc, má každoročně kolem 2500 obětí. Příznaky a příčiny vzniku nemoci bývají opomíjeny.

Výskyt tohoto onemocnění stoupá u nás i ve světě úměrně tomu, jak stoupá automobilová doprava a smog ve velkých městech. Genetický faktor u této nemoci nehraje roli.

CHOPN je chronické zánětlivé onemocnění plic, které způsobuje postupné zúžení dýchacích cest, ucpávání průdušek a větší náchylnost k zápalu plic. Nemoc je nejčastěji, kromě pracovníků v prašném prostředí, spojována s kuřáky, i proto se jí také přezdívá „kuřácké astma“. Lidé trpící CHOPN, kromě vyššího ohrožení astmatem i nádory, více inklinují ke kardiovaskulárním nemocem.

Z příznaků je nejzávažnější dušnost. Ta bývá až tak velká, že se nelze věnovat rutinním denním činnostem a pacient často není schopen vykonávat svoji práci. Dušnost bývá typicky závislá na stupni fyzické zátěže. Z dalších projevů můžeme jmenovat kašel trvající celý den a v noci se uklidňující a nadměrnou tvorbu a vykašlávání hlenu.

85 % pacientů, kteří nemocí trpí, kouří nebo někdy v životě kouřili. Největší rizikový faktor představuje kouření cigaret, ale i doutníků a dýmky. Vystavování se pasivnímu kouření může zvýšit riziko CHOPN až o polovinu oproti běžné populaci.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account