Ptáte se mě:
 
Je důležité mít nějaký postoj k životu? Nejen že to není důležité, je to přímo nebezpečné. Proč nedovolit životu tančit, zpívat, být bez jakýchkoli očekávání? Proč neumíme žít bez očekávání? Proč nedokážeme vidět to, čím život je, jeho záři? Proč bychom měli šidit sami sebe? V životě se nedá prohrát. Prohrát mohou jen ti, co život šidí. Nesnažte se život nějak označovat, dávat mu smysl, strukturu; raději ho ponechte s otevřeným koncem; nesnažte se ho kategorizovat a pojmenovávat. Získáte tak nádhernou zkušenost o světě, kosmickou zkušenost, protože ve skutečnosti svět není rozpolcený. Existence je jeden vzrušující celek, organická jednota. I to nejmenší stéblo trávy, i ten nejtintěrnější lísteček, na nějakém ubohém stromečku je stejně důležitý jako ty největší hvězdy. Nejmenší věci jsou zároveň i největšími, protože všechny jsou jedním; jedním jediným spektrem, jednou mnohotvárností. Ve chvíli kdy začnete rozdělovat, vytváříte svévolné přehrady a definice – a to je způsob jak se míjet se životem a jeho tajemstvím. Každý z vás zaujímá nějaký postoj; v tom spočívá vaše trápení. Všichni máte nějaká stanoviska; a tak svůj život ochuzujete, protože všechny aspekty jsou přinejlepším jednorozměrné – zato život je mnohorozměrný, mnohotvárný. Zkuste být jako tekutina, která se rozlévá a vsakuje do země; buďte pozorovateli. Nic nemusíte řešit! Nepokládejte život za problém, život je nesmírné a krásné tajemství. Napijte se z něho – bude vám chutnat jako to nejlepší víno! Opijte se životem!
 
Osho
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account