Jaké jsou touhy dnešních českých žen?

Touha je důležitou hybnou silou lidského bytí.

V současném světě se touha vymyká Platónovskému pojetí černého koně touhy a bílého koně rozumu, míněno tak, že touha je svázaná s chtíčem a rozum s čistotou myšlení a konání. V naší době jde o spojení touhy ovládané rozumem. V 21. století se vozataji staly ženy, dobrovolně přebíráme opratě z rukou mužů, máme stejnou moc a stejně peněz, ale paradoxně zjišťujeme, že to takhle vlastně nechceme. Alespoň ženy, které mají lehce nažito a těží ze zkušeností, začínají toužit po opravdu silném muži, víře, sdílení a dalších hodnotách, z nichž se skládá novodobá spokojenost. Jak vypadá rozumná touha žen současnosti, co potřebujeme pro pocit štěstí a naplnění, co nám chybí a po čem natahujeme ruce. Jaké jsou touhy dnešních českých žen?

1. Toužíme být spokojené

Být spokojené je společným jmenovatelem všeho co si žádáme. Co je vlastně lidská spokojenost, dá se měřit a má shodné nebo alespoň podobné parametry pro nás pro všechny?
Existuje psychologický dotazník životní spokojenosti a obsahuje deset předepsaných oblastí – zdraví, práce, finance, volný čas, manželství, partnerství, děti, vlastní osoba, sexualita, příbuzní a známí a bydlení. Napadá mě, kam se vytratila elementární veličina – láska? Láska ve všech rovinách bytí.
Spokojenost a láska jsou dvě spojené nádoby. Není spokojenosti bez lásky a není lásky bez spokojenosti. Láska uvnitř každého z nás nám dává sílu překonávat překážky, vstávat a mít chuť jít dál. Láska v nás je hybatelem všeho dění kolem. Pokud ji nepěstujeme a nerozdáváme, nevrací se k nám a brzdí všechny mocné procesy v našich životech. Kolik lásky máme pro sebe, tolik ji dostáváme nazpět. Milovat a přijímat se, smířit se sama se sebou je alfou a omegou spokojeného bytí. Shodujeme se, že je každý den potřeba udělat něco pro lásku. Proto, abychom milovaly sebe, naše těla, život, bratra, dítě, cestu domů, vůni posečené trávy. Je tolik malých drobností, ze kterých se skládá pocit milovat, stačí se rozhlédnout kolem sebe. Pěstujte sebelásku, naplňte se láskou a dávejte lásku, nesmírně vás to upokojí.

2. Toužíme věřit

Věřit samy sobě. V naše schopnosti, věřit v lepší bytí, v dobrý konec. Chceme věřit, ale pochybnosti v nás polykají naše přesvědčení. Víra, že můžeme dosáhnout čehokoliv, když do toho vložíme všechnu svou energii je motorem našich životů. Věřit je nezbytnost. Věřit je silná emoce. Víra však není naděje. Naděje signalizuje nejistotu. Když naději přetransformujeme na víru a pochybnosti vyměníme za jistotu, dostaneme potřebnou sílu konat, vytrvat a dotahovat do výsledků. Naučit se namísto doufám, říkat věřím. Doufám ujídá energii a podvědomě tím samy sebe připravujeme na možnou porážku. Vyměnit sebepopření za sebedůvěru nelze ze dne na den. Chce to pevné rozhodnutí a klíč k úspěchu nalezneme opět v opakování. Čím silněji se rozhodneme, tím víc budeme věřit, že překonáme všechny překážky a tím snadněji je začneme zdolávat. Neptejme se co smíme, hlasitě říkejme co chceme a věřme tomu. Každodenní malá vítězství postupně upevní naši víru.

3. Toužíme být zdravé

Bez toho abychom byly zdravé ani nelze být. Mám vypozorováno a potvrzeno, že všechno co se v našem těle rozbije souvisí s naším myšlením a emocemi. Negativní pocity vyvolávají v těle reakce, které spouští procesy fyzické bolesti a nemoci. Psychická vyrovnanost je podstatou zdravé existence. Být vyrovnaný je s každým ránem udělat cokoliv, co nám je příjemné, začít se usmívat hned po probuzení. Otevřít den s úsměvem nás nic nestojí. Když dáme prostor negativním myšlenkám, okamžitě začnou růst. Věnujme pozornost, čemu dáváme prostor. Co má dostatek prostoru roste. Cítit se smutně, být na sebe naštavaná vyvolává všudypřítomný nelad. Nehodnotit se a nepojmenovávat pocit je zdravé. Umět odolávat lidem s obtížnou energií stojí mnoho sil, proto je nezbytné ladit se do maximální pohody, tím si vytvoříme štít, který nás chrání. Neztrácet se v zátěžových momentech a nacházet, nastartovat vnitřni pozitivní zdroj a čerpat z něj pro překonání nepřízně. Dobře se starat o svá těla, umět uzdravit sama sebe. Mít se rády takové jaké jsme a stále se snažit být lepší a vnitřně růst.

4. Toužíme mít s kým sdílet

Sdílení je ekvivalentem přátelství. Pěstovat přátelství je jednou ze základních potřeb ženského bytí. Mít s kým sdílet starosti, které se tím stávají menší a radost, jež díky sdílení mnohonásobně vzroste. Umět dávat a umět přijímat. Umět naslouchat a poradit. Pochválit a nehanit. Mít měkoho, kdo je naladěný na stejnou vlnu, tempo a vnímání světa. Mít se s kým smát až k pláči. Mít někoho, komu říkáme, co skutečně chceme my, ne to, co chce slyšet on. Pěstovat přátelství a vážit si žen, se kterými máme podobný pohled na svět, to je pravá podstata sdílení. To je štěstí.

5. Toužíme po komfortu bytí

Mít pro co žít. Naplnění a seberealizace jsou dnes velmi frekventované pojmy. V moderním pojetí ženského světa je práce na hodnotovém žebříčku velmi vysoko. Všechny ženy kolem mne, klientky nevyjímaje, potvrzují, že jen chodit do zaměstnání a vydělávat peníze v dnešní době nestačí. Když si uvědomíme, že v práci trávíme v průměru dvě třetiny bdělého života, je smutné, když nás práce netěší a vnáší do našeho života pocity marnosti, neužitečnosti a neprospěšnosti. Mnoho žen v mém okolí hledá právě v pracovním procesu hlubší smysl, pocit uplatnění, úspěch a osobní růst.
K seberealizaci patří neodmyslitelně i finance. Moderní ženy se vůbec nestydí říct nahlas, že peníze mají rády, potřebují je a chtějí si dopřávat.

Další položkou komfortu bytí je pozitivní feedback. Jen málo nadřízených, manažerek, manažerů a vládců firem dokáže, kromě finanční odměny, pozitivním feedbackem motivovat a vést. Tento jev má bohužel historické kořeny. Pouze jeden výrok z deseti, jimiž nás častovali rodiče, má kladný obsah a tento nešvar si bohužel táhneme do života všichni. Člověk funguje v zažitém schématu i v pracovním prostředí, pokud si to včas nezvědomíme, negativními reakcemi začneme stravovat nejen okolí, ale i samy sebe. Naučit se chválit a fungovat v plusovém modu nám vnese do života stejné odezvy okolí.

Do komfortu bytí moderní ženy patří neodmyslitelně i vzdělání. Jde především o to, abychom nezůstávávaly ve stále stejných kolejích, naučily se odbočovat, překlenovat a cestou životem nabíraly nové znalosti a učily se další dovednostem. Jen tak udržíme tempo.

6. Toužíme mít pro koho žít

Děti tvoří naši úplnost, díky nim známe pocit potřebnosti a sounáležitosti. Děti jsou absolutní bezpodmínečná láska. Děti nás dobíjí energií. Děti nás bezvýhradně milují. Děti nás neodsuzují a nehodnotí. Děti jsou odrazem nás samotných, zrcadlí se v nich naše touhy a sny. Děti jsou čistá láska. Touha mít dítě je neoddělitelnou součástí ženské spokojenosti a naplnění.
Toužíme po mužích. Všechny jsme se shodly, že bez partnerské lásky je život neúplný. Jací muži vyvolávají touhu českých žen? Je to ten, který vládne silným slovem. Chceme muže spolehlivého a statečného. Takového proto, že se v krizových situacích nepověsí na vaše záda a neřekne: „My to zvládneme ženo, viď?“ Opakem je muž, jež si stoupne před nás, položí nám ruce na ramena a řekne: „Neboj, ženo, všechno dopadne dobře“. Muže s vírou ve své vlastní schopnosti, který nemusí nic dokazovat sobě ani okolí. Muže rozhodného, který neplýtvá slovy, nestěžuje si, nestaví vzdušné zámky, ale jedná. Takového proto, abychom se zbavily obav z budoucnosti a nemusely řešit existenční otázky. Nejde apriori o peníze, spíš o pocit synergie a jistoty. Voláme po muži, který dokáže nacházet řešení a vědomě řídí své myšlenky, přetváří je v činy a tím vytváří pevnou konstrukci bezpečné reality pro sebe a svoje blízké.Muže, který nás uznává a respektuje. Takový umí být muž autentický.

7. Toužíme mít čas jen pro sebe

Všechny potřebujeme mít čas jen pro sebe, čas na jít si zaběhat, meditovat, psát, naučit se létat, upéct koláč s borůvkami, u toho tancovat. Být jen tak se sebou, svými myšlenkami, bilancovat, plánovat, těšit se, natřít si lžičkou na obličej masku z bílého jogurtu, zavolat mámě, přišít knoflík.
Mít čas pro sebe je velmi podstatná součást duševní hygieny. Vypnout a jen tak spočinout. Umět si vymezit svůj osobní prostor, ať už je to reálné místo nebo jen několik okamžiků denně, byť jsme kdekoliv. Momenty kdy necháme volně téct proud vědomí, oddáme se snění, či záměrně myslíme na to příjemné, co nás čeká. Aby to po čem toužíme neprosvištělo kolem nás, musíme vědět přesně co chceme a je nutné vydat se správnou cestou. Právě k tomu potřebuje mít čas jen pro sebe. Konstruovat obrazy toho, po čem toužíme a sáhnout do nekonečné spousty možností, výzev a řešení. Proto je dobré vědět, že jen ten kdo hledá způsob, najde záměr a vybuduje k němu cestu. Ten kdo hledá důvod nepohne se z místa.

A po čem toužíte vy?

Napište si svůj malý seznam a vydejte se za svými touhami!
Postupně odstraňujte vnitřní překážky, které vám brání v pohybu vpřed. Zapojte naplno mentální sílu směrem k tomu co si opravdu přejete, po čem skutečně bažíte. Nepotřebného a zbytečného se zbavte. Na cestu si sbalte alespoň jeden nový návyk, o kterém jste přesvědčená, že vede přesně k tomu, co chcete mít. Zafokusujte se do svého nitra, jen tam najdete opravdou sílu k tomu, aby jste konaly. Je ohromující sledovat takový proces proměny, kdy se z troufalých myšlenek stává čirá realita a my zjišťujeme, že žijeme svůj sen.

Šťastnou cestu přeji!

Petra L. Krajčinovič www.cista-duse.cz

Zdroj foto: Pixabay.com

0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account