Jak se tedy vymanit z psychiky společnosti a tím i z vlastní podstaty konfliktů? Jde nám o to, abychom žili v úplném vnitřním, a proto i vnějším míru. Pozor, nejde o nějaké přežívání a stagnaci, ale o to být dynamický, plný života a energie.
Abychom pochopili jakýkoliv problém a vymanili se z něj, potřebujeme velké množství vášnivé a trvalé energie. Tuto energii nemůžeme získat pomocí nějakých předsevzetí, duševní vzpruhy nebo jakéhokoliv povzbuzení. Všechny vzpruhy (alkohol, náboženské ceremonie, slova, atd.) s sebou nutně přinášejí závislost, která nám brání vidět jasně za sebe sama a mít dostatek životní energie.
Bohužel jsme všichni na něčem závislí. Proč vlastně? Proč upadáme do závislostí? Když zjistíme, na čem jsme závislí (například herec je závislý na obecenstvu, atd.), a také zjistíme příčinu (protože je herec mělký a nic v sobě nemá, žádný čerstvý a bohatý pramen života, atd.), osvobodí nás to? Nikoli, protože jsme příčinu odkryli pouze intelektem. Přijmeme-li rozumově nějaký závěr nebo si osvojíme nějakou ideologii, neuvolní to naši mysl ze závislosti na vzpruze. K vysvobození dojde tehdy, když mysl prohlédne, jaká je podstata a jaké jsou důsledky každé závislosti, jak závislost naši mysl otupuje, brzdí ji a činí ji netečnou. 
Musíme proto zkoumat, co to znamená spatřit něco celistvě a plně… Dokud se díváme na život pouze z určitého úhlu anebo přes určitou zkušenost či své znalosti, nemůžeme vidět věci v jejich celku. Intelektem, analýzou, slovně jsme sice našli příčinu své závislosti, ale cokoliv naše mysl vyzkoumá, je nutně jen částečné.
Naplno vidíme jen tehdy, když nejsme zablokováni myšlenkami! Pak teprve vidíme fakta své závislosti – vidíme, co zrovna je. Vidíme svou závislost, aniž si říkáme, že se nám líbí či nikoli. Nechceme se jí zbavit, ani odstranit její příčinu. Pouze svou závislost pozorujeme, a když to konáme tímto způsobem, vidíme celý její obraz, nejen její část. Kde mysl vidí celý obraz, tam je i svoboda. Zjišťujeme tedy, že roztříštěnost je plýtvání energie!


Zdroj: D. Krišnamúrti: Volnost, která neví
Foto: Pexels

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account