PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ
Přítomný čas v angličtině se vyjadřuje většinou přítomným časem prostým (viz 3. lekce), ale také přítomným časem průběhovým. Jak už sám název napovídá, tímto časem vyjadřujeme něco, co probíhá… a to, co probíhá, se děje právě teď, v tento moment, kdy mluvíme
Jinými slovy, děj PROBÍHÁ PRÁVĚ TEĎ – V TENTO MOMENT! Je to jako bychom pomyslně otevřeli „okno“ a zjistili, co daný člověk právě teď dělá, co se právě v daný okamžik děje. Nejde o začátek či konec nějaké akce/děje, ale spíše o jakýsi pomyslný „prostředek“ té činnosti. Zmíněná činnost je zachycena jakoby uprostřed, v momentě, kdy už probíhá…
/POZOR: Přítomný čas průběhový může využít pouze slovesa, která znamenají ČINNOST, neboť jenom činnost může PROBÍHAT. Tzn. že ze sloves, vyjadřujících činnost (vařit, číst, psát, atd.,) průběhový čas vytvoříme, ale ze sloves, která činnost nevyjadřují (myslet si, věřit, znát, atd.), průběhový čas nelze vytvořit!/

Kladná věta oznamovací – postup tvorby vět:
●  Potřebujeme pomocné sloveso TO BE (které vyčasujeme, viz 1. lekce) a sloveso (které má význam, jaký potřebujeme), k němuž přidáme koncovku –ING:

 
●  Představte si, že koncovka –ING znamená něco podobného, jako v češtině koncovka –ÍCÍ  (např. píšící, sledující, prodávající, atd.)
   I AM walkING in the park.                          (Procházím se v parku – právě teď.)
    /Doslova: Já jsem procházející v parku./
    You ARE watchING TV.                                (Díváš se na TV – právě teď.)
    /Doslova: Ty jsi sledující televizi./
    He IS comING.                                                (Přichází – právě teď.)
    /Doslova: On je přicházející./
    She IS goING.                                                   (Odchází – právě teď.)
    It IS rainING.                                                    (Prší – právě teď.)
    We ARE readING.                                           (Čteme – právě teď.)
    You ARE writING.                                           (Píšete – právě teď.)
    They ARE gettING up.                                   (Vstávají – právě teď.)
 
●  POZOR na určité pravopisné nepravidelnosti u některých sloves:
    → Pokud sloveso končí na –E (např. COME), koncové –E vždy odpadá:
                               COME + ING      → nebude COMEING, ale COMING
                               WRITE + ING     → nebude WRITEING, ale WRITING     
   → U některých sloves se poslední písmenko zdvojuje. Např.: GET → GETTING.
(Existuje pravidlo, podle kterého se dá určit, zda se poslední písmenko zdvojí. Pravidlo zní: pokud jsou poslední 3 písmenka ve slově v pořadí „souhláska-samohláska-souhláska“, pak se poslední písmeno zdvojí. Pokud si chcete toto pravidlo zapamatovat, je dobré si jej pamatovat v této podobě: pokud poslední 3 písmena ve slově odpovídají „vzorečku SO-SA-SO“, poslední písmenko se zdvojí.)
 
CVIČENÍ:

Klíč ke cvičením bude umístěn na konci celé série článků z 5. lekce.  

Cvičení č. 1/ Převeďte věty (v přítomném čase prostém) do přítomného času průběhového:
1. Mr. Smith drinks tea. _______________________________________________
2. You think about pizza. ______________________________________________
3. He gets up. _________________________________________________________
4. They speak to Jack. _________________________________________________
5. John makes dinner. _________________________________________________
6. Peter eats an apple. ________________________________________________
7. She teaches twenty-five students. ___________________________________
8. Jim plays chess. ____________________________________________________
9. Tom drives a car. ____________________________________________________
10. Jenny gets dressed. ________________________________________________
 
Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se… Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 
 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. 😉

Hodně štěstí při studiu! *wine*

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account