Jak současná situace postihuje drobné výrobce a řemeslníky, víme zde na Fleru asi všichni, většina z vás propad prodeje zažívá a logicky se ptá, jestli má možnost žádat o náhradu škody, jako – celkem běžně – žádají v nepříznivých podmínkách velké firmy. Proto jsme pro vás zmapovali, jak se orientovat v aktuálních vládních pobídkách a náhradách, na co nezapomenout a hlavně co sledovat. Jak totiž říká klasik, situace na bojišti se (bohužel) mění každým okamžikem…

Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění za březen – srpen 2020
Dobrou zprávou pro podnikatele OSVČ je odpuštění plateb sociálního a zdravotního pojištění v minimální výši za období březen – srpen 2020. Dohromady tak můžete ušetřit až 29 tis. Kč.

Jestli jste kvůli vysokým platbám pojištění uvažovali o přerušení podnikání, teď to dělat nemusíte.

Co to znamená:

  za březen až srpen 2020 nemusíte platit zálohy
  případné zaplacené zálohy navíc se započtou (na dluhy a na další zálohy od září)
  až budete podávat přehledy o příjmech a výdajích, vypočtené pojistné se sníží o minimální zálohy za těchto 6 měsíců (to znamená za každý měsíc snížíte o 2 544 Kč na sociálním pojištění při hlavní činnosti nebo o 1 018 Kč na sociálním pojištění při vedlejší činnosti a až o 2 352 Kč na zdravotním pojištění)

Jestli vám nyní vychází zálohy vyšší než minimální a předpokládáte podobný zisk i za rok 2020, budete muset doplatit na pojištění částku “nad minimální zálohu”. Tak s tím dopředu počítejte, můžete tento kousek záloh rovnou platit, nebo si peníze odkládejte bokem. Ať nejste nemile překvapeni doplatkem.
Významná pomoc je odpuštění minimální zálohy pro ty podnikatele, kdo mají podnikání na hlavní činnost, ale jejich výdělky nejsou vysoké.

Nemocenského pojištění se žádné odpuštění netýká, to si plaťte dál.

Zdroje:

 

Pozastavení EET
Po dobu nouzového stavu a následující tři měsíce je pozastavena povinnost elektronické evidence tržeb.

Co to znamená:

  Jestli jste měli evidovat tržby od 1. 5., tuto povinnost budete mít až 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Budete tak mít potom ještě dost času si vše vyřídit.
  Nemusíte si teď žádat o autentizační údaje ani o povolení evidovat tržby ve zvláštním (papírovém) režimu.
  Pokud evidenci tržeb už máte, nemusíte ji v tomto období aktivně využívat. To se bude hodit obzvláště tehdy, kdy vám třeba vyprší certifikát. Evidovat tržby ale můžete, pokud chcete.

Zdroje:

 

Ošetřovné pro OSVČ
Pro podnikatele, kteří se musí kvůli uzavřeným školám a školkám starat doma o děti, vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu dotační program “OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ – Výzva I”.
Cílem této dotace je zmírnění negativních dopadů šíření koronaviru COVID-19 na OSVČ.

Kdo může žádat:

  podnikatel OSVČ na hlavní činnost, který nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, které navštěvuje školu nebo školku, nyní uzavřenou
  ošetřovné je pro děti až do 13 let
  lze využít i pro jinou osobu, která je ze zdravotních důvodů závislá na péči jiné osoby a obvykle je umístěna v zařízení sociální péče
  dalšími podmínkami je například nemít nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, obcím atd.

Dotační program je prozatím vyhlášen na období 12. 3. – 31. 3. 2020. Duben by měl být řešen samostatnou výzvou.
Nárok na tuto dotaci potvrzujete čestným prohlášením, proto si pečlivě pročtěte všechny dokumenty, které jsou u dotační výzvy přiložené. Ať znáte podmínky dotace a víte, co podepisujete. Mimo jiné je součástí podmínek podmínka archivace (10 let) a podmínka umožnit kontrolu poskytovateli dotace nebo jiným kontrolním orgánům (2 roky).
Žádost se vyplňuje v interaktivním formuláři, poté ji můžete odeslat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou. Na ministerstvu provedou vyhodnocení vaší žádosti a rozhodnou, jestli podporu schválí.

Bohužel podmínky dotace jsou popsány ne pro všechny případy konkrétně. Průběžně se upřesňují, proto se v případě nejasnosti opakovaně vracejte na níže zmíněné odkazy, nebo si zavolejte přímo na linku MPO nebo na živnostenský úřad.
Vůbec nyní není jisté, zda a jak se bude v následujících letech zkoumat, jestli jste skutečně kvůli péči o dítě nemohli vykonávat svoji podnikatelskou činnost. Jaká je pravděpodobnost kontrol a jak přísné tyto kontroly budou. Takže si opravdu dobře promyslete, jestli podmínky dotace splňujete a budete si to moci obhájit, jestli to zkrátka risknete nebo jestli raději žádat nebudete. Ošetřovné se žádá na jednotlivé kalendářní dny, proto můžete například některé dny pečovat, jiné dny pracovat a podle toho to do žádosti zaškrtat.

Zdroje:

 

“Pětadvacítka”
Příspěvek až 25 000 Kč pro OSVČ, které jsou ekonomicky zasažené koronavirem.
Podpora ve výši 25 000 Kč (500 Kč na den) je připravena pro ty podnikatele (OSVČ), kteří pociťují neblahé ekonomické důsledky koronaviru a opatření s ním souvisejících.

Podmínky nároku:

  OSVČ podniká na hlavní činnost
  může jít i o OSVČ s vedlejší činností, ale ne z důvodu výkonu zaměstnání
  OSVČ musí mít aktivní podnikání k 12. 3. 2020 (případně přerušeno kdykoliv po 31. 8. 2019)
  OSVČ prohlásí, že nemohla svoje podnikání částečně nebo vůbec vykonávat v obvyklé míře, a to zejména z některého z těchto důvodů – nařízení uzavřít nebo omezit provozovnu, karanténa, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo po službách, …

Kompenzační bonus by měl být vyplácen za období 12. 3. – 30. 4. v maximální výši 25 000 Kč. Pokud máte v tomto období přerušené podnikání a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, bonus se o tyto dny krátí.
Podle vyjádření ministerstva financí bude možné čerpat zároveň ošetřovné na dítě jako OSVČ a kompenzační bonus. V žádosti o dotaci “Ošetřovné” ale podepisujete čestné prohlášení, že nežádáte ze stejného důvodu o jinou kompenzaci. Proto bych byla opatrná žádat o kompenzační bonus z důvodu péče o dítě a zároveň žádat o ošetřovné. Pokud vám kromě péče o dítě zároveň byla i uzavřena provozovna nebo máte prokazatelné snížení poptávky po svých výrobcích a službách, nemělo by současnému pobírání obou podpor nic bránit.
Pomoc s názvem “kompenzační bonus pro OSVČ” je schválený poslaneckou sněmovnou i senátem, ještě jej musí podepsat prezident, pak teprve vyjde ve sbírce zákonů a bude závazný. 
Finanční správa ale hned po schválení senátem zveřejnila na svých stránkách formulář žádosti.

Než žádost o kompenzační bonus podáte, přečtěte si pozorně zákon a všechny podmínky, ať víte, co podepisujete. Nejsou vyloučeny kontroly, tak ať si nezpůsobíte zbytečné komplikace.

Zdroje: 

 

Něco nakonec
Opatření reagující na koronavirus se velmi rychle vyvíjejí a mění. Hlídejte si oficiální zdroje a především vždy hledejte informaci, jestli opatření již bylo schváleno, nebo je teprve ve fázi návrhu.
Na zpravodajských webech často píšou o nějakém opatření jako o hotové věci, i když jej čeká ještě dlouhá cesta legislativním procesem.
Účetní, daňoví poradci ani právníci většinou nemají žádné tajné podpultové informace. Proto nemá smysl se ptát, jak to na ministerstvu při tvoření návrhu mysleli, co budou kontrolovat a jak budou přísní. My to také nevíme. 🙁

Zdroje a odkazy, které se mohou hodit:

Držím palce, ať se vám podaří vaše podnikání udržet. Díky odpuštěným platbám sociálního a zdravotního pojištění si nyní můžete třeba dovolit trochu zariskovat a hledat nové cesty.
Na případné dotazy, které se dají zodpovědět a není nutno je hledat v křišťálové kouli, se pokusím pod článkem jako vždy odpovědět.

Až budete mít konkrétní zkušenosti se státní podporou (ošetřovné OSVČ nebo kompenzační bonus), určitě se o ně, prosím, podělte v komentářích pod článkem s ostatními. 
 

Autorka je účetní a lektorka. Píše web pro začínající podnikatele www.vysvetlovnik.cz.

 

Nikdy není pozdě, žít svůj život radostněji. www.mariekostelecka.cz
Krásný každý den

Vám přeje

Váš kouč Marie Kostelecká
 
TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE & EFT
KOUČ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU A ROZVOJE OSOBNOSTI
www.mariekostelecka.cz
 
“Inspiruji lidi ke změnám, které vedou k radostnějšímu, spokojenějšímu a šťastnějšímu životu.”

 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account