667

V dnešní době, je opravdu hodně nemocí, syndromů a poruch, které umí pěkně znepříjemňovat život. Věděli jste, že milovat sebe může hraničit s nemocí, které se říká narcismus?
Definice narcismu

* sebeláska
* zamilovanost do vlastního vylepšeného obrazu sebe
* přehnaná důležitost, touha po obdivu
* neochota chápat pocity druhých lidí
* takový člověk je arogantní, pořád mluví jen o sobě, je si 100% jistý svoji dokonalosti
* nepřipustí žádnou chybu
* na kritiku reaguje velice popudlivě, až agresivně
* častokrát propadá lhostejnosti a je mu jedno co si o něm okolí myslí
* v partnerském vztahu chce mít partnera, který ho maximálně obdivuje
* špatně navazuje mezilidské vztahy

Ve starých pověstech, se povídá o mladém muži, který odmítl lásku nymfy a ona ho potrestala prokletím – láskou do vlastní podoby. Když se pak obdivoval v odraze na vodě a snažil se sám sebe políbit, spadl do vody a utopil se. Po smrti ho bohové proměnili ve květ narcis, který roste podél vody. Od té doby se zamilovanosti do svého odrazu, říká narcismus.

Existují dva druhy narcismu:

    Primární

Většinou porucha postihuje chlapce již v dětství, jedinec si vytvoří svoji utkvělou představu svého JÁ, celkovou obranu před světem, kdy není naplněná představa dítěte. Projevuje se přílišná vztahovačnost, úzkost, strach ze ztráty blízké osoby, nedůvěra k okolí, vnitřní trápení a bolest. Dítě přijme za své, že musí spoléhat jen samo na sebe, žije pak celý svůj život jako ve snu, protože nerozená realitu od představ.

    Sekundární

Vážná porucha osobnosti vytváří v nemocném pochybnosti o sobě sama, takový člověk se pak chová arogantně a sebevědomě, potřebuje si kompenzovat na druhých vlastní chyby, které si nepřipustí a je k druhým hrubý, nelítostný, dere se všude na první místo, žene ho touha po moci a úspěchu. Ve vedoucích pozicích se stává despotický vůči svým podřízeným, je velice těžké s ním vycházet, nikdo se mu nedokáže nezavděčit.

Projevy takto nemocného člověka
Přeceňování sama sebe, nemocný žádá své okolí o hodnocení. Fantazíruje o svých úspěších, kráse a jiných nesmyslech. Je přesvědčen a své výjimečnosti a obyčejní lidé mu nejsou dost dobří. Vyžaduje obdiv okolí. Chce, ať všichni s ním zachází výjimečně. Druhé lidi jen využívá pro svůj úspěch. Nezajímají ho pocity a potřeby druhých lidí, ani v partnerství. Udržuje v sobě utkvělou představu, že mu všichni závidí. Arogantnost, agresivita, neústupnost, prosazování sebe, netolerantní. Nepřipustí žádnou kritiku. Neustále se chlubí, porovnává s jinými. Neumí se zasmát sám sobě. Objevuje se u něho přílišná vztahovačnost. Snaží se společensky neztrapňovat, drží se v ústraní, je uzavřený, pedant, celkově tichý, má špatný odhad na lidi.
Narcis se bojí navazovat vztahy, má s tím potíže, nevěří, že ho někdo jiný dokáže milovat stejně nebo více než o sám sebe. Vyžaduje bezmeznou lásku a oddanost, většinou hodně žárlí, kolikrát svého partnera hlídá a ponižuje, nejen v soukromí, ale i na veřejnosti.
Ve skutečnosti své skutečné já nemá rád. Vytvořil si nové, jiné já. Takový odraz dokonalosti, který nemá žádnou chybu. Tento člověk není optimista, vidí svět jen v barvách černých nebo bílých, nepřipustí, aby někdo zničil jeho utkvělou představu dokonalosti. Celý život touží po lásce, kterou v podstatě nikdy nedostane.

Léčba poruchy
Sám sebe takto nemocný vyléčit nedokáže. Někdo jiný, nejlépe odborník, mu musí otevřít oči. Většinou se po odhalení opravdového já, propadne pacient do deprese, proto musí být lékař velice opatrný při léčení této poruchy. Pacient se musí pomalými krůčky zbavit iluze a představy svého dokonalého já. Začíná se pomalinku dívat pravdě do očí. Učí se dělat legraci sám ze sebe, učí se přijímat sebe takového, jaký je, i s chybami. Přijímá pravdu, že dokonalost neexistuje.
Narcismus, je vlastně taková vytvořená slupka kolem člověka. Uvnitř, pod ní je zranitelný, sebelítostivý a nejistý jedinec, který si vytvořil štít ze svých snů a iluzí o dokonalosti. Vidí sám sebe jako někoho jiného. Podle průzkumu nejlépe vychází v partnerském vztahu s hysterickou osobou, která se nenechá nikým manipulovat. 

Byl pro vás článek zajímavý? Znáte někoho, kdo trpí touto nemocí? Napište nám.
 
Blogerka Michaella
(zdroje informací – různé knížky o poruchách osobnosti / zdroj obrázků – pixabay.com)

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account