Měla bych už konečně dopsat mou druhou knihu, ale myšlenky mě táhnou jiným směrem… a zde jedna z mých úvah.
Už nějaký čas sleduji myšlení a názory lidí (na celém světě). Nejsem psycholog ani filozof, ale vždy mě fascinoval neviditelný svět skrytý v mozku. Svět za oponou, … někdo nebo něco tahá za nitky a my… se stáváme pouhou loutkou našich myšlenek. Nadáváme na politiky, různé instituce, bouříme se proti manipulaci … ale neuvědomujeme si, že nás manipulují pouze naše vlastní myšlenky a chápaní světa. Pokud je nám odebrán náš komfort, pokud nás ovládne strach o naši existenci… a když nedokážeme pochopit neznámé, začneme hledat viníka.  A zde začíná hon na čarodějnice. Žijeme v tzv „moderní době“, ale dnešní situace vrátila lidské přemýšlení kamsi do středověku. Ocitli jsem se ve světě konspiraci.
ČARODĚJNICKÝMI PROCESY se rozumí světské a církevní trestní jednání proti čarodějnicím a čarodějům (kouzelníkům). Jedná se o historický jev, který trval od 15. do 18. století, prováděný jak katolickými, tak protestantskými vrchnostmi. Odhaduje se, že během raně novověkých čarodějnických procesů mezi lety 1450 až 1750 bylo v Evropě a koloniální Americe popraveno 35 000 až 100 000 lidí (většinou žen), mnohé odhady však hovoří až o 200 000 nebo 500 000. Další lidé pak byli v rámci inkvizice a obvinění z čarodějnictví vězněni a mučeni. Z velké většiny se jednalo o majetné i politický mocné (nepohodlné) lidi a následně jim byl majetek zkonfiskován.
Novější vědecké bádání spatřuje ve výbuchu běsnění vůči čarodějnicím v 15. století nepřímý důkaz pro hluboké sociální konflikty. Někteří se také domnívají, že vrchnost ve snaze nedopřát prostým lidem více svobody posunula sociální střety na rovinu degradace náboženství a víry, na pověru a tmářství. V této době mizí pocit sounáležitosti spolu s tím, jak se obyvatelstvo z venkova stěhuje do měst a dochází k rozpadu velkorodin.
Pro tuto situaci tak byla příznačná anonymita a odcizení, které vedly ke STRACHU a PANICE, kterých bylo zneužito i v případě honu na čarodějnice. 
LIDÉ UVĚŘILI KONSPIRACI, dnes dobře víme, že čarodějnice neexistuji.
Ráda bych, ale upřesnila jednu věc… tímto netvrdím, že COVID-19 neexistuje (jak by se mohlo zdát), naopak jsem pěvně přesvědčená, že si tato potvora potichu stále vybírá své oběti. Jde mi o manipulaci.
Zamyslete, na koho nebo na co jsou dnešní konspirace zamířené? Na koronavir? Ale ne…!!! UKAZUJÍ NA tzv VÍNÍKY. Na konkrétní lidi, politiky, státy, lékaře… Neustále potřebujeme důkazy, které pak ale opět popíráme. My se dohadujeme a lidé na celém světě umírají, ale to nám jako důkaz nestačí! A navíc… my pochybujeme i o tom, zda jsou ta čísla správná. Ale nikdo z nás se neodváží na poučnou procházku do nemocnice, kde tento „neexistují“ neřád vytahuje drápky.
Ale zpět v čase…
Ve středověku zasáhla Evropu a téměř celý svět i epidemie MORU. Šířila se neúprosně a nebrala ohledy na společenské skupiny, chudé nebo bohaté, mladé nebo staré. Počet obětí se odhaduje na 25 milionů, třetina tehdejšího počtu obyvatel Evropy.
Středověkou evropskou společnost formovalo křesťanství, a proto byla morová epidemie dle mnohých trestem božím za hříchy. Pro tehdejší i pozdější učence byla její příčina komplikovanější, ale jejich snaha ji najít narážela na stejné překážky jako v případě současné koronavirové epidemie. (lékařská i laická společnost se v názorech liší) Obyvatelstvo zasažené morem hledalo vysvětlení, odpovědi nacházelo v božím trestu, ale hledala i pozemského viníka odpovědného za morovou epidemii. Stala se jím židovská komunita, protože údajně otrávila studny křesťanů. Na úvahu, že by mohlo jít o přenosnou infekci, nebylo tehdejší obyvatelstvo zralé, navzdory zoufalství ze ztráty nejbližších a všudypřítomné smrti si však našlo čas na pogromy, jež byly v letech 1348 a 1350 největší až do holocaustu.
(Dnes jsou na vinně experimenty tajných laboratoří, čínských nebo amerických výzvědných služeb i konkrétní lidé, například zakladatel Microsoftu Bill Gates, který má údajně na koronavirus patent a profituje z šíření epidemie… A zde dobám: vadím nám, že by snad na nás mohl “vydělat” s nějakou vakcinou a na to, že za výrobky Microsoft platíme a používáme je každý den, zapomínáme. Uvědomte si, jak šílíme, když nejde internet.)
Morová epidemie dostala Evropu do morální, ekonomické a politické krize. Mor přispěl ke zhrubnutí mravů, bezohlednosti, oslabení autority institucí a k nárůstu kriminality. Evropa se ve 14. století nacházela v duchovní i ekonomické krizi.
A i dnes jsou lidé na celém světě dezorientovaní, pochybují o politickém systému (což dokazují populistická hnutí). Hlavy států ukazují prstem na jiné státy, ve snaze je obvinit z nastalé krize. Vznikají neshody mezi politickými stranami jednotlivých států.  Nejhorší je, že atmosféra strachu kvůli neznalosti, a množství informací, které si mnohdy protiřečí – má za příčinu vznikají konflikty i mezi přáteli. Dochází stejně jako ve středověku k panice, nevraživosti a někdy i neracionálním opatřením. A toho se obávám nejvíce. Krizové situace by měli lidstvo spojit, ale to ne neděje … stejně jako v minulosti. Kde se v nás lidech bere ta arogance?
 
A ještě se zmíním o ŠPANĚLSKÉ CHŘIPCE:
Koronaviry také nejsou jediné viry, které se zčistajasna objeví, způsobí pohromu a pak zmizí. Příkladem za všechny je španělská chřipka – asi nejhorší pandemie, jaké lidstvo čelilo od středověkých morových ran. Probíhala necelé 2 roky, a to v letech 19181920Úmrtnost pandemie je odhadována na 3 až 5 %, počet obětí se udává mezi 17 a 100 miliony, odpovídající 10 až 20 % z nakažených lidí (smrtnost). Mezi příčiny vysoké úmrtnosti a neobvyklého věkového profilu obětí se řadí efekt „cytokinové bouře“ – virus zhoršil příznaky, zvýšil úmrtnost a způsobil přehnanou reakci imunitního systému. Tudíž více umírali lidé se silnějším imunitním systémem, především dospělí mezi 20 a 40 lety. Navzdory svému jménu pravděpodobně pocházela také z Asie a vznikla přeskokem z ptáků na člověka. Španělská chřipka udeřila ve třech vlnách, zahubila desítky milionů lidí, a pak, prakticky ze dne na den skončila.
Jenže do dnes se neví proč! Nepíše se ani o tom, že by za její vnik mohl člověk. Pokud se takový smrtelný vir (v různých podobách) již na zemi objevil… tak proč by se to samé nemělo opakovat?
LÉK a vakcína. Další velké téma, které se probírá dnes.
Možná jsem jednou z mála, co by si vakcínu (pokud bude vyvinuta) nechala píchnout. Samozřejmě, musela by být ověřena její funkčnost a informovala bych se u lékařů, kterým důvěřuji (přece jen už mám s lékaři zkušenost), zda je pro mě vhodná.
Teď si řeknete: ta ženská je blázen! Ne nejsem blázen.
 Přesto, že nejsem lékař, … setkávám se denně se smrtí. Vidím umírat onko-pacienti, kteří se stali mými přáteli (někteří třeba jen virtuálními, ale se spoustou z nich mluvím i hodiny po telefonu). Tito lidé ví, že zemřou. A jak se říká: tonoucí se i stébla chytá… a garantuji vám, že kdybyste byli na jejich místě… a byla by i malá šance, že vám nějaký lék může pomoci, tak vám bude jedeno za si ho koupíte u Gatese nebo u vašeho souseda i kdybyste měli prodat dům.
Vím, že vakcína a lék jsou dvě odlišné věci.
Podívejte … chemie, co mi protekla tělem bylo taky pěkný svinstvo. Ale to byla jediná možnost, jiný lék zatím nemáme. A i když mám po léčbě trvalé následky, jsem za tuto léčbu vděčná… protože žiju. A co má větší hodnotu?
NIKDY NESUDTE DRUHÉ. DOKUD NEJSTE NA JEJICH MÍSTĚ – NEMŮŽETE ANI TUŠIT, JAK BYSTE SE SAMI ZACHOVALI. A dost možná se zachováte ještě hůře než ti, které právě kritizujete.
 
Malá poznámka:
Všichni víme, že dětské choroby, se podařilo potlačit až systematickým očkováním. Očkování je jeden z největších objevů lidstva, který výrazně potlačil dětskou úmrtnost. Tuberkulóza, tu se také podařilo dostat pod kontrolu očkováním v kombinaci s antibiotiky. (Mimochodem TBC není vyřešený problém, může se do Evropy vrátit v rezistentní, obtížně léčitelné podobě.) Lepra, která měla strašlivé důsledky pro postižené (odpadávaly jim např. články prstů) Černé neštovice, které nechaly mnoho jedinců zohavených či oslepených.
Ano či NE? Odpovědět na otázku si ale musí každý sám.
„Většina lidí, co jich svět nosí, totiž nevěří tomu, co je pravda, ale tomu, co chce, aby pravda byla. Takoví lidí mohou klidně mít oči otevřené dokořán, nevidí ale stejně vůbec nic.“ —  Haruki Murakami,
Je to vždy něco nového, neznámého… co uvádí svět v chaos, vznikají převraty nejen politické, náboženské… ale především převraty v lidském myšlení. Takže …hon na čarodějnice (a tou může být i váš kamarád, … já, a pro další se jí můžete stát vy samotní) nebo vezme rozum do hrsti… a o různých teoriích se naučíme v klidu diskutovat? Protože, ruku na srdce, jen velmi málo z nás tak delikátnímu tématu opravdu rozumí. A právě proto vznikají konspirace… v textech se využívají propagandistické techniky, mezi které patří například svalování viny, vyvolávání strachu, fabulace, démonizace, relativizace či nálepkování. HON NA ČARODĚJNICE ve 21. století. (to je skvělí námět na mou další knihu)
 
P.s.: odborné info jsem převzala na internetu z různých článků.
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account