V další části slovníku se budeme zabývat slovesy (např. jíst, pít, číst), obecnými podstatnými jmény (např. míč, dopis, obálka, krabice, autobus, atd.), a dalšími výrazy. Stěžejní částí tohoto slovníku jsou číslovky (1 – 20, desítky až do čísla 100) – zopakujte si je (či se je dobře naučte), a poslechněte si, jak se správně vyslovují. 

Dole pod slovníčkem opět najdete odkaz na ZVUKOVÝ SLOVNÍK, kde si můžete všechna slova poslechnout.
 
SLOVNÍČEK – 2. LEKCE / 2. část: 

   to eat [tə iːt] – jíst

   to drink [tə drɪŋk] – pít

   to read [tə riːd] – číst

   to write [tə raɪt] – psát

   to have [tə hæv] – mít, vlastnit

   house [haʊs] – dům

   dress [dres] – šaty (dámské)

   box [bɒks] – krabice

   envelope [ˈenvəloʊp] – obálka

   letter [ˈletə] – dopis

   ball [bɔːl] – míč, balon

   rose [rəʊz] – růže

   cat [kæt] – kočka

   ear [ɪə] – ucho

   bus [bʌs] – autobus

   number [ˈnʌmbə] – číslo

   one [wʌn] – jeden, jedna, jedno

   two [tuː] – dva, dvě

   three [θriː] – tři

   four [fɔː] – čtyři

   five [faɪv] – pět

   six [sɪks] – šest

   seven [ˈsevən] – sedm

   eight [eɪt] – osm

   nine [naɪn] – devět

   ten [ten] – deset

   eleven [ɪˈlevən] – jedenáct

   twelve [twelv] – dvanáct

   thirteen [ˈθɜːˈtiːn] – třináct

   fourteen [ˈfɔːˈtiːn] – čtrnáct

   fifteen [ˈfɪfˈtiːn] – patnáct

   sixteen [ˈsɪksˈtiːn] – šestnáct

   seventeen [ˈsevənˈtiːn] – sedmnáct

   eighteen [ˈeɪˈtiːn] – osmnáct

   nineteen [ˌnaɪnˈtiːn] – devatenáct

   twenty [ˈtwentɪ] – dvacet

   thirty [ˈθɜːtɪ] – třicet

   forty [ˈfɔːtɪ] – čtyřicet

   fifty [ˈfɪftɪ] – padesát

   sixty [ˈsɪkstɪ] – šedesát

   seventy [ˈsevəntɪ] – sedmdesát

   eighty [ˈeɪtɪ] – osmdesát

   ninety [ˈnaɪntɪ] – devadesát

   hundred [ˈhʌndrəd] – sto

   thanks [θæŋks] – díky

   thank you very much [θæŋk…mʌtʃ] – mnohokrát děkuji

   you’re welcome [jəˈwelkəm] – prosím (odpověď na poděkování)

   TO [tə] – do, k (směrem k)

   but [bʌt] – ale 

 
ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK:
Kromě originálního výrazu v angličtině je ve slovníku uveden i přepis výslovnosti a samozřejmě český překlad. Ideálně byste měli umět (téměř) všechna slovíčka bez problémů nazpaměť.

POSTUP PŘI PRÁCI SE ZVUKOVÝM SLOVNÍKEM:

1/ Slovíčka si můžete buď hned přečíst – a okamžitě tak zjistit český význam.

2/ Můžete také zkusit něco jiného – zavřít oči, a vyzkoušet, zda jednak porozumíte mluvenému slovu, a zda budete vědět český význam.

3/ Můžete kombinovat oba výše zmíněné postupy, a najít si svůj způsob, který vám bude vyhovovat.

ANGLICKÝ ZVUKOVÝ SLOVNÍK – 2. lekce – 2. část – ZDE
 

Každý může obstojně zvládnout základy angličtiny – číst, psát a dorozumět se…

Pokud vás angličtina alespoň trochu baví, máte vnitřní motivaci, píli a velkou trpělivost, můžete se tento jazyk naučit. 

 

Minikurz je zkrácenou verzí kurzu angličtiny online www.anglictinajasne.cz.

Máte možnost objednat si účast v celém kurzu anglictinajasne.cz s 50% slevou (na všechny cenové balíčky). V objednávce či emailu, který je uvedený na anglictinajasne.cz, napište “ZENYSRO50” – a obdržíte slevu 50% na jakýkoliv cenový balíček, který si vyberete. *wine*

 Hodně štěstí při studiu! 😎

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account