Negativista je člověk, který vidí ve všem problém, a když se mu nedaří, což je s jeho přístupem logické, nadává na život a na druhé. Takový člověk nejenže dokáže druhým dost znepříjemnit život, ale také ho nepěkně zkomplikovat.
 
To, že vám takový člověk zkazí náladu, je ještě to nejmenší. Pokud jste však v jeho společnosti déle než je zdrávo, jeho dlouhodobým působením na vaši psychiku negativně ovlivní celý váš život. „Nepozorovaně“ vás totiž stahuje do nízkých, negativních, vibrací, které vám nejen ubírají energii, ale především k vám přitahují další negativní zážitky. Aby pak negativista mohl s radostí zvolat: „Vidíš!  JÁ jsem ti říkal, že to takhle dopadne!“
Člověk s negativním viděním světa nahlodává vaše vlastní vnímání světa svými věčnými, negativními poznámkami a postřehy, které jsou zaměřeny pouze na negaci. Pozitivní věci přehlíží a odbývá je slovy, že to byla náhoda.
Náhody ovšem neexistují. Jsme součástí vyššího řádu, který nejede podle náhod, ale podle zákona přitažlivosti.

Pokud jste dlouhodobě v přítomnosti takového negativisty, má to na vás zhoubný vliv.

 
wooden-figures-1007134_960_720
Jeho věčné negativní postřehy nenápadně ovlivňují celý váš život. Vaše pozitivní postřehy jsou obvykle degradovány slovy, že jste NEUVĚŘITELNÍ OPTIMISTÉ. Pokud má negativista silnější víru v sebe, to znamená ve svá vlastní přesvědčení, než vy, začne vás časem válcovat.
Negativisty nejvíce vytáčí „sluníčkovství“ druhých. Nedokáží pochopit, nebo spíše nechtějí pochopit, že základem příjemného a úspěšného života je pozitivní myšlení. A to i navzdory MOMENTÁLNÍ situaci.

Nedokáží pochopit, že i když sluníčkům přejde přes obzor mrak, sluníčka ho v klidu pozorují a hledají  v jeho obrysech ovečku Shaun. Když začne pršet, radují se se zvířaty a přírodou, a děkují za vláhu pro naši Zemi. Snaží se tančit mezi kapkami deště a trénují  balanc a svou vnitřní rovnováhu, dokud opět nevysvitne slunce.

Nebo dokuď nepřijde nějaký zvlášť necitelný a agresivní negativista, který do ně „šťouchne“ takovým způsobem, že ztratí svou těžce nabytou rovnováhu. Čím více je takových pádů a „necitelných šťouchanců“, tím více se začne otřásat naše půda pod nohama, neboli naše realita.
Je potřeba si uvědomit, že Život vás takto „trénuje“ v síle vaší víry, nebo-li vašeho vnitřního přesvědčení.
A to především prostřednictvím negativistů, kteří naši víru, že slunce OPĚT vysvitne, snaží více či méně podlomit. Degradují nás a naši víru slovy : „Ty jsi ale blázen!“ Tato ale i jiná slova, jsou doprovázená, v tom lepším případě, shovívavým úsměškem a pobavením, v tom horším, opovržením a despektem.
Naše vnitřní přesvědčení, neboli naše víra, začíná být v tuto chvíli nalomena. A pokud nemáte silnější víru v sebe, ve své vlastní přesvědčení, než negativista, jste převálcováni a sami časem přecházíte „do tábora“ k negativistům. Lidé tomu rádi říkají „díky svým zkušenostem.“ Ale kdo ty zkušenosti VYTVÁŘÍ? Několik negativistů se silnou vírou ve svá přesvědčení!
Když se jimi necháte „přesvědčit“ vaše vnitřní SLUNCE, které JE REALITOU OPTIMISTŮ, zhasne, a nahradí ho mraky, které jsou zase realitou negativistů. Tak člověk přijímá životní „realitu“ negativisty.
girl-worried-1215261_640

Život je o víře. O tom, čemu věříte.
Svou víru každý používáme zcela běžně každý den při běžných každodenních záležitostech.
VĚŘÍTE tomu, že uspějete při pracovním pohovoru?
VĚŘÍTE tomu, že uvaříte skvělou večeři?  Že vyděláte dostatek peněz? Že jste zajímavý a obdivuhodní pro svůj protějšek?
VĚŘÍTE, že je vaše právo žít v lásce, radosti, zdraví a hojnosti?

Díky tomu, čemu věříte, vzniká vaše realita. Nejste životní obětí, jste tvůrci!

Život nám důležitost víry a především důležitost SÍLY víry ukazuje dnes a denně svými příklady. Bohužel, dost lidí si tyto životní vzkazy překládá mylně.
Příklady lze najít jak v našem každodenním životě, kdy se k nám, mnohdy „náhodou,“ dostávají informace o úspěchu druhých, který se dostavil, poté, co dotyčný musel ZMOBILIZOVAT SVOU VNITŘNÍ SÍLU, neboli posílit víru v sebe.  Proto tak rádi tyto příběhy vyhledáváme a čteme, protože tyto příběhy posilují SÍLU NAŠÍ VÍRY.
štěstí-blaženost-dívka
Tyto příklady se objevovali i v minulosti, kdy nám třeba Johanka z Arku ukazovala svou sílu víry, sílu svého vlastního přesvědčení, do posledního svého dechu. Bohužel však i prostřednictvím islamistů, jejichž víra je tak bestiálně zneužívaná, nám život ukazuje SÍLU víry, která má naprosto fatální následky.
Ano, i víra se dá, jako cokoliv, zneužít, a také zneužívána byla a je. Dodnes na ní staví nejeden byznys. Víra sama však za to nemůže. Její nesprávné pochopení a používání má pro vás nedozírné následky.
Každý máme volbu. Volbu toho, čemu budeme věřit a jak svoji víru budeme používat. Vědomě využít tuto volbu je zcela zásadní pro váš život.

Špatné pochopení vzkazů, které nám Život prostřednictvím druhých posílá, jen nahrává do karet všem negativistům.

Ti totiž nikdy nezapomenou, bez hlubšího pochopení, ukázat na negativní zážitek a zkušenost slovy: „Vidíš to?! JÁ to říkám furt, že život je o trápení a utrpení!“ Negativisté tak manipulují s vaší představivostí, ve které třímají vaše obrovské tvůrčí schopnosti.
To, co se dnes a denně děje kolem nás, je výsledkem velkého počtu negativistů s velkou vírou v sebe.
Protože jich je spousta, mají větší moc nad „realitou,“ ve které žijeme a proto se vzletně nazývají životními realisty. Pasují svá vnitřní přesvědčení na ultimátní pravdu a ti, kteří mají slabší víru ve svá přesvědčení, jsou přesvědčeni.
Vraťme se ale k našim osobním životům.

Koho ve svém životě chcete a koho ne, je jen na vaší vlastní volbě. Vždy, a za každých okolností, máte volbu. I když je momentálně těžká, pořád máte volbu.

Nejlepší a nejsnazší cesta je takového člověka ze svého života úplně vyškrtnout.
( Říkáte si, že vy nevolíte v životě snadné cesty? Proč? Protože „věříte,“ že život není snadný? Život je takový, jaký si ho uděláme!)
Věřte však, že negativisté vám budou časem ubírat stále více a více energie a životního elánu, až časem úplně podlomí nejen vaše psychické i fyzické zdraví, ale i celou vaši realitu.
Proč si díky nim život ztrpčovat?
Máte vždy volbu.
Někdy ovšem s negativistou „musíme“ žít, aniž bychom chtěli. Dnes a denně se setkávám s větou: „Jinak to nejde!“ VŽDYCKY to jde jinak! Vím o tom své.
Dost často však narazím na vzteklé a ublížené ego druhých, které začne zuřivě bránit utrpení, ve kterém majitel onoho ega žije.
Změna je život. Vždycky to jde jinak.  Jen k tomu občas potřebujeme více času. A ten čas bychom měli věnovat především k posílení víry v sebe. K načerpání síly a odvahy postavit se za sebe, za své vlastní prožívání, pocity, potřeby a přání.
Víru v sebe pak můžeme využít buď k odvaze vyhodit takového člověka z našeho života a postavit se na vlastní nohy, anebo k tomu, abychom ustáli realitu negativisty bez svých vnitřních otřesů.
1449131205-bergamot
Možná, že setrváváte ve vztahu s negativistou proto, že se snažíte skrze své „sluníčkovství“ změnit jeho realitu, protože se nemůžete koukat na to, jak se trápí a trpí. Neúnavně a systematicky mu ukazujete i to pozitivní na tomto světě, a doufáte, že jednou pochopí.
K tomu je ovšem potřeba spousta energie. A to je přesně to, čeho se vám v těsné blízkosti s negativistou nedostává. Nabírat a regenerovat své síly v prostředí plné negace nelze, anebo jen velice obtížně. A kde pak vezmete vy energii potřebnou k tomu, abyste si mohli tvořit svůj život, tu svou realitu, když ji vyplýtváte k tomu, že přesvědčujete někoho o něčem, o čem vlastně vůbec nechce být přesvědčen?

Každý má právo žít takový život, jaký chce, ale už nemá právo zasahovat do života druhého, pokud k tomu nedostane výslovný souhlas. Nezasahujte do života druhých, a to ani s těmi nejlepšími úmysly. A nenechte si zasahovat do svého života, přestože jde mnohdy o nevědomé úmysly.

Myslet si ovšem, že vyhozením negativisty z vašeho života, nepotkáte dalšího, by bylo naivní. Je jich kolem nás pořád víc než dost. Proto to také kolem nás vypadá tak, jak to vypadá.
Věřte ale, že máme sílu to změnit. Každý totiž máme volbu. Volbu, zda jim budeme věnovat svou energii nebo ne. A především, máme volbu v tom, zda posílíme svou vnitřní sílu (víru) a postavíme se za svou realitu nebo zda se staneme životní obětí a necháme se stáhnout a přijmeme realitu negativistů. Co je pro vás lepší sami víte.
Krásný a pohodový den
Lucie, která tančí mezi kapkami deště :-)

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account