88

V rámci investičních reportů k jednotlivým projektům na upvestu je i informace o odhadní ceně zajištění.
 
Co je však potřeba si uvědomit, že odhadní cena může být úplně jiná, než za jakou hodnotu se nemovitost prodá.
 
Při oceňování vychází znalec z oceňovacích modelů. Avšak model je pouze snaha přiblížit se hodnotě nemovitosti. Částky se mohou lišit dle typu oceňovacího modelu a využitích informací k ocenění.
 
Dalším problémem je otázka případného prodeje při defaultu. Při tomto scénáři v rámci nucené dražby může být problém najít ideálního investora, který by zaplatil částku uvedenou v ocenění. V rámci dražby se cena snižuje a nemovitost může být vydražena až poněkolikáte. Zde tedy záleží, co je to za nemovitost a kolik potenciálních zájemců o nákup existuje.
 
V případě bytů v Praze bude prodej snažší (lze rozdělit na bytové jednotky a ty prodávat samostatně) než prodej velkého ubytovacího komplexu (např. hotelu).
 
Přesto, pokud se již jedná o dražbu, je počet investorů omezen. Při dražbě se musí složit určitá předem stanovená část a  investor musí být schopný zajistit financování v krátké době, aby byl schopen splnit podmínky dražby.
 
Při odhadu je tedy třeba být střídmý a raději počítat s neoptimistickým scénářem. Např. prodejem za polovinu odhadní ceny. Zde je však potřeba brát v úvahu i specifika projektu (lokace, velikost, množství potenciálních investorů).
 
Toto jen demonstruje riziko. Investice do developerských projektů není 100 % jistá. A i když toto je odkaz na nejčernější scénář (neschopnost developera platit závazky), je třeba si této skutečnosti být vědom a přizpůsobit tomu svou strategii a rozhodnutí.
 
 
V rámci odkazu je případný link na 500 Kč pro 1. investici na portálu.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account