159

Ve staré oboře, vzdálené asi půl hodiny od jindřichovického zámku, byl v roce 1769 založen hraběnkou Marií Alžbětou z Kolovrat lovecký zámeček „Mes idées“ (Mé myšlenky). Je to trojkřídlá budova, postranní křídla uzavírají čestný dvůr, mají předstupující čtvercové prostory na sloupech.
Hlavní křídlo vystupuje po obou stranách uprostřed zaobleným rizalitem. Střechy jsou dvouvalbové, nad sály hlavního traktu protínající se kopule. Tento lovecký zámeček byl upravován v roce 1800, přestavěn v letech 1898-1899 v novobarokových formách a přejmenován na Favorit.
K zámečku patří kaple sv. Huberta se sochou svatého Huberta. Kaple je obdélná, nevelká dřevěná stavba pod sedlovou střechou a dřevěnou věžičkou. Stěny jsou obloženy šindelem. Pozdně barokní socha sv. Huberta je z konce 18. století.
František Antonín hrabě Nostitz – Rhienek nabídl v roce 1776 Josefu Dobrovskému místo vychovatele svých synů. Dobrovský místo přijal a s rodinou Nostitzů pobýval střídavě v Praze nebo na venkovských sídlech, především ve Falknově a Jindřichovicích. Čtyři Nostitzovi synové studovali a Dobrovský je učil matematice.
Kaple sv. Huberta byla vystavěna koncem 18. století a nachází se u zámku Favorit, nedaleko obce Šindelová. Přestože je prohlášena kulturní památkou, nachází se v současné době v žalostném technickém stavu. V nedávných letech dokonce sloužila lesníkům jako seník. Později se dočkala opravy a při honech a loveckých slavnostech v ní bylo prováděno přijímání nových členů do cechu mysliveckého. Následně však při vichřici spadl na kapličku strom, který poškodil její střechu a kaplička opět chátrala.
Image result for Dřevěná kaple sv. Huberta u Šindelové
 
V současné době  je zámek v soukromých rukou majitele ruského původu. Objekt chátrá a je veřejnosti nepřístupný. Bohužel jako mnoho jiných památek s majiteli z Ruska.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account