Pár připomenutí o Suezu:

Suezský průplav je 193 km dlouhý
Nachází se v Egyptě a spojuje Středozemní a Rudé moře.
Oproti plavbě kolem Afriky se cesta Suezským průplavem například z Perského zálivu do Rotterdamu zkrátila o 42 %.

 Po rozšíření z roku 2010 mohou plout lodě s maximálním nákladem až 240 tisíc tun.
Kapacita průplavu je nyní cca 97 lodí denně.
Předchůdce Suezského průplavu vznikl již ve 13. století př. n. l., když Egypťané propojili Rudé moře a deltu řeky Nil.
Průplav byl několikrát obnoven např. ve 2. století př. n. l. za egyptského krále Ptolemaia II. nebo počátkem 2. století římským císařem Traianem.

 O prokopání průplavu se zajímal Napoleon Bonaparte roku 1799. Dal vypracovat studii, která mylně uvedla, že rozdíl hladin obou moří je asi 9 metrů.
25. března 1859 byla stavba novodobého průplavu zahájena. Všechen materiál se přivážel z Evropy, vodu a potraviny přiváželo až 1 800 velbloudů.
Zpočátku hloubili průplav dělníci ručně, vytěžený materiál se přenášel v koších. Teprve postupně vznikaly parní bagrovací lodě a mechanické transportéry.

 Na stavbě se vystřídalo asi 1,5 milionu pracovníků.
Stavba probíhala 10 let.
V roce 1973 se stala oblast kolem průplavu dějištěm nových urputných bojů mezi Izraelem a Egyptem.
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account