Stále se pohybujeme kolem Sokolova, což je pro mne ne moc poutavé město

se svými funkcionalistickými budovami, ale budiž.

Sokolov je město ve stejnojmenném okrese v Karlovarském kraji,

18 km západně od Karlových Varů na soutoku Ohře a Svatavy

uprostřed sokolovské pánve, v nadmořské výšce 401 metrů.

Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel.

Jeho ráz je ovlivněn těžbou hnědého uhlí a s tím souvisejícím průmyslem.

První písemná zmínka pochází ze 13. dubna 1279, ale osídlení je podstatně starší.

Falkenau – Falknov (původní název osady se používal až do r. 1948)

leží na soutoku řek Ohře a Svatavy.

Dalším vodním tokem, který protíná město je Lobezský potok.

Úrodná půda kolem řeky Ohře již předtím přilákala slovanské obyvatelstvo,

které se věnovalo především zemědělství

a založilo zde několik osad.

Během německé kolonizace se osídlení rozšířilo i do klimaticky méně

příznivých oblastí, začala vznikat první městečka a rozvíjela se řemesla a hornictví.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account