Poblíž zámku se rozkládá Průhonický zámecký park chráněný jako památka UNESCO.

Přírodně krajinářský park o rozloze 250 ha založil v roce 1885 hrabě

Arnošt Emanuel Silva-Tarouca.

Využil členité údolí potoka Botiče a jeho přítoků Dobřejovického

a Zdiměřického potoka, použil původní domácí dřeviny v kombinaci

s dovezenými cizokrajnými dřevinami.

Jako základ parkové kompozice založil mistrně volené průhledy.

Porosty dřevin, skupiny stromů a keřů střídal s lučními plochami, rybníky,

potoky a jejich slepými rameny.

Dovedně využil proměnlivost dřevin v různých ročních obdobích.

Výsledkem jeho celoživotního úsilí je vrcholné krajinářské dílo světového významu,

jež vytvořil vlastním originálním způsobem.

K Průhonickému parku patří také cenné genofondové sbírky soustředěné

v Botanické zahradě na Chotobuzi a dendrotéka – sbírka šišek.

Park je zároveň nejvýznamnějším krajinným prvkem jihovýchodně od Prahy

a též důležitým útočištěm všech organismů v této krajině.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account