Jedením z “vodních” výletů byla cesta k pramenům Ploučnice. Pohodová cesta kolem mlýna, hezké počasí, moc se mi to líbilo.Došli jsme k Jenišovskému rybníku a za ním už byly prameny Ploučnice. Vzhledem k tomu, že bylo dost vody, tak prameny nebublaly.Ale i tak to bylo krásné  amoc jsme si to užili.
Prameny se uvádí dva. Mohutná vyvěračka u obce Janův důl a pramen u obce Hoření Paseky.
Hlavní prameniště Ploučnice se nachází na rozhraní obcí Osečná a Janův důl. Toto prameniště je označováno za jedno z nejvydatnějších pramenišť ve střední Evropě vůbec. Vydatnost pramenů neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Velké množství vody z prameniště napájí Jenišovský rybník, který přímo na toto prameniště navazuje. Z tohoto rybníka odtékala část vody náhonem na tři sta metrů vzdálený mlýn, poháněný vodní turbínou. Jenišovský mlýn byl v provozu ještě v roce 1962.
Větší část vody přímo z prameniště i z Jenišovského rybníka odtéká do vodoteče a tvoří tak základní tok Ploučnice. Tento potok v obci Osečná a v Lázních Kundratice ještě ve třicátých letech zajišťoval pohon dalších čtyř mlýnů a dvou provozoven, kde voda poháněla mlýnská kola či vodní turbíny.
Čtyři sta metrů od prameniště Ploučnice je čerpací stanice pitné vody pro Osečnou i Lázně Kundratice. Velká vydatnost těchto pramenišť byla v letech 1970 – 1980 snížena cca o pětinu živelnou činností uranových dolů v nedaleké Stráži pod Ralskem, jejich pracovníci vyvrtali v oblasti velké množství průzkumných a hydrogeologických vrtů.
Délka celého toku Ploučnice z Osečné až po Děčín měří více než 105 km. Zatímco v horní části se jedná o útlý potok, zarostlý břehovými porosty a klikatící se lukami v písečném a hlinitém řečišti, na svém konci, před splynutím s Labem vytvarovala Ploučnice již údolní nivu. Tento pravobřežní přítok Labe s povodím 1194 km čtverečních ústí do největšího českého toku pod děčínským zámkem.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account