Pramen Vltavy se nachází při jihovýchodním svahu Černé hory u hranic s Německem, nedaleko horské obce Kvilda na Šumavě. K samotnému prameni vede z Kvildy modře značená turistická stezka v délce cca 6 km.
Prameny Vltavy patří k nejnavštěvovanějším místům na Šumavě. Leží při jihovýchodním úpatí Černé hory (1.315 m) nedaleko státní hranice se Spolkovou republikou Německo.

Pramen, který zde vytéká, je považován za nejzazší prameniště naší nejdelší řeky – Vltavy. Potůček je od pramene až k Borovým Ladám nazýván Černý potok, dále již nese označení Teplá Vltava. Pramen Vltavy vykazuje vyšší hodnoty stříbra, proto se vědci domnívají, že vyvěrá z nějakého starého středověkého důlního díla. Pramen Vltavy má údajně léčivé účinky. Za 2. světové války byl v oblasti prameniště Vltavy zřízen pracovní zajatecký tábor pro sovětské, belgické a francouzské vojáky, kteří zde těžce pracovali při těžbě dřeva.

V oblasti Pramenů Vltavy se vyskytuje celá řada ohrožených živočichů: rys ostrovid, tetřev hlušec, datlík tříprstý, puštík bělavý či sýc rousný; v posledních letech se tu objevil i vlk. Přímo v rašeliništi žije jeden z pozůstatků poslední doby ledové (tzv. glaciální relikt), během které rašeliniště na Šumavě vznikala – motýl žluťásek borůvkový. Můžete se tu i setkat s dalším motýlem – perleťovcem mokřadním, který se v rámci České republiky vyskytuje pouze na Šumavě. Ze zástupců vzácné květeny oblast Pramenů Vltavy obývá např.: chráněná dřípatka horská, kriticky ohrožená orchidej bradáček srdčitý nebo další z druhů orchidejí – prstnatec májový.

Celá oblast patří do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 a je rovněž součástí seznamu nejdůležitějších mokřadů chráněných mezinárodní Ramsarskou úmluvou.

K prameni Vltavy se nejsnáze dostanete z obce Kvilda cca 6 km po modré značce. Z Modravy je to po červené značce 12 km.
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account