Východočeské Opočno je městečko s necelými třemi tisíci obyvatel, (nám se tedy zdálo rozhodně větší). Nejznámější památkou je zdejší zámek, avšak město má i dvě malebná náměstí.

Větší – Kupkovo náměstí je „dělítkem“ mezi starší a novější městskou zástavbou. Pojmenované je po zdejším rodákovi Františku Kupkovi, velkém českém malíři a zakladateli orfismu – hnutí, jenž vyjádřovalo vnímání světa pouze barvami. Svými abstraktními obrazy předběhl dobu, ve které žil, minimálně o půl století.

Kupkovo náměstí má protáhlý tvar nepravidelného trojuhelníku o největší délce asi 150 m a šířce 80 metrů. Pod průčelími starých měšťanských domů s barokními jádry, ale převážně klasicistními fasádami, probíhá napříč rynkem v jeho severní části hlavní komunikace. Plocha náměstí je rozdělena na stanoviště busů a hezky upravenou parčíkovou část. V ní nalezneme bustu umělce a pomník padlým obětem, který má podobu balvanu s vyrytými jmény. Největší dominantou volného prostoru je Mariánský morový sloup z roku 1718, jehož autorem se stal italský sochař Giovano Battista Bulla. Přízemní část zdobí sochy svatého Rocha, Františka Xaverského, Šebestiána a Karla Boromejského. Vysoký korintský sloup je nahoře ukončen plastikou Panny Marie Immaculaty. Vedle sloupu se nachází barokní městská kašna.

Z nejvýznamnějších staveb na rynku je třeba se zmínit o kostelu Narození Páně a sousedním komplexu kapucínského kláštera.

K nejkrásnějším „světským“ objektům rynku patří nárožní růžové stavení. Jedná se o hodnotný barokní dům z roku 1740 s původní fasádou a částečně zachovanými klenbami. Nahoře je průčelí ozdobeno obrazem Panny Marie Czenstochovské, na západní straně bychom objevili niku s rokokovou soškou sv.Jana Nepomuckého.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account