Malá rozlohou, velká trofejemi Obora Podčejk leží v údolí Strenického potoka mezi obcemi Strenice a Krnsko, jihozápadně od Mladé Boleslavi. Je utvářena rovinatými loukami, obklopenými lesními porosty s převahou listnáčů, jejichž převýšení dosahuje asi 80 až 120 m nad nejnižším bodem. Tím je na většině severní délky a zčásti na hranici protékající Strenický potok, spolehlivé přírodní napajedlo. V oboře se chovají  daňci a mufloni, kteří mají díky úživnosti prostředí i péči majitelů a personálu vysokou chovatelskou hodnotu,
 
 
Obora byla založena Státním statkem Bezno roku 1980 jako vyhrazená honitba Ministerstva zemědělství pro daňčí zvěř. V roce 1983 bylo dovezeno z maďarské oblasti Gyulai, známé svým špičkovým chovem, 20 daněl, 3 daňci a 6 daňčat, následující rok 25 daněl a 3 daňci. Díky tomu tu byla kvalita zvěře už od počátku na vysoké úrovni. Původně měla obora rozlohu 60 ha, později byla zvětšena o 60 ha polí na 120 ha. Připojené plochy podstatně zvýšily úživnost i prostorově podmínky. K oboře patřila také bažantnice Hájek.
 

Rozloha obory je 119,13 ha. Podle kultur se porosty člení na ornou půdu – 70,32 ha, les – 40,55 ha, louky – 6,38 ha, sady a zahrady – 1,88 ha. Průměrné stáří lesních porostů je většinou 80 let. Převažují duby s 38 %, další třetinu tvoří habry, buky, břízy a malá příměs lip a jasanů.

Smrkové porosty původně tvořily zhruba čtvrtinu, ale i oboru Podčejk zasáhla kůrovcová kalamita a smrky jsou postupně odtěžovány.

Chov zvěře v oboře navazuje na tradici vysoké úrovně od samého počátku. Geneticky hodnotná zvěř má i přes menší rozlohu obory výborné podmínky. Kromě jiného je to dáno klidem, obora je bez přístupu veřejnosti. 

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account