Strahovská knihovna

Strahovská knihovna je knihovnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově. 

 Nejstarší knihou v knihovně je Strahovský evangeliář, datovaný zhruba do

roku 860 (v l. 2011–2012 byla pořízena jeho faksimile).

V době opata Lohelia byl pro knihovnu vybudován samostatný trakt, v jehož

prostorách je dnes klášterní refektář a kuchyně. V době opata Hirnhaima byly

v letech 1670–1674 vybudovány nové knihovní prostory (dnešní Teologický sál).

Teologický sál byl později rozšířen a vyzdoben freskami strahovského

premonstráta Siarda Noseckého. V letech 1783–1785 byl z popudu opata Mayera

postaven Filosofický sál, vybavený mobiliářem knihovny zrušeného

premonstrátského kláštera v Louce u Znojma.

Historická část knihovny ve svém fondu obsahuje přes 200 000 svazků,

z toho přes 3000 rukopisů a 1500 prvotisků, uložených ve zvláštním depozitáři. 

Po roce 1950 byla knihovna včleněna do Památníku národního písemnictví.

Po roce 1989 se knihovna spolu s klášterem vrátila do rukou premonstrátů.

V rámci knihovny dnes funguje také čítárna s novou teologickou a encyklopedickou

literaturou, fond knihovny je stále rozšiřován (např. z odkazů).

Knihovna také vydává různé publikace. 

Na fungování knihovny se přímo podílejí někteří členové strahovské

premonstrátské komunity.

Nádhera.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account