Město Mikulov mám pro vždy spojený s místním zámkem a protějším Svatým kopečkem, obě tyto dominanty jsou nádherné a stojí za to, je navštívit.

Pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů bylo jeho území “kopečku” vyhlášeno za přírodní rezervaci. Na vrchol Svatého kopečku až k poutní kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta. S přírodními zajímavostmi i historií Svatého kopečku Vás seznámí naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově.

Svatý kopeček (363 m n. m.) je jeden z kopců Pavlovských vrchů. Bradlo z jurských vápenců má tvar oválného hřbetu s plochým vrcholem a se strmými srázy. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin. Proto byl již v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací.

 

Původní rostlinné druhy se udržely ve stepním společenstvu na vrcholu Svatého kopečku. Na jižních svazích roste druhově pestrá skalní step (kosatec nízký, kavyl Ivanův, ožanka horská). Východní svahy pokrývají křoviny s dominantním hlohem, severní svahy byly v minulosti zalesněny.

 

Na stepích se hojně vyskytuje teplomilný hmyz. Svatý kopeček představuje také velmi bohatou lokalitu pro živočichy vázané na stepní a lesostepní biotopy.  Z ptáků zde můžete spatřit např. ťuhýka obecného nebo drozda zpěvného, z plazů pak ještěrku obecnou či ještěrku zelenou a další. V opuštěném lomu sídlí také jeden pár výra velkého.

A hlavně, je odsud přenádherný výhled na město a zámek.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account