Město Cvikov leží v podhůří Lužických hor, asi 6km severovýchodně od Nového Boru. K tomuto zajímavému místu se dostaneme po modře značené turistické cestě, na kterou se můžeme napojit třeba na místním náměstí.

Křížový vrch (437m. nm.), často označovaný jako Kalvárie, se původně nazýval Lískový vrch. V roce 1729 zde byly vztyčeny tři dřevěné kříže a o rok později postavená dřevěná kaple Božího hrobu. Současně se zde usadil v primitivní poustevně i poustevník Josef Schür. Postupně se začalo s budováním kapliček Křížové cesty. Místo bylo vysvěceno cvikovským farářem v roce 1735 a brzo se stalo oblíbeným cílem poutí. Na čedičové vrcholové plošině byla postavená dřevěná zvonice. Dekretem císaře Josefa II. byla poustevna zrušena a posléze i Křížová cesta. Nakonec se z vybraných darů v roce 1845 postavila na místě chátrající dřevěné kaple Božího hrobu kaple nová, kamenná, se znatelnými prvky egyptské kultury. Na oltáři měla být kopie Rubensova obrazu Snímání z kříže. V roce 1883 došlo k výrazné úpravě Křížové cesty a kaple, zároveň byly vysázeny dnešní lípy. Kapličky zastavení Křížové cesty ale dost zchátraly a tak byly v roce 1890 nahrazeny 14 novými, kamennými, s plastickými zasklenými výjevy z Ježišova ukřižování, které zhotovila kamenická firma Mayer z Mnichova. Na vrcholové plošině bylo upraveno modlitební místo ze sochami sv. Máří Magdalený, sv. Panny Marie a sv. Janem Evangelistou. Na plošině byly postaveny lavičky a cvikovští občané i poutníci z různých krajů se odtud rádi kochali krásným výhledem na část Lužických hor. samozřejmě po II. světové válce začal opět celý překrásný areál rychle chátrat, k devastaci přispěli i vandalové, takže pomalu nikdo nevěděl, že tu nějaká Křížová cesta někdy stála.

Teprve v roce 1991 počalo město Cvikov s rozsáhlou rekonstrukcí a nemalými náklady přispělo k uvedení tohoto skvostu do dnešního stavu.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account