196

Kdykoli s manželem přijedeme do Kryštofova Údolí, nemůžeme si odpustit procházku kolem zdejšího raně barokního kostela svatého Kryštofa.

Jedná se o nejcennější historickou památku obce.

Kostel svatého Kryštofa v Kryštofově Údolí je římskokatolický farní kostel postavený jako roubená stavba v raně barokním slohu v letech 1683-1686. Společně s přilehlou farou a márničkou tvoří uzavřený celek uprostřed církevního areálu v prostředí starého hřbitova.

Je citlivě zasazen do krajiny na východní straně stráni nad nedalekým centrem obce Kryštofovo Údolí v Libereckém kraji.Kostel od doby svého vzniku neprodělal větší architektonické úpravy a zůstal zachovaný tak, jak jej stavitelé zamýšleli. Od roku 1966 je kostel spolu s farou chráněn jako kulturní památka.

Stranou kostela stojí dřevěná zvonice, která byla postavena při barokních úpravách areálu kostela v roce 1754. Stavba zřejmě souvisela s chystaným zřízením farnosti. V 90. letech 20. století důkladně opravena.

Před zvonicí se nachází raně barokní, čtvercová, ploše krytá márnice. Je v ní sloupový, portálový oltáří ze 2. čtvrtiny 17. století, který je však rozebrán. Na stěnách márnice je osm pohřebních rokokový štítů, které jsou vykrajované na dřevě. Jsou na nich mravoličné výjevy a nápisy z období kolem roku 1760.

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account