Cesta světla na Svatém Hostýnu byla otevřena a posvěcena 12.9.2010 po dvou letech příprav. Má znázorňovat období církevního roku, které následuje po Zmrtvýchvstání a končí Slavností seslání Ducha Svatého. Projekt vytvořili Ing. Jaroslav Fojtů a Ing. Miroslava Beňová.

Jednotlivá zastavení, kterých je zde 14, jsou zhotovena ze dřeva borovice a modřínu. Kamenné podstavce pocházejí z různých kamenolomů v České republice – druh a původ kamene prozrazují informační tabulky. Obrazy, které vytvořil pro jednotlivá zastavení hostýnské Cesty světla, jsou malovány stylem připomínajícím zjednodušené ikony a doplněny krátkým textem.

Myšlenka vybudování stezky Via Lucis vzešla od Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého. Záměr vytvořit cosi obdobného už tu byl na počátku 20. století. Dušan Jurkovič plánoval pro Hostýn „Růžencovou pouť“ s patnácti zastaveními. Stezka měla podle mapy z roku 1903 vést od Vodní kaple nahoru a pak se stočit ostře doleva, pokračovat podle valu a pak směrem k louce pod rozhlednou. Tento projekt se však neuskutečnil.

Každopádně další krásné místo, které doporučuji na Svatém Hostýnu navštívit.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account