„Předně aby řečená kolej, gymnasium, seminarium a jiné budovy ke zdaru Tovaryšstva buď nevyhnutelné, nebo vhodné si vystavěli, darujeme jim celou prostoru počínajíc od východní strany chrámu sv. Barbory až k Hrádku, odtud při zdech městských nahoru jdoucích k chrámu sv. Jiří a opět od tohoto chrámu dolů přes obezděnou cestu k zadní bráně hřbitova sv. Barbory, kteráž jest k polednímu naproti hutím položena. Také svolujeme, by ta celá prostora zdí byla obehnána.“

(Císař Ferdinand II v zakládající listině jezuitské koleje, 18. dubna 1633)

GASK – Galerie Středočeského kraje, sídlící v monumentální budově Jezuitské koleje v Kutné Hoře, je krajská instituce zaměřená na výtvarné umění 20. a 21. století. 

Po náročné rekonstrukci je galerie plně funkční a nabízí návštěvníkům nevšední kontrast moderního galerního prostoru, zasazeného do prostředí jedinečné historické budovy Jezuitské koleje. Přilehlé zahrady spojují galerii s návštěvnickými trasami historické a tajemné Kutné Hory a nabízí zde zónu klidu, relaxace a odpočinku. 

Jedna z probíhajících výstav je SRDCE VELKOMĚSTA (THE HART OF THE CITY)

Výstavní projekt Srdce velkoměsta se skládá ze dvou navazujících částí: jestliže se první část soustředila hlavně na dvě desetiletí po vzniku demokratického Československa v roce 1918, tato druhá, navazující část se zaměřuje na období od čtyřicátých let dvacátého století až do začátku jednadvacátého století. Očima umělců, zastoupených grafikou či kresbou ve sbírkách GASK, nahlíží tato výstava na velkoměstskou tematiku vážným i humorným způsobem. Městské prostředí se ve vystavených pracích proměňuje ve všeobjímající „lidskou krajinu“, místo čilé interakce, opojných vjemů, ale i místo existenciální osamělosti.


Otevřeno denně kromě pondělí: I – XII: 10 – 18 hod.
 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account