Přírodní rezervace Prales Jizera

Jedná se o nejstarší přírodní rezervaci v oblasti Jizerských hor. Ta byla vyhlášena v roce 1960 kolem hory Jizery (1122 m). Najdete ji v lokalitě Hejnice. Chráněny jsou původní horské smrčiny s balvanitým a podmáčeným podkladem, dále kosodřeviny z nejvyšších částí. Na jižní straně se nalézá velké balvanité suťovisko. Rezervace zabírá vrcholovou část na východním konci Hejnického hřebene na ploše necelého čtverečního kilometru.

Předmětem ochrany rezervace jsou horské smrčiny poškozené kůrovcem a imisemi, balvanité sutě a skalní bloky na vrcholu. K významným rostlinám patří borovice kleč, hořec tolitovitý nebo šicha černá. Chráněné území se rozkládá na ploše 92,44 ha, v nadmořské výšce mezi 1000 až 1122 metrů.

Prales Jizera se nachází na hlavním evropském rozvodí, kdy voda ze severního části území odtéká do povodí Smědé a následně pak do Baltského moře. Oproti tomu jižní část je odvodňována řekou Desnou, která spadá do úmoří Severního moře. Nicméně v rámci samotné přírodní rezervace se žádný stabilní vodní tok nenachází, prameniště jsou situovány až vně chráněné území.

Z plazů se zde vyskytuje například silně ohrožená ještěrka živorodá či zmije obecná.

Prales Jizery je přístupný pouze pro pěší, k vrcholu nevede žádná zpevněná pozemní komunikace. Nejvyšší vrchol je vybaven vyhlídkou s velkým dřevěným křížem, která je přístupná po žebříku. Území přírodní rezervace je dostupné po žlutě značené odbočce z hlavní červeně značené cesty, která vede sedlem podél Bílé Smědé.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account