Přírodní památka Stříbrný vrch

Stříbrný vrch je přírodní památka v Ralské pahorkatině. Nachází se na stejnojmenném vrchu v katastrálním území Hvězda pod Vlhoštěm u Blíževedel v jihozápadní části okresu Česká Lípa. Přírodní památku vyhlásila Správa CHKO Kokořínsko s účinností ode dne 24. prosince 2002.

Pískovcové skály jsou tvořeny typickými kvádrovými středně zrnitými a hrubozrnnými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve. V horních polohách skal jsou koncentrovány limonitické polohy, na úbočích skal se silně projevuje chemické a mechanické zvětrávání v podobě voštin a říms. Půdy jsou mělké kambizemě se svrchní vrstvou žlutošedé hlinitopísčité, slabě skeletovité zeminy.

Celé území je porostlé acidofilním borem s rozvolněným stromovým patrem. Borovice lesní zde má charakteristický habitus, podmíněný místními půdními podmínkami. V bylinném patře se vyskytuje nejčastěji vřes obecný,bohatě vyvinuto je lišejníkové patro, tvořené ponejvíce dutohlávkami. Významně zastoupeny jsou i holé pískovcové skály.

Území je významným refugiem společenstev bezobratlých živočichů obývajících holé pískovcové skály,porosty vřesu a lišejníků. Z významných druhů je možné jmenovat slíďáka Alopecosa fabrilis vyskytujícího se v ČR pouze na několika lokalitách v CHKO Kokořínsko. 

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account