Přírodní památka Libuňka

Přírodní památka Libuňka se nachází v katastrálním území obcí Hrubá Skála, Hnanice a Ktová. Úsek dlouhý asi 2,5 km je obzvláště ceněn jako přírodní památka. Nachází se mezi obcemi Ktová a Borkem pod Troskami. Přírodní památka Libuňka je nejzachovalejším úsekem vodního toku na celé oblasti CHKO Český ráj. Nachází se v zemědělsky intenzivně využívané krajině Libuňské brázdy. Celková plocha přírodní památky je 3,7983 hektaru a nachází se v nadmořské výšce 264 až 276 metrů.

Tok řeky Libuňky meandruje v údolní nivě, která je tvořená kvartérními sedimenty. V paleolitu tekla opačným směrem. Nalézá se zde pískovcové podloží podobně jako na území celé chráněné krajinné oblasti Český ráj. Protéká Libuňskou brázdou, která od sebe odděluje Turnovskou a Vyskeřskou vrchovinu. Koryto toku je obklopeno přilehlými nivními loukami, které se pravidelně zaplavují při záplavách.

Na území přírodní památky se vyskytuje více než 150 druhů živočichů, z toho je většina druhů brouků a ptáků. Mezi nejvíce zastoupené druhy patří ledňáček říční, skorec vodní, střízlík obecný, cvrčilka říční, konipas horský, čáp černý a vydra říční. Území díky své druhové bohatosti přesahuje regionální význam.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account