Přírodní památka Jezírko pod Táborem

 je uměle zahrazené rašelinné jezírkopod horou Tábor nedaleko Lomnice nad Popelkou. Rozloha jezírka činí 0,1518 ha a leží v nadmořské výšce 502 m. Vzniklo v 19. století, kdy ho vybudoval kníže Kamil Rohan v oboře pro jeleny. Říkolo se mu též Jelení jezírko. Od roku 1996 je jezírko s okolím přírodní památkou o rozloze 0,2939 ha.V roce 2005 proběhla revitalizace jezírka.

Okolí jezírka tvoří smíšený les, v němž rostou žindava evropská, hruštice jednostranná,vrbina hajní a bledule jarnía z ptáků se vyskytují datel černý, lejsek malý, křivka obecná a králíček ohnivý.

Severozápadní břeh se zvedá mírně. Na západě zahrazuje vodní plochu kamenná hráz. Jižní břeh je prudší. Na východě přechází jezero v mokřad, za kterým vede lesní cesta, po níž je značena  žlutá turistická značka. Na jezírku se nachází ostrov.

Jezírko je napájeno několika menšími přítoky, z nichž největší je potok od turistického pramene Cidliny.Ve hrázi je zabudovaný regulátor odtoku, který zajišťuje stálou výšku hladiny. Na západ odtéká potok, který je menším pramenným tokem Cidliny, do které se vlévá po 0,5 km.

Jezírko je evidováno jako přírodní památka, důvodem ochrany je zachování stávající početnosti populace rosnatky okrouhlolisté, která je vázána na společenstvo rašeliníku oblého v mechovém pásmu a ostřici zobánkatou v pásmu bylinném. Z dalších ohrožených druhů bylin se na jezírku vyskytují řeřišnice bahenní, vrbovka bahenní, bublinatka jižní,vachta trojlistá a suchopýr úzkolistý. Roste zde také vrbina hajní, ostřice nedošáchor a krtičník křídlatý Neesův. Na vodní hladině se vznášejí listy okřehku.

V jezírku se rozmnožují skokan hnědý, čolek horskýa skokan horský a čolek obecný. Na hladině hledají útočiště kachny divoké, konipasi horští a pěnice slavíkové. Z bezobratlých zde žijí střevlík zlatolesklý, lišaj vrbkový či ohniváček celíkový.

Když jsme na místě byli my před pár lety, měli jsme na vlastní oči možnost seznámit se s vyhřívající zmijí na hrázi jezírka.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account