Jezuitská kolej Klementinum v Praze

– nejstarší jezuitská kolej v České republice

První jezuitská kolej vznikla při kostele sv. Klimenta na Starém městě

pražském v roce 1555, když Jezuité přišli do Čech upevnit katolickou víru.

Za léta svého působení zde postavili mimo několika chrámových staveb

také prostory pro řádovou komunitu, univerzitní posluchárny,

knihovnu a tiskárnu.

Při kostele sv. Klimenta v Praze byla postavena první jezuitská kolej roku 1555,

kdy jezuité přišli do Prahy. Na ploše dvou hektarů byl v letech 1653–1726

vystavěn jezuitských řádem rozsáhlý, raně barokní komplex budov

 s názvem Klementinum, který sloužil jako jezuitská kolej.

V komplexu byly vybudovány učebny a rozlehlé sály. Dále zde sídlila

jedna z tehdejších největších knihoven a také zde byla provozována

jedna z nejvýznamnějších tiskáren své doby.

Kromě prostor k výuce se zde nacházely také hospodářské budovy,

prostory pro ubytování, budovy pro cla a nechyběly pochopitelně ani

prostory náboženské, jako například kostely sv. Salvátora, sv. Klimenta,

Vlašská kaple Nanebevzetí Panny Marie, Zrcadlová kaple a další.

Jezuité byli v roce 1620 pověřeni správou Karlovy univerzity, do

areálu Klementina byla přemístěna také knihovna Karlových kolejí.

 

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account