Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě – největší barokní chrám v České republice

Jen šesti jiným poutním místům na celém světě udělil papež

stejně jako bazilice na jižní Moravě nejvyšší vyznamenání Zlaté růže,

jímž ukazuje na jejich výjimečný duchovní význam.

Legendární Velehrad připomíná apoštolskou a misijní činnost sv. Cyrila

a Metoděje ve druhé polovině 9. století, kterou byla zahájena

evangelizace Slovanů.

 Řečtí bratři přišli křít pohany na pozvání panovníka Velké Moravy Rostislava.

Pro srozumitelnost nového náboženství vytvořili jazyk zvaný

staroslověnšina a písmo hlaholici.

Původně románsko-gotická stavba kláštera se v důsledku husitských

válek v 15. stol. nedochovala.

 Současná podoba pochází z přelomu 17. a 18. století.

Papež Pius XI. ocenil cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu 

a roku 1927 udělil zdejšímu kostelu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor).

U příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985 věnoval 

papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži.

Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě.

A dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva hlavy římskokatolické

církve papeže Jana Pavla II.

Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem

stojící na nádvoří před bazilikou.

Posvátné místo.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account