220

Bozkovské dolomitové jeskyně se nacházejí 1 km severně od obce Bozkov v Libereckém kraji, okres Semily. Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně, které jsou geologickou lokalitou národního významu, mají od roku 1999 status národní přírodní památky.

První jeskynní prostory byly objeveny r. 1947 po odstřelu vápence v místním malém lomu. Objevila se dutina z větší části zavalená kameny a hlínou. Místní nadšenci v čele s Josefem Kurfiřtem, Richardem Havlem a Josefem Dolenským zde začali postupně odkrývat nehluboko pod povrchem puklinové podzemní chodby a dutiny, po deseti letech se balvanitým závalem prokopali do části Staré jeskyně, kterou nazvali Bludiště, a 21. září 1957 objevili vstup do Jeskyně Překvapení, kde poprvé našli i krápníkovou výzdobu.

Na dalším výzkumu jeskyní u Bozkova pracovali speleologové Krasové sekce Národního muzea z Prahy pod vedením tehdy ještě studenta Františka Skřivánka a K. Valáška. Na základě předchozího geologického a geofyzikálního průzkumu objevili r. 1958 další část systému – Novou jeskyni s největším podzemním jezerem v Čechách ve 24 m dlouhém a 14 m vysokém Jezerním dómu.

Dr. Skřivánek vedl již jako zaměstnanec Státního ústavu ochrany přírody a krajiny další výzkum krasu, směřující k jeho zpřístupnění veřejnosti. Roku 1961 nebylo pochybnosti o jejich atraktivitě, a tak byla proražena přístupová štola mezi Starou a Novou jeskyní, hladina jezírka musela být pro možnost volného přístupu snížena o 5 metrů. Roku 1969 byly jeskyně zpřístupněny turistům.

Jeskynní výzdoba je jedinečná. Z menší části ji tvoří klasické krápníky, unikátem však jsou excentrické vláknité a keříčkovité krápníky. Ze stěn a stropů vystupují křemenné římsy a lišty. Voda okyselená okolními horninami tu vytvořila voštinovité a síťovité struktury, krajkové ozdoby a police. Nejnižší části jsou vyplněny modrozelenou vodou průzračného Bozkovského podzemního jezera, které je největší v Čechách.

V dnešní době známo zhruba 1070 m podzemních prostor, z toho je zpřístupněno 350 m chodeb. Turistická trasa v jeskyni trasa je dlouhá 400 m a překonává zhruba 300 schodů. Prohlídka trvá 40 minut, vnitřní teplota je trvale 7,6 °C. Jeskyně se dělí na systém Nových a Starých jeskyní. Obě části jsou propojeny 50 m dlouhým umělým tunelem.

Jeskyně byly náhodou objeveny při těžbě vápence v roce 1947. Jezírka v podzemí mají nádherně čistou modrozelenou vodu. Zpřístupněné jeskyně vás ohromí křemennými lavicemi, římsami a lištami a originální krápníkovou výzdobou. Stalagnáty, stalaktity a stalagmity vytvářejí zajímavé útvary, které cosi z lidského světa připomínají, proto se jim například říká: Panenka, Přilba, Tři králové, Anděl, Betlém Hřebínek.

Více zde: https://www.region-krkonose.cz/jeskyne/bozkovske-dolomitove-jeskyne/

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account