Bartošovice v Orlických horách se na 6 nocí v září staly naším přechodným domovem, nemohli jsme tedy vynechat i návštěvu místního kostela.

Kostel v Bartošovicích je doložen s první zmínkou o vesnici (1548), nejspíš šlo o dřevěnou stavbu. V té době je kostel veden jako vyhořelý, další, znovu dřevěný je datován r. 1575.

Základy dnešního zděného kostela lze doložit do roku 1673. Za donátora stavby se označuje František Adam z Bubna a Litic, majitel žamberského zboží, kam Bartošovice přináležely.

Obdélníková stavba s polygonálním presbytářem na východní straně a hranolovou věží na západní straně. Presbytář má strop ve formě valené klenby, loď má plochý strop. Boční stěny členěné třemi půlkruhovými okny. Malá věž je nad presbytářem. Ze severní strany je ke kostelu přistavěna sakristie, na jihu márnice a oratoř. Kostel je obehnán zdí s hřbitovem, vstup je bránou s cibulovitou střechou. Právě na bráně je na ostění letopočet 1673.

Během staletí kostel 2x zasáhl blesk a následný požár. V roce 1907 byl kostel po opravě znovu vysvěcen.

Vstup do areálu střeží kamenná kalvárie z roku 1793, patrně od Alexia Czyliaka.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account