Dnes na den přesně je to již 89 let, kdy byla v Praze otevřena zoologická zahrada. Stala se třetí nejstarší ZOO v naší zemi po té liberecké a plzeňské.

Reálné obrysy získaly plány na zřízení pražské zoologické zahrady po vzniku samostatného Československa. V roce 1922 věnoval pro tento účel velkostatkář Alois Svoboda pozemky v Troji. Největší zásluhu na vybudování zoo historici připisují středoškolskému profesorovi Jiřímu Jandovi, který byl od počátku století jedním z hlavních propagátorů jejího vzniku.

Od roku 1923 řídil zoolog a ornitolog Janda budování zahrady a stal se i jejím prvním ředitelem. O sedm let později se zoo mohla pochlubit prvním zvířetem – byla jím lvice Šárka darovaná cirkusem Rebernigg. Protože neměla vhodnou ubikaci, žila lvice v trojské Jandově vile. Prvním oficiálním obyvatelem zoo se tak stala až vlčice Lotta. Dalšími zvířaty byli mj. koně Převalského Minka a Ali). Herec Vlasta Burian daroval v roce 1934 do pražské zoo lachtany kalifornské Hýtu a Batula. ZOO tehdy ještě spíš připomínala staveniště a její rozloha byla 24 ha.

V roce 2015 se podle hodnocení uživatelů serveru TripAdvisor umístila mezi světovými ZOO na 4. místě.Následně se dostala na 5. místo a toto umístění si udržela i pro rok 2018.

Zoo Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanější českou ZOO. 18. dubna 2017 byl přivítán jubilejní návštěvník s pořadovým číslem 60 milionů.

Zatímco horní část ZOO má přehledné rozložení s rozlehlými výběhy a několika velkými pavilony, dolní část je v tomto smyslu členitější – velké množství užších cest, řada menších staveb i velkých pavilonů. Ačkoliv je původní areál ZOO součástí spodní části, další rozvoj v druhé polovině 20. století směřoval zejména do horního areálu. Dolní část u Vltavy se více rozvíjí opět až od počátku 21. století.

V ZOO Praha se v červnu 2018 nacházelo 12 veřejnosti přístupných pavilonů. Od září 2019 se počet zvýšil na 13 (otevření Rákosova pavilonu). V červnu 2020 byl otevřen expoziční komplex Darwinův kráter.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account