Myšlenka Světového dne cestovního ruchu se rodí v roce 1979 při konání valné hromady UNWTO, jejíž hlavním smyslem je podpora a zvyšování povědomí o významu cestovního ruchu a jeho sociální, kulturní, politické i ekonomické hodnoty a přínos pro celkový rozvoj společnosti. Tento rok je zároveň přijat koncept, kdy se každoročně volí tzv. hostitelská země, která s UNWTO spolupracuje na organizaci oslav. První oslavy nového svátku se konaly v roce 1980.

Oslavy Mezinárodního dne cestovního ruchu jsou dobrovolnou iniciativou pro všechny subjekty působící v cestovním ruchu, jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. V den svátku se konají četné události související s cestováním, festivaly, fotografické soutěže s turistickou tématikou, vyhlašují se různá ocenění, nabízejí se speciální slevy v turistických destinacích. Výjimkou nejsou výlety zdarma nebo volné vstupy.

Pandemie COVID-19 má obrovský sociální a ekonomický dopad. Zasaženy jsou rozvinuté i rozvíjející se ekonomiky. A oblast cestovního ruchu byla dotčena ze všech oblastí nejvíce. Restartování cestovního ruchu pomůže nastartovat obnovu a růst. Je důležité, aby výhody, které to přinese, byly široce a spravedlivě využívány.

UNWTO proto určil Světový den cestovního ruchu 2021 jako den, kdy se bude zaměřovat na cestovní ruch pro inkluzivní růst. Je to příležitost nahlédnout za hranice statistik cestovního ruchu a uznat, že za každým číslem je člověk. UNWTO zve své členské státy i nečleny, sesterské agentury OSN, podniky a jednotlivce, aby oslavili jedinečnou schopnost cestovního ruchu zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu, protože svět se začíná znovu otevírat a dívat se do budoucnosti.

Tagy:
0 Komentářů

Napište komentář

©2023 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account