Zelená hora u Chebu

Zelená hora je převážně zalesněný vrch ve Výhledské vrchovině

a v okresu Cheb ležící asi 4,5 kilometru západně od Chebu.

Její vrchol leží v nadmořské výšce 637 metrů.

Na mapě ji najdeme mezi přehradní nádrží Skalka a státní hranicí

České republiky se Spolkovou republikou Německo, přesněji s Bavorskem. 

Zelenou horu již zdálky poznáme podle dominantní stavby televizního vysílače.

Jeho stavba byla zahájena v roce 1966 a měl za úkol zlepšit pokrytí televizním

signálem zejména v Chebu a blízkém okolí.

Stavba byla dokončena v roce 1973. 

Věž je velice podobná svému dvojčeti na Klínovci, se kterým byl uveden

do provozu ve stejný den.

V době zahájení provozu směl být maximální výkon vysílače pouze 300 W s tím,

že ve směru do Německa nesměl výkon překročit 0,2W.

Dnes vysílač slouží k šíření pozemního signálu 

digitálního televizního a rozhlasového vysílání.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account