119

Všechny indiánské kmeny v Severní Americe považovaly sny za důležité, byly pro ně významným zdrojem informací a vzdělání. Dokázaly ze snů předpovídat budoucnost, dozvídat se o léčení, vzorech pro ruční práce, léčebných rituálech, a také sny občas propůjčovaly snícímu velkou duchovní sílu.

Temný středověk se ke snům stavěl velmi negativně, byl dokonce vydán zákaz vykládání snů pod hrozbou trestu smrti. Středověk vnímal sny jako čarodějnictví, jako styk s ďáblem. Studium snů bylo pro katolickou církev velmi nežádoucí.

Teprve v 19. století došlo k obrodě snů, někteří filozofové začali považovat sny za hodné vědeckého výzkumu. V roce 1899 publikoval Sigmund Freud slavnou knihu “Výklad snů”, kterou začal větou: “Dokážu, že existuje psychologická technika, jejíž pomocí je možné vykládat sny.”

Až švýcarský psycholog C. G. Jung, zakladatel analytické psychologie, pozvedl interpretaci a význam snů na vyšší úroveň. Tvrdil, že sny jsou důležité při odhalování zdroje potíží, které vznikají v nevědomí. Jemu vděčíme za rozklíčování snové symboliky a za hlubší symbolické a mytické souvislosti. Řekl, že “práce se sny je vlastně jediným (v západní kulturní oblasti) živým a praktikovaným iniciačním procesem”.

V rámci vědeckého zkoumání byla rozlišena spánková fáze REM, přičemž bylo zjištěno, že sny se mohou zdát kdykoli během spánku. Jedna teorie dokonce tvrdí, že spánek existuje hlavně asi proto, abychom snili. Navzdory všem vědeckým výzkumům však neexistuje jednoznačná odpověď na to, co vlastně sny způsobuje a jakému účelu sny slouží.

Je také zajímavé poukázat na to, že sny se staly tvůrčí inspirací pro spisovatele, scénáristy, muzikanty, vynálezce, a další osobnosti. I tohle patří do našich dějin.

Tagy:

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account