Dlouho hledal někoho, kdo by se uměl postarat opravdu o celý majetek, udělat to dobře a nechtěl za to třetinu toho, o co se stará. A jelikož nic na trhu nenašel, zabojoval a vymyslel PROTWIN – systém, co pomáhá udržet si přehled, dodává nadhled a umožňuje rozhodovat se z pozice skutečně dobrého hospodáře. Jan Slavíček je bojovník. Šest let se věnoval privátnímu bankovnictví a zkušenosti sbíral nejen u nás, ale i v Austrálii, USA, Kanadě nebo v Chille. Jeho největší vášní je rozvíjení firem a facilitace učících se organizací. Proto jsem ho pro ŽENY s. r. o. vyzpovídala o jeho nových podnikatelských aktivitách, které všem pomohou lépe spravovat rodinný majetek. Jen čtěte dál…

Jak velké je v České republice povědomí o správě rodinného majetku?

Nejběžnější praxe je taková, že správu svého rodinného majetku svěříte makléři nebo finančnímu poradci, případně se omezíte na pár konzultací a snažíte se být správcem sám. Zatím jsem nenašel konzultanta nebo systém, který by rozuměl a uměl se starat o všechny kategorie majetku.Troufnu si říct, že aktivní správě CELÉHO majetkového potenciálu se dnes nevěnuje nikdo, a to z jednoduchého důvodu. Je to velmi komplexní oblast a bezmála každá kategorie majetku – Protwin jich nabízí 24 – má své specialisty, kteří se v oboru vzdělávají roky. Na to sami opravdu nemáte čas. 

Při jaké hodnotě majetku mohu uvažovat o jeho správě? 

Významnou hodnotu, kterou lze považovat za majetek, má ve svém životě každý člověk. Finanční vyjádření není vždy možné či přesné. Zásadní je vaše počáteční rozvaha: je pro vás majetek cílem, nebo spíš prostředkem k něčemu dalšímu? Pokud je cílem, pak je i subjektivní hodnota těsně nad nulou dobrý start ke správě. Pokud je prostředkem, tak stojíte na začátku úžasné strategické hry, na jejímž konci je splnění vašeho cíle, snu. 

Jak byste popsal projekt Majetkové dvojče – Protwin?

Majetkové dvojče zobrazuje váš reálný majetek. Je to nástroj, který vám pomůže vytvořit si ucelený obraz všeho, co vlastníte. Sami si volíte, zda vám víc vyhovují fyzické karty, nebo digitální verze. Když máte hotovo, můžete začít uvažovat strategicky a snáze se rozhodnout, jak dál. Zprvu tedy nejde o nic jiného, než o kvalitní přehled. Možná se vám to zdá nepodstatné, ale právě kvalitní přehled vás ušetří fáze tápání a nejistoty, naopak vás lépe nasměruje k vašemu cíli.

Jaký je hlavní úkol projektu? 

Velkým posláním Protwin je vytvořit Univerzálního digitálního správce majetku jako součást trendu IOT. Prvním krokem k dosažení vašeho cíle je vytvoření prvního účtu CELÉHO MAJETKU, který se stane tak běžnou součástí našich životů, jako je dnes účet v bance. Budoucnost v naší představě vypadá tak, že se osobně, coby vlastník, věnujete jen správě těch kategorií majetku, kterým opravdu rozumíte. U ostatních druhů majetku svěříte správu umělé inteligenci. Ta pro vás buď aktivně, nebo pasivně správu zajistí, ve smyslu zadaných osobních cílů. 

Pro koho je Majetkové dvojče určené? 

Pro každého. Rád bych z něj vytvořil nový standard, podobně jako je jím dnes bankovní účet. Ten se pak stane jen malou částí účtu Protwin. 

Jaký majetek je pro lidi všeobecně nejdůležitější a proč? 

To je naprosto zásadní otázka, kterou kladu každému, kdo si své Majetkové dvojče Protwin – plánuje vytvořit a pracovat s ním. Obecně by se dalo říci, že tím nejrozšířenějším majetkem je čas. Nějaké množství času má každý, kdo žije. Každý z nás ho vyměňuje za jiné kategorie majetku a ty pak zas za jiné. To, k čemu Protwin uživatele vede, je UVĚDOMĚNÍ, že čas mezi majetek patří a to i přesto, že obvykle nevím, kolik ho přesně máme. Jen tak můžete navázat zlepšením jeho správy. Někteří z nás prodávají svou hodinu za 80 Kč, jiní za 8000 Kč. Dobrý správce se vždy ptá, co může udělat proto, aby majetek, o který pečuje, přinášel více. To více však nemusí být vždy peníze. Podstatou je právě to uvědomění, co za svůj čas a ve svém čase chceme měnit a proč. Čas je jen příklad, Protwin pojmenovává další naprosto zásadní kategorie, se kterými dobrý správce pracuje. 

Proč je důležitý majetkový plán a kdy by o něm měla rodina uvažovat? 

Neřekl bych, že je důležitý plán. Plánovat potřebují jen některé osobnosti. Jiné potřebují být spontánní. Jít za svým snem ale k zahození není. Nikdo jiný než vy vašemu životu smysl nedá. Současně je pro rodinu obvykle důležité mít přehled a vědět, jaký majetek spravuje. Často má ten přehled jen jeden člen rodiny. Když se s ním něco stane, může rodina o některé kategorie majetku úplně přijít. Když se informace o majetku sdílí, nebo alespoň víte, že je jedno místo, na kterém celkovou informaci najdete, pak je vše snazší. Proto v projektu Protwin mluvíme o institutu “první vůle”, kterou můžete určit osobu, která by po vás měla převzít správu majetku v případě, že se s vámi cokoli stane. 

Je rozdíl mít přehled nad svým majetkem a opravdu ho řídit? 

To určitě je. Řídit určitou kategorii majetku můžete, když jí důkladně rozumíte. Osobně neznám žádného poradce, který by byl odborníkem na víc než dvě kategorie majetku. Vím to z vlastní zkušenosti, víc než 3 roky jsem radil se správou majetku VIP klientům banky. Z této zkušenosti asi pramení má potřeba dopřát každému kvalitní úroveň automatické správy za velmi nízký poplatek a do správy zapojit tým specialistů. 

Jak projekt Majetkové dvojče funguje v praxi? 

Digitální verzi Majetkového dvojčete spustíme na přelomu ledna a února 2021. Umožní uživateli pravidelně aktualizovat přehled o celém svém majetku a určit prostřednictvím první vůle osobu, která by měla majetek spravovat v případě, že se s uživatelem cokoli stane. S nárůstem uživatelů budeme přidávat další nové funkcionality a připojovat automatizovanou aktualizaci vybraných majetkových druhů prostřednictvím API majetkových registrů. Do doby spuštění on-line aplikace jsou k dispozici Fyzické karty majetku, které zasíláme uživatelům poštou. Mohou si zatím sestavit svůj majetkový profil off-line a karty použít k edukací dětí nebo off- line verzi přehledu jako zálohu. 

Co tvorba majetkového plánu obnáší? 

Především uvědomění, čeho chcete prostřednictvím svého majetku dosáhnout.Cílem správy obvykle není hromadění majetku nebo výnosů z něj. Pokud ano, i tak je to v pořádku, jen vám to za nějaký čas přestane dávat smysl. Cílem správy je obvykle dosažení nějakého snu nebo stavu, který správce majetku před sebe postaví a chce ho dosáhnout. Může jít o ty nejjednodušší cíle jako třeba “skočit si padákem” při nichž se dívám do svého majetkového portfolia a uvažuji, jak musím svůj majetek přeorganizovat, abych mohl tohoto cíle dosáhnout a jaké to bude mít pro mě důsledky. Až po ty velmi komplexní sny, například „chci pomoci zbavit oceán plastů” a začnu hledat cestu, jak svůj majetek a potenciál využít tím nejlepším možným způsobem, abych se k takovému cíli mohl dostat. Krásné na celé té úvaze pak je, že cíl sám o sobě může být generátorem nového majetku. Nedá se to slíbit, ale je to často se opakující příběh. 

Jaké konkrétní věci při řešení majetkového plánu zvážit? 

K téhle otázce se vypráví pěkný příběh. 

Jistý americký podnikatel trávil na radu lékaře dovolenou v malé mexické vesnici na pobřeží oceánu. Hned první ráno ho zastihl naléhavý telefonát z kanceláře. Protože se mu nepodařilo znovu usnout, vydal se na molo, aby si „vyčistil hlavu“. Do přístavu právě připlula rybářská loď. Na palubě byl všeho všudy jeden rybář a několik velkých tuňáků. Američan mexickému rybáři pochválil úlovek a zeptal se ho: 

„Jak dlouho ti trvalo je nachytat?“
„Chvilku,“ odpověděl mu Mexičan překvapivě dobrou angličtinou.
„Proč tedy nezůstaneš na moři déle a nenachytáš víc ryb?“
„Mám dost na to, abych uživil rodinu a pár jich dal přátelům,“ odpověděl Mexičan, zatímco vykládal úlovek. „Ale…co pak děláš v čase, který ti zbyde?“
Mexičan se na podnikatele zadíval a rozesmál se. „Dlouho spím, trochu rybařím pro zábavu, hraji si s dětmi, s mou ženou Julií si dopřávám siesty, večer jdu do vesnice, dám si víno a s kamarády hrajeme na kytaru. Mám rušný a bohatý život seňore.“
Američan se zasmál a napřímil se.
„Mám MBA z Harwardu a mohu ti pomoci. Měl bys rybařit déle a z výdělku si koupit větší loď. Brzy si budeš moci pořídit několik lodí a mít ještě větší úlovky. Nakonec budeš mít celou flotilu rybářských lodí.“
A pokračoval:
„Potom nebudeš muset svůj úlovek prodávat prostředníkům, ale můžeš jej prodávat přímo spotřebitelům. Časem si budeš moci otevřít vlastní konzervárnu, budeš kontrolovat výrobek, zpracování i distribuci. Pak budeš moct opustit tuhle malou vesnici a přestěhovat se třeba do Mexico City, do Los Angeles nebo dokonce do New Yorku, odkud budeš moci dobře řídit své rozšiřující se podnikatelské aktivity.“
Rybář se ho nesměle zeptal: „Jak dlouho to bude seňore trvat?“
„Tak patnáct nebo dvacet let. Nanejvýš pětadvacet.“
„Ale co potom, seňore?“
Američan se rozesmál a řekl: „To je na tom to nejlepší. Až nastane vhodný okamžik, oznámíš úpis primární emise akcií, prodáš svoji společnost jiným lidem a budeš velmi bohatý. Vyděláš milióny.“
„Milióny seňore? A co potom?“
„Potom můžeš odejít na odpočinek a odstěhovat se do malé rybářské vesnice na pobřeží. Ráno budeš moct dlouho spát, rybařit pro zábavu, hrát si s dětmi, užívat si siestu s manželkou a každý večer chodit do vesnice, kde budeš popíjet víno a s kamarády hrát na kytaru…“ 

Úryvek z knihy: Ferris, Timothy: Čtyřhodinový pracovní týden, Jan Melvil Publishing, Brno, 2010. 

Existují rizika i přes majetkový plán? 

Rizik vás nezbaví žádný zázračný plán. Za snížení rizika můžeme v některých oblastech zaplatit prostřednictvím pojištění. V jiných případech pocit strachu z rizika zmizí, když změníme vlastní přemýšlení o něm. Doporučení, která si uživatel časem bude moci vyžádat od digitálního správce majetku Protwin, budou mít informativní charakter a konečné rozhodnutí o jejich uplatnění bude na majiteli. 

Se současnou ekonomickou krizí efektivní správa majetku znovu nabývá na významu. Může být právě domácí správa ideální volbou, jak v této nejisté době zajistit flexibilní a účinnou ochranu majetku? 

Protwin se primárně nebude soustředit na ochranu majetku, ale na jeho optimální využití ve směru nadefinovaných cílů. Jedním z cílů může být i využití krize jako příležitosti. Když si uvědomíme, co vše máme k dispozici, přestaneme se soustředit na to, že několika kategorií majetku máme méně, než bychom si představovali. Obrana současných pozic málokoho dovede ke splnění vlastních snů. 

Jaká jsou vaše doporučení k ochraně majetku, které by měl přijmout každý z nás?

Svůj majetek nejlépe ochráníme kvalitní správou. Když víme, jak se dobře starat o dům, pak jeho cena neklesá. Když víme, jak správně hospodařit s časem, pak ho máme dostatek. 

Kromě fyzického přehledu pomocí karet můžeme v systému Majetkové dvojče využít i seminář či koučing. Pokud se rozhodnu zúčastnit, na co se mohu těšit?

Ti, kdo karty už testovali prostřednictvím portálu testuj.to někdy poukazují na to, že jim scházel lepší popis majetku v jednotlivých kategoriích. Také o tom je řeč na semináři, který má samozřejmě i svou on-line formu. Dalšími tématy webináře jsou pomoc se sestavením off-line přehledu o majetku – účastníci dostanou připravenou šablonu v Excelu, aby ji nemuseli vytvářet sami. Současně si na konkrétních případech účastníků ukážeme, jak uvažovat o použití majetku ve prospěch dosažení vlastních cílů a ve vybraných kategoriích budeme sdílet dobrou praxi správy některých druhů majetku. 

Jsou tyto semináře individuální nebo skupinové? 

Semináře jsou skupinové a koučink je obvykle individuální. 

Jaké jsou jejich hlavní benefity? 

Seminář ukáže plný potenciál práce s Majetkovým dvojčetem. Přece jen máme za sebou víc než dva roky myšlenkového vývoje projektu a tak je tu určitý náskok před někým, kdo vidí 24 majetkových kategorií poprvé a neví přesně, co si má s nimi počít. Psaný základní návod řadě lidí nebude stačit a tak se benefit provedení tématem a odhalení jeho pravého potenciálu může velmi zúročit. 

Jsou určené i pro lidi, kteří s vedením financí zatím nemají žádnou zkušenost?

Určitě ano. Finance zasahují jen do dvou kategorií majetku – hotovosti peněz a bankovního účtu. Protwin popisuje dalších 22 kategorií. Důležité je začít o správě majetku kriticky uvažovat a najít vlastní cestu a zlepšení. Protwin nabídne k tomuto řešení veškerou podporu. 

Můžeme brát projekt Majetkové dvojče jako jakýsi nástroj efektivní správy, který budujeme pro naše děti?

To samozřejmě záleží na tom, k čemu chcete, aby majetek sloužil. Někdo děti nemá a primárním cílem nebude předání majetku. Učení se dobré správě je nicméně ideální s dětmi sdílet. Je totiž pravděpodobné, že některé části vašeho majetku nebo vašich snů zasáhnou i jejich životy. Umět se v tom, co jim předáme dobře zorientovat může rozhodovat o tom, jak dokáží ve svém životě najít smysl ony. 

Více informací o projektu Majetkové dvojče se dozvíte ZDE.
Foto: Shutterstock, archiv

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account