Ascendent – Descendent
Ascendent je východní bod horoskopu. Spolu s Descendentem, který byl na obzoru na západě, vytváří v grafickém znázornění horoskopu osu, která spojuje dvě protilehlá znamení. V bodě Ascendentu si uvědomujeme především sebe, v bodě Descendentu toho druhého. 

Znamení na Ascendentu, případně planeta, která se v jeho blízkosti nachází, symbolizuje způsob, jak se člověk projevuje a působí na své okolí, jak se snaží najít svou identitu a s čím nebo s kým se ztotožňuje. Představuje touhu, s níž přicházíme na svět, téma, jež máme ve svém životě naplnit. 

Descendent, který leží vždy v protilehlém znamení než Ascendent, vypovídá o tom, jaký druh lidí a vztahů přitahujeme. Descendent také představuje tu část naší osobnosti, kterou si sami neuvědomujeme nebo potlačujeme, ale máme tendenci vidět tyto vlastnosti u druhých, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Ukazuje cestu, kterou se ubírat, pokud chceme hledat partnera nebo zlepšovat jakýkoli vztah s druhým člověkem. Čím více se člověk hlásí k tomu, co představuje znamení na jeho Descendentu, a čím méně to bude připisovat druhému, tím lépe se spojí, shodne a sladí s partnerem.

Ascendent v Beranu – Karmická brána duše
 
Detailnější popis:

Ascendent v Beranu představuje jedinečný bod vědomí. Umožňuje soustředit se na potenciál horoskopu skrze ucelenou identitu. Pro sjednocenou mysl není těžké odsunout postoje a názory druhých stranou. 

Pokud máte tento ascendent a ztotožňujete se s neosobní karmou, pak je pro ascendent v Beranu přirozené působit opačným směrem. V takovém případě se můžete snažit zapůsobit na své okolí namísto toho, abyste prostě vyjadřovali všechno, co máte ve své duši. Můžete zažít velké zklamání, když nedokážete udržet krok se světem, který ve vás neustále vzbuzuje pocit méněcennosti. Roste ve vás silná soutěživost. Nic z toho, čeho dosáhnete, vás ale nemůže opravdu naplnit, protože skutečné potřeby vaší bytosti se neprojevují. 

Touha být vždy první nemůže ani na chvíli ustát ve světě, který neustále nabízí něco nového. Může vás zcela přemoci pocit selhání pocházející z vědomí, že jste promarnili tisíce různých příležitostí, které jsou k mání ve vnějším prostředí. Můžete marně toužit po klidu mysli. Snažíte se prodrat kupředu v naději, že dosáhnete určitý cíl, který by vás konečně vynesl někam, kde byste si mohli odpočinout. Čím víc se však snažíte, tím víc posilujete neosobní vědomí, které mylně pokládáte za své vlastní. Výsledkem je pocit, že se všemi neustále soupeříte, přičemž si nikdy zcela neuvědomíte, že soutěžíte se svou vlastní roztříštěnou identitou. Můžete se také snadno začít nudit, potřebujete proto neustále měnit zdroj stimulace zvenčí. Nemůžete dokončit všechno, do čeho se pustíte, protože energie vašeho horoskopu nemusí být schopná zvládat takové množství příležitostí, které posilují vaši neosobní identitu. Tento ascendent má mimořádné potíže, pokud se ztotožňuje pouze s neosobní karmou, protože Beran je sám o sobě velmi osobním znamením. A když si nedokážete osobně přivlastnit všechno, s čím se ztotožňujete, je to velmi frustrující. V podstatě můžete dosáhnout opravdu hodně, a přesto se cítit, jako byste ve skutečnosti nebyli ještě ani na začátku opravdového úspěchu. U tohoto ascendentu vládne filtru osobnosti Mars. Rychlost myšlení, cítění i činu jsou zde rozhodující. Když se však ztotožňujete s neosobní karmou, máte potřebu zmocnit se všeho dříve než ostatní, chopit se příležitosti dříve, než bude pozdě. Vaše osobnost tak může nabýt sobecké vlastnosti, které podporují falešné ego. 

Může trvat roky, než se rozvine váš skutečný potenciál. Květina zahyne, jestliže ji otevřeme násilím dříve, než je připravena vykvést. Dítě nemůže pochopit práci dospělého člověka. Když se osobnost mylně ztotožňuje s vnější karmou, začne tlačit předměty, lidi a události do svého nitra tak rychle, že velmi brzy přestanete být v harmonii se sebou samými. Je možné, že se pokusíte předčasně navázat kontakt se svým nitrem. Nebudete pak mít dobrý pocit ze života. Můžete se pouštět do mnoha věcí najednou a nikdy nezažít pocit uspokojení. 

Protože Beran je velmi rychlý, identifikace s vnějším prostředím do vás může velmi rychle tlačit ohromné množství věcí bez toho, abyste si to vůbec uvědomili. Filtry osobnosti jsou v případě tohoto mužského ascendentu od základu přizpůsobeny k pronikání směrem ven. Když se pokoušíte zaplnit své nitro vnějšími prostředky, vyvoláváte tím boj přímo ve dveřích vašeho ascendentu. Výsledkem je neuspokojivý život. Dokáže vás podráždit sebemenší popud, protože jste vždy připraveni bojovat se sebou samými. V rozhovorech s druhými můžete být příliš strozí nebo se snažit příliš rychle a ostře dostat k jádru věci. Protože jako váš střed vám slouží drazí, bude pro vás těžké zažít naplnění. 

Můžete snadno zranit city těch, jejichž lásku potřebujete, bez toho, abyste si to uvědomili, protože váš základní instinkt vám říká, abyste skočili po každé příležitosti. Protože chcete být vůdci, příliš násilně se prosazujete namísto toho, abyste se pouze jemně vmísili do psychického prostoru druhých. Nedokážete přijímat rady. Pocity závisti, žárlivosti a lakomosti vás nutí žít mimo sebe. V tom případě ale váš jižní lunární uzel ovládnou primitivní vlastnosti Berana. V důsledku toho se pak do všeho vrháte bez přemýšlení a znovu oživujete staré lekce, které jste přitom už možná zvládli. Během let jako byste mládli, ale spíše dětinským a nezodpovědným způsobem. Potenciál vašeho horoskopu slouží pořád dokola opětovným začátkům. Můžete mít dojem, že něco začíná a roste, zatímco ve skutečnosti nutíte svou osobnost plýtvat svým vnitřním potenciálem na minulost. 

Váš život nabude většího smyslu, pokud použijete ducha Berana jako filtr, přes který může severní lunární uzel řídit zbytek vašeho horoskopu. Tak zůstanete uvnitř svého ascendentu a budete schopní dostat celý horoskop do jednoho rámce. Namísto toho, abyste soutěžili se světem, budete se snažit vydat ze sebe to nejlepší. Pokud se snažíte získat víc než máte, je tomu tak pouze proto, že energie Berana v neosobní karmě vždy přesahuje energii Berana v nativním horoskopu. Jste si vědomi možností, které poskytuje vnější prostředí, ale přijímáte pouze ty, které odpovídají vašemu nitru. Namísto toho, abyste bojovali sami se sebou, pouštíte se do nových začátků v rámci využití svého potenciálu. Možná, že o mnoho let předbíháte svou dobu, ale pokud zůstanete za branou svého ascendentu, nebude vám to vadit. Pocit osamělosti z toho, že se nacházíte na takovém bodu vědomí, který je zatím všem ostatním na hony vzdálen, se dostavuje pouze tehdy, když se srovnáváte s jinými. Zůstat ve svém vlastním středu se vám podaří, pokud si udržíte jednotu bytí. Jestliže se vaše osobnost dokáže ztotožnit s touto představou, celý váš horoskop bude sloužit jednotnému cíli. Tento cíl se samozřejmě může změnit v průběhu toho, jak jsou lekce severního uzlu zvládány a nahrazovány jinými. To, co není v souladu s vaší duší, vás nerozhází. Ascendent v Beranu nakonec pochopí, že není důležité to, co si o vás myslí ostatní, ale co si o sobě a o své nejhlubší podstatě myslíte vy sami. A ještě důležitější je být sám sebou a ne o tom pouze přemýšlet. Celá léta se můžete pouštět do nových začátku, a přitom nikdy skutečně nezačít být sám sebou. 

Severní lunární uzel má ve své podstatě vlastnosti znamení Panny, a to zejména touhu po dokonalosti. Bez ohledu na to, v jakém znamení se ve skutečnosti nachází, vždy představuje idealistický zápas s vyšším principem toho znamení, které je vzhledem k budoucnosti zdrojem duševního optimizmu. Když je horoskop řízen nadějí na bohatší duševní život, ascendent v Beranu se snaží získat pocit vlastní hodnoty. Není přitom podstatné, zda naplníte nebo dokonce překonáte očekávání druhých, pokud to nevyžaduje váš severní lunární uzel. Důležitější je, abyste si byli vědomi svých skutečných možností a toho, jak jich využít. Můžete mít průkopnického ducha, ale ne proto, že toužíte udělat dojem. Vaše jedinečnost spočívá ve schopnosti přestat si všímat duality a spojit se s tím, co představuje vaši skutečnou identitu. 

Duchovním úkolem tohoto ascendentu je naučit se nesrovnávat se s druhými. Najděte a ovládněte pevný bod sami v sobě. Jakmile toho dosáhnete, jakékoliv negativní myšlenky, pocity nebo události zmizí a objeví se pouze v případě, že zneužijete energii svého ascendentu. Musíte se ale držet onoho pevného bodu v sobě a důvěřovat mu. A i když můžete mít pocit, že sami sebe předbíháte, musíte důvěřovat, že za vámi stojí severní lunární uzel i celý váš vnitřní potenciál a že vás chrání, podporuje a vede. Nesmíte se ohlížet zpět, nebo začnete zpochybňovat pevnost základu, na kterém stojíte. Ascendent v Beranu dokáže být velmi silným soustředným bodem pro sebevyjádření. Síla má ale sílu pouze tehdy, když ji správně a smysluplně užíváme. Pokud se dokážete naučit skromnosti, nebudete se dostávat do nepřátelské polohy, které staví druhé mezi vás a vaše vnitřní Já. Můžete usměrňovat proud svého ascendentu v souladu s tím, kolik toho potřebujete z okolí pro naplnění potenciálu vašeho horoskopu. 

Když duch Beraní osobnosti musí skládat účty duši, je snadné rozpoznat, jak moc si potřebujete přestat protiřečit, pokud máte růst. Filtry osobnosti fungují u tohoto ascendentu tak, že se sice nemusíte nikomu zodpovídat ze svých myšlenek a činů, ale před sebou samými musíte být poctiví, upřímní a přímí. Jedině pak může vaše identita přežít kontakt s neosobním egem vnějšího světa.

Ascendent v Býku – Karmická brána duše
 
Detailnější popis:

Pokud máte ascendent v Býku, máte přirozený talent k zisku. Přirozená vřelost a přítulnost jemně proudí mezi vaším nitrem a vnějším prostředím. Dokážete se cítit jistě a bezpečně, nejste křehcí a vaše velká láska k přírodě vás uvádí do přirozené harmonie. 

Pokud zakládáte svou identitu na neosobní karmě a snažíte se napodobovat druhé, snadno uváznete v přízemních pudech. Může se vám stát, že začnete být posedlí penězi do té míry, že je budete považovat za měřítko hodnoty člověka. Máte sklon srovnávat se s ohromným a neosobním bohatstvím světa a vidět přitom svou vlastní nedostatečnost. Tento ascendent může zcela bezděčně projevovat chamtivost, pokud se ztotožní se světem, který je pro něj příliš velký a který přináší pocit méněcennosti. Připoutanost k osobnímu vlastnictví kvůli pocitu bezpečí může hraničit s posedlostí. Uvědomujete si změny, ke kterým ve světě dochází, a snažíte se zakotvit pomocí objektů a podmínek, které jsou beze změny. Čím víc nehybnosti ve světě však hledáte, tím je váš vnitřní klid závislejší na vnějších okolnostech. Můžete být vysoce citliví na své okolí, protože se osobně ztotožňujete se vším, co přináší nebo narušuje harmonii. 

Protože Býku vládne Venuše, dokážete ze svého okolí hodně přijímat. Jste schopní natrvalo přijmout to, co je v rámci neosobní karmy věčné. A to, co jednou do sebe pojmete, ve vás zůstává bez ohledu na to, zda vám to ve skutečnosti slouží nebo ne. Je pro vás těžké setřást ze sebe minulost, i když byste se jí rádi zbavili. 

Pokud je energie Býka založena na vnějších vlivech, můžete do sebe kvůli vaší citlivé povaze neúmyslně vstřebávat cizí problémy. Pokud máte sami k sobě vlastnický postoj, začnete si přivlastňovat “kousky” potřeb jiných. Bohužel jste velmi citliví na právě ty prvky karmy, které jsou nejtrvalejší. Znamená to, že když se do něčeho zapletete, vážně vás to spoutává. Vaše nenasytná potřeba zmocnit se věcí i lidí se nakonec zmocní vás. A protože vaše laskavá a starostlivá povaha nerada narušuje vnější svět (který jste do sebe vstřebali), je pro vás mimořádně těžké zotavit se ze zátěže, se kterou jste se ztotožnili. 

Touha najít potěšení v kráse, hudbě, penězích či sexu může zcela převálcovat váš životní styl. Těmito prostředky se přesvědčujete o své vlastní ceně: Možná se dokonce zcela ztotožňujete s jinými, protože vaše podvědomá schopnost vnímat podstatu úspěchu druhých vám může dávat pocit, že tyto úspěchy jsou ve skutečnosti vaše. V takovém případě se ovšem stáváte línými, protože pouze opakovaně těžíte ze stejných zdrojů. To, co bylo původně snahou o dosažení pocitu bezpečí, se může stát nevědomou fixací na bezpečí druhých. Roste tak ve vás pocit studu, omezenosti a bezcennosti ve světě, který toho má víc, než byste kdy mohli získat. 

Je ale rozdíl mezi tím vidět svět a snažit se jím být. Když máte pocit, že je ve vás příliš mnoho světa, nemáte potřebu měnit životní styl, který je v podstatě neefektivní. To, co bylo zprvu žárlivostí, se v průběhu doby, kdy dělíte svou oddanost mezi neosobní Já, se kterým se ztotožňujete, a osobním Já, které touží po naplnění, stává falešným pocitem bezpečí. Nebezpečí identifikace s podstatou jiných lidí nebo přiživování se na identitě druhých může být velmi reálné, pokud máte potřebu “berlí” ve světě, který se pro vaše chápání příliš rychle mění. Je zajímavé, že i přes vaše nesmírné úsilí se přitom nedostáváte ke svému potenciálnímu vnitřnímu bohatství. Pokud tedy něčeho dosáhnete, doopravdy vám to nepatří – vzali nebo vypůjčili jste si to z neosobní karmy. Můžete tudíž zažívat pocit marnosti v jediné oblasti, na které vám ve skutečnosti záleží, a tou je vlastnit sebe sama. 

K největším karmickým potížím tohoto ascendentu dochází tehdy, když se ztotožňujete s neosobním vědomím, protože pak máte sklon vidět ostatní ne takové, jací skutečně jsou, ale jako své vlastní součásti. Protože podvědomě víte, že myšlenky týkající se peněz, žárlivosti a nejistoty pocházejí z neosobního vědomí světa, začnete věřit tomu, že všichni na světě mají stejné pocity jako vy. Abyste si tedy potvrdili správnost svých vlastních přesvědčení, vtahujete do sebe jiné lidi. Samozřejmě čím víc to děláte, tím větší odpor vzbuzujete. Ostatní ve vás vidí tvrdohlavou osobu, která zatvrzele odmítá pochopit rozdíl mezi vašimi osobními názory a pohledem druhých. Vy se tím ale cítíte dotčeni a stahujete se do sebe pouze proto, abyste zjistili, že vůbec netušíte, jak si se sebou poradit, protože jste si už příliš zvykli na to, že ztotožňujete své vlastní pocity naplnění a bezpečí s vnějším prostředím.

 
 
 

Pokud však tento ascendent zůstane za svou vstupní branou,
svět se vám zjeví z úplně jiné stránky. Namísto toho, abyste se ztotožňovali s neosobní podstatou (která se může změnit právě ve chvíli, když nad ní nemáte žádnou kontrolu), vaše identita vychází z vašeho potenciálu a schopnosti vyjádřit jej. Když jsou energie horoskopu filtrovány ascendentem, kterému vládne Venuše, harmonicky se slučují do pocitu užitečnosti. Vidíte potenciál svého okolí, ale vaše osobní názory, činy a pocity vycházejí z toho, co reálně považujete za své možnosti. Pocit bezpečí, o který tento ascendent usiluje, pochází z postupného učení se tomu, jak zužitkovat talenty a schopnosti obsažené ve vašem horoskopu. Svět se tudíž může měnit, a vy přesto budete mít pocit bezpečí, vycházející z vašeho vlastního nitra. Poznáte hodnotu sebelásky i v takových situacích a za takových okolností, které vaši lásku mohou i nemusí neosobně podporovat. Pocity vycházejí z duše a schopnost silných pocitů vede k životu něžného naplnění. Můžete získávat a sbírat rázné předměty a nahromadit velký majetek, hromadění majetku však bude motivováno spíše smyslem pro krásu než touhou udělat dojem. Všechno, co cítíte ve svém nitru (pokud to přichází skrze ascendent), je efektivně uzemňováno něžnou, praktickou láskou, která je pro ascendent v Býku přirozená. Máte skvělý smysl pro to, jak dělat rázné věci a jak je uvést do chodu. Tento ascendent dává i potěšení a ocenění hudby, i když jí technicky nemusíte rozumět. V první řadě je však díky svému smyslu pro realitu jedním z nejlepších možných filtrů osobnosti celého zvěrokruhu. Má zvláštní schopnost vyloučit všechnu neosobní karmu, která není užitečná pro vyjádření vnitřního potenciálu. Jste dokonce schopni vůbec nebrat ohled na neosobní vlivy, které by vás jinak odváděly od vašeho cíle. Máte dar vytrvalosti, a když jednou něco začnete, snadno to dotáhnete do konce. Vnější prostředí se může snažit vás rozptýlit, vy to však dokážete ignorovat. Ascendent v Býku dokáže vidět vaše místo ve světě na základě toho, čím jste užiteční. Koneckonců zjistíte, že čím víc toho děláte, tím jste schopnější. Namísto toho, abyste vyhledávali “berle”, kterých byste se chytali pro pocit bezpečí, cítíte ve svém nitru pevnou půdu, a víte také, jak s ní zacházet. Nemusíte vždy slovy vyjádřit všechno, co víte, ale vaše osobnost má přirozený sklon pochopit, jak plynout v proudu života. Ascendent v Býku je vysoce citlivý na počasí a dokáže jasnovidně vycítit, jaké pozitivní nebo negativní vlivy působí v jednotlivé dny. 

Ascendent v Býku má smysl pro ucelený životní cíl, který vychází ze schopnosti plánovat a dodržet plán až do úspěšného konce. Pokud byste se ztotožňovali s tím, co je mimo vás, potýkali byste se s přílišným množstvím rušivých zásahů do svých plánů. Jedině pokud zůstanete uvnitř, můžete selektivně proplouvat měnícími se okolnostmi neosobní karmy a sledovat svůj původní cíl. 

Tento ascendent má vrozenou velkorysost. Potenciál vaší vnitřní bytosti je ascendentem v Býku projevován navenek tak, aby mohl dávat. Vaše osobnost chce rozdávat a cítí se sama se sebou nejvíce spokojena, když může jiným dávat to, co má pro ně největší cenu. A protože Býk je znamením smyslu pro hodnoty, máte instinktivní schopnost znát potřeby těch, které milujete. Hromadění peněz, bohatství a plnosti je tudíž prostředkem pro to, abyste mohli přispívat ke zvyšování krásy a lásky ve světě. Víte, jak vyjadřovat tyto energie tím, co děláte a jací jste, a jste významným darem pro ty, jejichž životů se dotýkáte. 

Osobnost s ascendentem v Býku může být sama sebou pouze tehdy, když dělá věci s láskou a dává s citem.

 
Ascendent v Blížencích – Karmická brána duše
 
Detailnější popis:

Ascendent v Blížencích je založen na vzdělání a porozumění. Jste velmi vnímaví a máte schopnost snadno vyjádřit všechno, co v sobě cítíte. Chápete povahu duality, a i když druhým se někdy můžete zdát pokrytečtí, jedná se spíše o vaši vrozenou schopnost pochopení pro konfliktní názory, díky níž jste oblíbeni. 

Pokud žijete vně sebe sama a ztotožňujete se s neosobní karmou, můžete se stát obětí zvědavosti. Potřeba znát všechno, s čím se ztotožňujete, vás záhy donutí naučit se kopírovat způsoby, konání a názory jiných. Tím do sebe vstřebáváte množství informací – tolik, že vaše vnitřní bytost neví, co si s nimi počít. Výsledkem je, že skáčete z jedné „osobnosti” do druhé a vyhýbáte se konfrontaci se svým nitrem. To bohužel vytváří soutěživý životní styl. Snadno se odkloníte od toho, čím by se měl řídit váš život, když se kvůli závisti zabýváte názory druhých. Nejste ve spojení se svým středem, a proto často mluvíte o tom, o čem nemáte ani potuchy. Dochází tak k řečnickým sporům, které vás pouze frustrují a rozptylují. 

I když je vaše mentální pohotovost ohromující, může být často bezcílná. A protože nevycházíte ze svého středu, můžete se stát závislými na druhých a soustředit svůj vnitřní potenciál na ně nebo skrze ně. Toto je jediný ascendent, který se může ztratit v druhých tak snadno, že sám sebe vidí pouze velmi povrchně. Snad nejnespolehlivější vlastností neosobní karmy je neustále se měnící kaleidoskop názorů a nápadů, které v ní existují. Pokud se chvilkově ztotožňujete s těmito proměnlivými idejemi, přestáváte být schopní udržet si pozornost zakotvenou v realitě, potřebnou pro vyjádření vašeho vnitřního potenciálu. Možná, že máte spoustu přátel a jste mimořádně oblíbení pro svůj nespočet nápadů a zájmů, a přesto žijete jaksi bezcílně. Jeden z největších problémů tohoto ascendentu nastává tehdy, když se ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí a začnete se podvědomě bát slov, pronesených na adresu vaší vnitřní bytosti. Jste nadmíru citliví na způsob, jakým se o vás druzí vyjadřují a jak vás vnímají. Tuto citlivost však dokážete pohotově skrývat a také se často skrýváte sami před sebou. V tom také spočívá nejtěžší úkol dvojité povahy Blíženců. Chcete, aby vaše slova měla pro druhé význam, ale na druhé straně máte hrůzu z toho, jak hluboce se vás mohou dotknout slova jiných. 

Jedním z nejtypičtějších zkušeností lidí s tímto ascendentem je, že i když jste schopni zúčastňovat se nesčíslného množství aktivit, pořád máte pocit, že neděláte to, co byste měli. Způsobuje to identifikace s vnějším prostředím – protože je neosobní, nemůže doopravdy dávat směr vašemu osobnímu životu. Čím víc se snažíte pochopit různé myšlenky, tím se stáváte neklidnějšími a nestálejšími (v souladu s měnícími se názory ve vědomí, které snadno dokážou odvést vaši pozornost od stanoveného cíle). 

Mít zájem o všechno nemusí být o nic lepší než nemít zájem o nic. Můžete být hrdí na to, že chápete, co je to „turniket”. Ale ztotožňování se s vnějším světem vám nepomůže pochopit, že jsou i lepší způsoby, jak využít vaše mentální schopnosti. Zájem o slovní hříčky, křížovky, hádanky a tisíce otázek, které svět klade každou minutu, dokáže mysl dovést do stavu analyzování. Vaše vnitřní bytost však celou dobu zůstává nevyužitá, neschopná reakce, protože jste příliš zaneprázdněni tím, co je mimo váš ascendent.

 
 
 

Když však vaše identita stojí za branou ascendentu v Blížencích,
máte možnost prožívat život úplně jiným způsobem. Všechen potenciál vašeho horoskopu se soustředí prostřednictvím vzájemného vztahu mezi své různé součásti. Jste si vědomi ohromných rezerv ve svém nitru a bez ustání vámi proudí výmluvný myšlenkový proud. Namísto toho, abyste přehrávali názory a postoje inspirované někým jiným, komponujete své vlastní myšlenky tak, aby co nejlépe vyjadřovaly to, co cítíte. Vaše instinktivní zvědavost je založen na skutečném zájmu a ne na soutěživosti nebo srovnávání se s ostatními. Můžete se hodně učit z představ, které existují v neosobní karmě, ale ty už nebudou nahrazovat vaše vlastní představy, vyvěrající z vašeho nitra. Jste schopni chápat složité světonázory, které jsou částmi integrovaného celku vycházejícího z vnitřního potenciálu. Jste rozeným komunikátorem, a pokud zůstanete uvnitř ascendentu, budete mít vládu nad svými názory i nad prostředky, kterými je vyjadřujete. Můžete být básníkem, spisovatelem nebo učitelem, protože vaše slova (namísto toho, aby pocházela z roztříštěných úlomků neosobní karmy) jsou stimulována vnitřní bytostí, kterou řídí vaše duše. Máte přirozenou schopnost používat všechna možná média ke zprostředkování vašich idejí. Váš skutečný talent však spočívá ve schopnosti učit, učit se a zažívat neustále rostoucí porozumění svému vlastnímu Já. 

Toto je jeden z nejkomplexnějších ascendentů zvěrokruhu, protože symbolem Blíženců jsou legendární dvojčata, Castor a Pollux. Jeden z nich byl smrtelný a druhý nesmrtelný, a podobně i vy zakoušíte dualitu této skutečnosti. Smrtelné dvojče ví, že jednou zemře, a proto neustále utíká před vším, co může znamenat konec. Jeho nesmrtelný bratr vidí dál a chápe život jako nekonečný proud představ. Toto nesmrtelné dvojče většinou nemá problémy setrvávat uvnitř ascendentu. Smrtelné dvojče však utíká samo před sebou pokaždé, když zažije nějakou formu zakončení (což si mylně vykládá jako smrt). Když dojde k něčemu takovému, smrtelné dvojče se snaží dočasně se ztotožnit s kýmkoliv jen proto, aby mělo pocit, že přežívá. Takto i vy neustále dělíte svou existenci na snahu ztotožnit se s neosobní karmou a povinnost vypořádat se skrze vnitřní bytost s osobní karmou. Výsledkem je, že osobnost pociťuje rozpolcenost, názory si protiřečí a každá pravda má několik tváří. I sami ze sebe máte rozporuplný pocit. Předáváte i přijímáte různé představy. Pokud dokážete udržet obě dvojčata uvnitř ascendentu, můžete se dopracovat k pochopení sebe sama. Ale jestliže se jedno dvojče snaží ze strachu ascendent opustit, pak si vaše vnější a vnitřní identita budou pořád protiřečit. 

Ten, kdo má potřebu komunikace, touží po tom, aby mu druzí rozuměli. Pokud máte ascendent v Blížencích, často se tolik snažíte, že podvědomě zůstáváte napojeni na vědomí druhého člověka, dokud do sebe nevstřebáte jeho představy, čímž se však ještě víc rozštěpujete. Ego smrtelného dvojčete hledá vhodný domov pro své myšlenky v mysli někoho jiného. Jestliže si to uvědomíte, můžete se naučit ovládat smrtelné dvojče vyšším vědomím jeho nesmrtelného bratra. Namísto toho, abyste opustili sebe sama (ať už ze strachu nebo z touhy obeznámit se svými znalostmi jiné), dokážete udržet obě své poloviny za branou ascendentu a prožívat jednotu na úrovni myšlení a tvořivě ji vyjadřovat. To neznamená, že nepotřebujete žádnou odezvu zvenčí – komunikátor opravdu potřebuje znát množství názorů a představ, aby byl schopen dát všemu, co se snaží vyjádřit, barvu, tvar a význam. Způsob, jakým prožíváte představy neosobní karmy, by však měl být neosobní. Ascendent v Blížencích se musí naučit, jak zužitkovat ideje jiných bez toho, aby se z vás stal pouhý mim. 

Pokud se obě poloviny ascendentu sladí, porozumění je dvojnásobné. Smrtelné dvojče se ptá na to, co nesmrtelné dvojče intuitivně zná. Smrtelné dvojče sbírá a pamatuje si informace z vnějšího prostředí, aby mohlo potvrdit a označit jako platné všechno, co nesmrtelné dvojče vyjadřuje skrze osobnost. Pokaždé, když z vnitřní bytosti vzejde nějaká idea, potvrdí ji podobná idea, kterou smrtelné dvojče najde v rámci neosobní karmy, a pak smrtelná část ascendentu tuto ideu odstraní, zatímco nesmrtelná část ji může vyjádřit skrze plný potenciál horoskopu. Takto ascendentem v Blížencích neustále proudí usměrňovaný proud informací. A tento proces potvrzování a vyjadřování myšlenek vám umožňuje neustále potvrzovat platnost vašeho vztahu ke světu myšlenek a představ. 

Když máte ascendent v Blížencích a žijete přitom mimo sebe sama, máte nejspíš sklon ztotožňovat se s různými komunikátory a spisovateli, protože vám to dává pocit vzdělanosti a uvědomělosti. Můžete tudíž žít velmi povrchně. Můžete být natolik posedlí banalitami, že nikdy nespatříte v plném světle skutečnost to, že se máte naučit vnímat svou vlastní karmu. Když však žijete uvnitř sebe sama, jste schopni překročit rámec ztotožňování se s těmi, jež obdivujete. Namísto toho můžete pochopit podstatu určitého literárního období v dějinách, místa v civilizaci, kulturního přínosu a hlubšího smyslu toho, co bylo řečeno. Můžete se osvobodit od analyzování specifických významů slov, frází a způsobů vyjadřování, a zprostředkovat skutečného ducha komunikace. To je váš příspěvek civilizovanému světu.

Ascendent v Raku – Karmická brána duše
 
 

 Ascendent v Raku má schopnost pečovat, dávat pocit tepla a vytvořit si domov v sobě samém. Pod vládou Luny (která je spojená přímo s duší) má tento výjimečný ascendent schopnost vyjadřovat celý horoskop na úrovni duše. Jste nesmírně citliví na hodnoty jako věrnost, oddanost a ochrana, na kterých jsou založeny hluboké city. Abyste mohli tento ascendent opravdu pochopit a použít, musíte pochopit rozdíl mezi city a pocity. Cit je trvalý, zatímco pocity se mění jako vlny na vodě. Schopnost starat se o druhé, o věci a o svět, je cit vyvěrající ze samé podstaty duše. Každodenní pocity pak pocházejí z měnících se reakcí na okolí. City jsou však na vnějším prostředí méně závislé a svou trvalostí vám dávají pocit stabilní identity. Emocionalita tohoto ascendentu se stává přehnanou pouze tehdy, když se ztotožňujete s vnější karmou. 

Svět se neustále mění – jeho nálady jsou proměnlivější než počasí. Když máte ascendent v Raku a snažíte se najít sebe sama v jiných, hrozí vám mimořádná citlivost vůči negativním emocím. Váš přirozený instinkt vám káže starat se, konejšit, pečovat a zahřívat. Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, tyto vlastnosti ve vás probouzí touha cítit se bezpečně. Můžete být tudíž náladoví a držíte se vzpomínek na pozitivní pocity z minulosti, abyste ukonejšili ty pocity, které právě prožíváte. Neuvědomujete si však, že tyto pocity možná vůbec nejsou vaše. Znamení Raka má schopnost shromažďovat a uchovávat. To z vás dělá magnet, který do sebe vstřebává všechno z okolí. Atmosféra se na vás přímo lepí. Protože tyto city a pocity ve skutečnosti pocházejí z různých neosobních míst vnějšího vědomí, nepřidají vám na pocitu bezpečí. Vaše přirozená intuice slouží víc druhým než vám, pokud si dovolíte mít soucit s každou stížností, která se mihne vnějším vědomím. 

Nemůžete vybudovat zázemí pro každého (vlastně pro nikoho), pokud nenaleznete domov sami v sobě. Identifikace s vnějšími vlivy může mít za následek snahu chytat se prchavého zdání bezpečí poskytovaného druhými. Pravidelně pak dochází k rozčarování, zklamání nebo deziluzi v důsledku toho, jak proměnlivý svět neosobně vytváří a obnovuje svou karmu. 

Tento ascendent má zvláštní intimní, osobní povahu, kvůli níž je pro vás těžké mít od kohokoliv odstup. Nedostatek náklonnosti nebo její výkyvy, které můžete cítit z neosobního okolí, pak mylně chápete osobně, jako osobní odmítnutí. A protože jste venku, a dovnitř pouze nahlížíte, snadno použijete svou představivost negativním způsobem a obrátíte tento pocit osobního odmítnutí proti sobě samým. V takových případech můžete mít pocit, že vaše potřeby zůstávají bez povšimnutí ve světě, který je příliš velký nebo příliš zaneprázdněný, než aby si uvědomil, jak moc toužíte být jeho osobní součástí. 

Často dáváte druhým mnohem víc, než si uvědomujete. Je tomu tak proto, že ti, kdo přijímají vaše dary, jdou ve svých životech dál, zatímco vy se držíte minulosti. K této závislosti na minulosti dochází proto, že se ztotožňujete s vnějším vědomím. Pokud jednáte sami za sebe, můžete v životě postupovat svým vlastním tempem. Když se však pokoušíte vycházet z vnější karmy, pak vás proud myšlenek a pocitu, který se mění příliš pomalu, připoutává k vaší vlastní představě o tom, jaký byl kdysi svět namísto toho, abyste prožívali váš současný vztah k němu. Na první pohled to zní jako paradox, protože neosobní karma se přece mění z minuty na minutu. V rámci těchto změn se však její jádro nemění téměř vůbec. A je to právě tato její dekadentní podstata, ke které je ascendent v Raku tolik přitahován, pokud žijete mimo sebe sama ve snaze udržet si pocity bezpečí z minulosti. 

Po citové stránce můžete sice zažívat mnoho nových začátků a osvěžujících změn, ale přitom nikdy nezískáte pocit skutečného bezpečí, po kterém prahnete. Jste věrní a oddaní různým představám a lidem, tito však jako by vás pokaždé přerostli. A zatímco se snažíte naplnit svůj smysl pro celosvětovou rodinu v nějakém společenství, ve kterém se cítíte příjemně, vaše psychická vnímavost je neustále odváděna od vašeho hlavního cíle. Jednou z největších radostí života je dávat, pečovat nebo prožívat zrození, růst a rozkvět. Když je ale vaše identita zakotvena ve vnějším vědomí, nemůžete tyto pocity prožívat. Namísto toho je váš životní styl hektickým zmatkem neosobních emocí, které vám berou půdu pod nohama. Čím víc se snažíte zabezpečit se, tím víc vstřebáváte a přechováváte nepodstatné pocity, které jsou ihned rozptylovány a neustále tíhnou různými směry, protože nepramení ve vás (pochází z toho, co není osobní součástí vašeho života). Prožíváte tudíž množství citových extrémů, což vás značně frustruje. 

Za těchto podmínek váš přirozený sklon přechovávat předměty, zážitky i osoby působí proti vám. Uchováváte v sobě zátěž, a i když se snažíte být dostatečně silní na to, abyste ji unesli, neustále vstřebáváte další zbytečné emoce, což vás ještě víc zatěžuje. Takto žijete v začarovaném kruhu a snažíte se zachytit čehokoliv, co vám dává zdání citového bezpečí. Můžete být závislí na penězích nebo jiných lidech, pokud máte pocit, že vás mohou chránit a starat se o vás a o vaše potřeby. V takovém případě je ale cenou, kterou podvědomě platíte, vaše citová závislost. 

Většina karmy je důsledkem citové paměti. A protože Rak je tolik zranitelný a citlivý na citové vzpomínky nacházející se v jeho okolí, můžete snadno vstřebat cizí karmu, aniž abyste to tušili. Když se snažíte dosáhnout pocitu bezpečí a domova mimo sebe sama, máte sklon živit a opakovaně kolem sebe vytvářet problémy druhých.

 
 
 

Pokud je vaše identita za branou ascendentu v Rakovi, 
vnímáte život zcela jiným způsobem. Vnímáte pak na základě citů, ne pocitů. Všechno, co je uvnitř vás, musí projít filtrem intuitivního a instinktivního procítění sebe sama nebo svého okolí dříve, než vyjádříte své pocity navenek. Máte schopnost vnímat plnost v sobě samých namísto toho, abyste hledali naplnění v druhých. Cítíte se sami v sobě doma a jste si vědomí ochrany, kterou vám poskytují vaše vlastní city vyvěrající z vaší duše, kterými se necháváte vést. Namísto toho, abyste reagovali na negativní emoce vnější karmy, jste schopní využívat svou citlivost k tomu, abyste byli v harmonii s měnícími se vlivy v přírodě. Rozumíte plynutí energií během dne i střídání období a víte, jak vychutnat harmonii a krásu přírody. Dokonce instinktivně cítíte, jaká strava přirozeně prospívá vaší duši. 

V Račím ascendentu se skrývá mimořádné požehnání. Symbolizuje totiž zázrak narození. Ať už je to tělesné narození nebo zrod myšlenky, je počátečním zdrojem citu. Všechno, co je uvnitř vaší duše, se může projevit, pokud se ztotožníte se svými skutečnými city. Takto může vaše božská přirozenost – neovlivněná vnějšími podněty – prosakovat do všeho, co děláte. Občas jste jako děti, jindy jste možná přehnaně starostliví, v podstatě jste však jako míza stromu, která vyživuje větve, jež jsou na vás závislé. 

Kdykoliv jdete proti svým skutečným citům, podlehnete nesčíslným odrazujícím pocitům neosobní karmy. Když však zůstanete u svých pravých citů, budete odměněni nejvřelejšími a nejvděčnějšími zážitky, jaké život nabízí.
Ascendent ve Lvu představuje tvořivý princip života. Máte sílu i vůli, potřebné k vyjádření zářivé krásy, kterou v sobě cítíte. Víte, jak využít vzácné příležitosti tak, aby váš vnitřní potenciál prozařoval vaši osobnost. Máte mnohem více naděje a optimizmu než kterýkoliv jiný ascendent. Výsledkem je, že jste schopni úspěšně dosáhnout všeho, po čem toužíte. 

Někdy je síla tohoto ascendentu přílišná. Pak se namísto toho, abyste zůstali ve svém nitru, snažíte získat víc, než ve vás je, a započnete proces identifikace s neosobní karmou. Začne vás přitahovat pozlátko, vnější odlesk a teatrální či melodramatické události, které postupně ovládnou celý váš život. Lví ego je velmi silné. A když se ztotožníte s neosobním egem vnějšího světa, má sklon zesílit natolik, že se vám zcela vymkne z rukou. Tento ascendent se tudíž snadno ztratí ve všem, co podněcuje zdůrazňování a posilování jeho Já. Bohužel v tomto případě vůbec neposilujete sebe sama, ale neosobní myšlenky, pocity a činy, které za své pouze pokládáte. Takže bez ohledu na to, jaký je například váš finanční úspěch nebo jak moc jste velkorysí, ohromující a expanzivní, pořád ve vás zůstává nepříjemný pocit, který vám říká, že tomu něco schází. 

Pro vás je ještě důležitější než pro jakýkoliv jiný ascendent, abyste zůstali ve svém nitru. Slunce symbolizuje střed, a pokud má mít účinek, jeho síla musí pramenit ze středu kruhu směrem ven. Pokud se však ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí, není to možné, protože namísto toho, abyste byli ve středu kruhu, pokoušíte se stát středem kruhu druhých a být pro ně tím, čím byste měli být pro sebe sami. Scházíte ze své cesty, abyste vzbudili pozornost. Vyhledáváte obdiv a snažíte se druhým předvádět všechno, co by mohli se svými životy dělat sami. Ale neosobní karma se mění a spolu s ní i příklady, které předvádíte druhým. Bod vašeho vědomí se proto neustále mění ve snaze uchránit ego před pádem. 

Ascendent ve Lvu – Karmická brána duše
 
 

Ascendent ve Lvu může kroužit kolem záležitostí bohatství, slávy, věhlasu a obdivu těch, které si kolem sebe držíte pro jejich méněcennost. To všechno je však přechodné a nedává tomuto ascendentu příležitost ke skutečnému rozkvětu. 

Můžete vytvářet hodně iluzí o sobě i o světě, protože když žijete mimo sebe, stáváte se zvětšovacím sklem pro iluze ega, které existují v rámci neosobní karmy. Nadbytek se stane vaším běžným životním stylem a pýcha vaším pohonným motorem. Jestliže se vám dostane nějaké formy odmítnutí, jenom to povzbudí vaši touhu po moci. Zdarma a velkoryse udílíte rady, protože vám to dává falešný pocit nadvlády. Děláte toho spoustu pro druhé jenom proto, abyste jim dokázali, jak málo toho dělají sami pro sebe. V podstatě se snadno stanete příkladem a vzorem všeho, po čem touží všichni ostatní. A abyste si udrželi svůj image, musíte si vypěstovat také značný trpitelský komplex. Čím víc vás zatěžuje podporování druhých, tím snadněji omlouváte své důvody. Vaše osobnost se tak zamotává do nedobré soutěživosti, v rámci které vytváříte nejen akce, ale i reakce druhých. Potom už není téměř vůbec možné vidět do svého vlastního nitra. Příliš ostře totiž záříte, vaše síla všechno převálcuje a máte příliš silnou potřebu mít všechno pod kontrolou. Vaše vnitřní bytost prostě není schopná reagovat na tak ohromující sílu pozitivně. Musíte tudíž pokračovat v podněcování druhých namísto sebe sama. A čím víc se přesvědčujete, že dokážete získávat jejich pozornost vytvářením dramatických iluzí, tím méně pociťujete potřebu žít ve skutečném světě. Výsledkem je vesmír, který jste sami stvořili a ve kterém sami řídíte a ovládáte všechny ostatní. V tomto nevědomém království, v němž jste odděleni a povýšeni nad ty, jejichž lásku ve skutečnosti potřebujete, není místo pro poznání a pochopení. 

Nakonec začnete sami sebe vidět jako zdroj světla druhých. Jste jejich naděje, jejich spása a jediná síla, která je vede za hranice nezáživnosti a každodenní námahy. Čím víc posilujete tento image, tím jste nucenější vyhledávat takové lidi a okolnosti, které jej podporují. Namísto toho, abyste ovládali sami sebe, jste ovládáni svým okolím. Příležitosti vás svádí. Vyhlídky na úspěch v různých oblastech vás mohou odvést od vašeho skutečného cíle. A rozmanité potřeby druhých mohou snadno rozmělnit vaši energii, když se snažíte dokázat si to, o čem v sobě ve skutečnosti pochybujete. 

Tvořivý princip přináší velké požehnání. Odpovídá mu první hexagram I-ťingu. Tvořit znamená napodobovat Stvořitele. Je to prvotní inspirace života. Všechno, co tvoříme, je odrazem toho, jak chápeme tvořivou sílu Boha. Tvořivost tudíž přináší velkou zodpovědnost. Bez ohledu na naši osobní víru to vypadá tak, že jsme na Zemi proto, abychom tvořili. Jestliže se váš ascendent ve Lvu naučí, jak zůstat uvnitř sebe sama, pak všechno, co vytvoříte, nejenže bude vycházet z vašeho vnitřního potenciálu, ale půjde cestou růstu vaší duše. Namísto posedlosti mocí, kterou beztak neumíte využít, budete tudíž schopni vyjádřit všechno, co je ve vašem nitru. Pokud čelíte výzvám, už to není z touhy soupeřit s jinými, ale z touhy zvládnout cokoliv, před čím stojíte. Vládnout neznamená řídit druhé, ale spíš pochopit, jak ovládnout svou vnitřní bytost. Namísto pýchy a ega, které je jejím pramenem, se snažíte žít tak, aby vaše napodobování Boha nebylo zahanbující. Za branou ascendentu jste v souladu s velikostí a silou tvořivého vyjadřování potenciálu vaší duše. A v rámci této velikosti je spousta prostoru pro pokoru a skromnost, protože už nesoupeříte s jinými. Vidíte to, co je v neosobní karmě lákavé pro ego, ale protože je vám jasný váš tvořivý cíl, udržujete se v bezpečných mezích vaší osobní životní cesty. 

Protože mu vládne Slunce, symbolizuje tento ascendent podstatu osvícené osobnosti. Když je identita zakotvena uvnitř ascendentu, ústředním bodem vědomí celého horoskopu se stává upřímnost, věrnost a smysl pro morálku. Můžete proto prožívat život z jeho dobré stránky a vychutnávat tvořivé vyjadřování všeho, co je dobré. Namísto toho, abyste žili z pocitu falešné pýchy, můžete využít silný pocit, který máte sami ze sebe k tomu, abyste se vyhnuli zneužívání druhých. Ascendent ve Lvu může být tudíž zářným příkladem lidské velikosti na výsluní.
Ascendent v Panně symbolizuje lidskou schopnost uspořádat svou osobnost. Pokud máte tento ascendent, chápete rozdíl mezi dobrým, lepším a tím, co dělá duši čistou. Toto je nejcitlivější filtr osobnosti ze všech ascendentů. Kanál, který vás spojuje se světem, je mimořádně úzký, a tudíž ochraňuje váš vrozený smysl pro slušnost a důstojnost před vším, co by mohlo narušit čistotu vašich ideálů. Jste uvážliví, kultivovaní a humanističtí v mezích rozumu, a to je podstatou vaší osobnosti. 

Pokud se ztotožňujete s vnější karmou (a žijete mimo ascendent), může být váš život naprosto frustrující. Během jediného dne přeletí éterem doslova miliardy myšlenek a představ. Vaše vysoká citlivost se smyslem pro pořádek vás nutí kriticky zkoumat všechno, co do sebe vstřebáte. Výsledkem může být neustálá nervozita, protože bez ohledu na to, jak moc analyzujete, nic nevyřešíte. Vaše chování může být neurotické, což je způsobeno neustálým nutkáním kritizovat a zaobírat se karmou, která ve skutečnosti není vaše. 

Můžete se zabývat svým zdravím natolik, že se z toho stane hypochondrie nebo posedlost, podle měnící se módy nebo nejnovějších doporučení. Můžete to přehánět s prací, hnání nervózní energií, která se ve vás bezmyšlenkovitě hromadí. Pokud se snažíte přijít na to, co vám vlastně vadí, zaplétáte se do takového množství detailů, které pocházejí z vnějšího prostředí, že se z vás stane oběť “mikrománie”. 

Čím víc se osobně snažíte uspořádat své okolí (které však podléhá svému vlastnímu neosobnímu řádu), tím víc se dostáváte do rozporu se skutečností vašeho vztahu ke světu. Pokoušíte se rozluštit hádanky, jejichž rozluštění není ve vaší moci, nebo reagujete na měnící se výkyvy v přírodě tak, jako by měly osobní zájem na narušování vámi zamýšleného řádu. Samozřejmě, že když žijete mimo sebe sama a máte přitom silný smysl pro pořádek, pak se nepořádek ve vašem okolí snadno stane vaším osobním problémem. Osobnost s ascendentem v Panně (pokud se ztotožňujete s vnějšími vlivy) má největší potíže při snaze jednat s druhými jako s lidskými bytostmi. Kvůli nervozitě a snaze ochránit se především, co je příliš drsné nebo neuspořádané v rámci vaší představy o tom, jaký by měl být svět, máte sklon zablokovat strukturu své osobnosti. Sami sebe dělíte na množství menších částí, které jsou pěkně uspořádané. Vy život nevnímáte jako plynutí, které umožňuje snadno se spojit s jinými lidmi. Když jednáte s druhými, jste příliš mechaničtí, zaujímáte rigidně obranný postoj nebo jste kriticky omezení ve snaze posoudit, zda je váš osobní svět akceptován nebo strháván k zemi. 

Sami sebe soudíte podle svých ideálů. Druhé však posuzujete podle jejich skutků. Systematicky se snažíte vytvořit si okruh přátel a známých, kteří zapadají do vámi vytvořeného řádu. Nikdo však není dokonalý a toto poznání vám přináší zklamání. Protože se ztotožňujete s druhými, jste si vědomi toho, že jejich nedokonalost se na vás může odrazit. Svým způsobem vidíte svět jako nebezpečné místo, kde se musíte bránit (abyste přežili), a lidé jsou pro vás pouze tím, co dělají a vlastní (a ne lidskými bytostmi, kterými se snaží být).

 
 
 

Pokud žijete za ochrannou branou ascendentu,
vidíte sami sebe i vaše vztahy s druhými lidmi a vnějším světem zcela odlišně. Tento nový pohled znamená, že už vnější svět nesoudíte, spíše se snažíte očistit své vlastní pohnutky. Citlivě vnímáte svůj vnitřní potenciál a víte, jak jej vyjádřit za pomoci řádu a rozumu. Namísto toho, abyste kritizovali sebe nebo druhé, využíváte svou skvělou schopnost diskriminace k tomu, abyste co nejlépe vyjádřili sami sebe, kdykoliv k tomu máte příležitost. 

Panna je výjimečný ascendent. Pokud žijete uvnitř sebe sama, pozdvihuje kvalitu a čistotu celého vašeho horoskopu. I v případě, že váš horoskop obsahuje aspekty, které poukazují na nižší sklony lidské přirozenosti, tyto aspekty jsou zjemňovány, pokud procházejí filtrem ascendentu v Panně. Jestliže žijete vně sebe sama, ideály ascendentu v Panně jsou nedosažitelné. Bez ohledu na to, co děláte, nemůžete být proto se sebou spokojeni. Když ale žijete uvnitř karmické brány ascendentu (ve spojení se svým vnitřním zdrojem), snadno působíte na pozitivních karmických úrovních. Z takového horoskopu nemůže vycházet nic, co není na úrovni vašeho vysoce morálního charakteru. V tomto smyslu se sebou neděláte kompromisy, protože místo kritizování drahých se snažíte udržovat si úroveň vědomí, která projevuje lepší vlastnosti vaší vnitřní bytosti. Jste si vědomi toho, jakou morální cenu má identita a víte, že musíte být podřízeni sami sobě, pokud máte sami sobě sloužit. Místo toho, abyste se zaobírali kritickými názory na společnost a její pravidla, která existují v neosobní karmě, sami dodržujete vyšší etické principy. Pokud se ztotožníte s vnější karmou, pak se také musíte osobně ztotožnit se vším na světě, co si vyžaduje nápravu. Výsledkem je pocit, že všechno, co děláte nebo si myslíte, je nějak nesprávné, a tudíž vyžaduje nápravu. Následkem může být velmi silný komplex méněcennosti. Abyste ho vyvážili, můžete kritizovat druhé, ale stejně nejste přesvědčeni, že vaše osobnost funguje odpovídajíc tomu, co by uspokojilo vaši duši. Můžete se tak stát nesmyslným perfekcionistou. Když je ale vaše identita pevně zakořeněna ve vašem nitru, jste schopni vytvořit si systém, který vám umožňuje fungovat v jakékoliv situaci. 

Díky přirozené schopnosti všímat si detailů máte silný sklon mentálně zkoumat své nitro. Neustále studujete a analyzujete, jak byste lépe uspořádali svou mysl. Vynalézáte “počítačové” metody třídění a uchovávání informací. Když je vaše identita zakořeněna mimo ascendent, máte sklon manipulovat svou myslí, a čím jste schopnější nalézt příslušné kategorie pro všechno, co do vás vchází, tím jste si jistější, že vaše osobní vědomí je funkčně efektivní. Potíž je v tom, že můžete strávit celý život řešením problémů osobností, kterým umožňujete vzniknout jenom proto, že si chcete dokázat, jak skvěle funguje vaše mysl. Výsledkem je, že pracujete na své mysli, spíše než jejím prostřednictvím. Snažíte se totiž mechanicky si vytvořit vědomí, které je životaschopné. Příliš se zabýváte obrovským množstvím nadbytečných myšlenek, které vám přinášejí pouze otázky, ale ne odpovědi. Čím víc se snažíte uspořádat své vědomí, tím nelidštějšími se stáváte. Namísto toho, abyste život prožívali takový, jaký je, stáváte se loutkou nebo robotem, který přitom reaguje negativně na knoflíky, které sami mačkáte. 

Pokud zůstáváte uvnitř tohoto ascendentu, nemáte potřebu manipulace. Jste svým vlastním zdrojem vědomí a ne zlomky neosobní karmy, z nichž se pokoušíte sestavit skládačku. Jakmile je toto vědomí jednou očištěno a vyjádřeno, ideály Panny působí jako diskriminující filtr, který vám umožňuje fungovat za pomoci vaší mysli spíše, než ji zdokonalovat. V životě vám jde víc o kvalitu než o kvantitu. Jste přitom schopní dosahovat jí bez kritizování toho, co vám nevyhovuje na neosobní karmě. Vnímáte řád věcí, ale namísto toho, abyste byli puritánsky kritičtí, jste schopní existovat skromně a přitom toho hodně dosáhnout. Máte silný smysl pro přítomnost, pro tady a teď. 
Víte, jak využít to nejlepší ze svého horoskopu bez toho, abyste se roztříštili na zlomky. Čím víc vycházíte ze svého nitra, tím víc vás ascendent v Panně vynáší nahoru. Ihned rozpoznáte božskou podstatu věcí a myšlenek. Namísto toho, abyste si zaplňovali mysl přebytečnými nesmysly, jste schopní vytvořit si uspokojivý životní styl. 

Protože severní lunární uzel (skrze svou očistnou povahu) odpovídá principu Panny, snadno se učíte lekcím, ke kterým vás vede vaše duše. 
Nemusíte dělat kompromisy. Ascendent v Panně, pokud je používán správně, není produktem ega. Jde vám spíše o vyšší pochopení vlastního potenciálu, a to ne pouze v rámci toho, čeho jste schopní, ale i v pátrání po tom, jak je možné smysluplně plnit své povinnosti skrze užitečný kontakt s neosobním prostředím. Nemusíte se analyzovat, abyste se pochopili. Vše, co potřebujete udělat, je umožnit jednotlivým součástím sebe sama, aby fungovaly skrze kategorický filtr ascendentu v Panně.

Ascendent ve Vahách – Karmická brána duše
 
Detailnější popis:

Toto je jeden z nejmimořádnějších ascendentů v celém zvěrokruhu. Abychom jej pochopili, připomeňme si, že ascendent sám o sobě představuje východ Slunce. Je nadějí lidstva pro celý nastávající den. Optimisticky očekáváme, že spolu s východem Slunce povstanou i naše sny, naše plány a naše potřeba sebevyjádření, které vycházejí z našeho nitra. Když je ascendent v jakémkoliv ze šesti prvních znamení zvěrokruhu, nižší přirozenost jedince má sklon následovat vycházející Slunce a jeho sílící působení. Naše lidské vlastnosti v menším měřítku napodobují přirozené vlastnosti vesmíru. 

Jako sedmé znamení zvěrokruhu představují Váhy zapadající Slunce. Poté, co se lidstvo pokusilo vyjádřit svou osobní individualitu, přichází západ Slunce. Zde, na ascendentu ve Vahách, mizí optimistické očekávání, které nás vedlo během dne. Namísto toho pociťujeme vyčerpanost osobního snažení a vidíme marnost pokusu vnutit svou vůli druhým. 

Pokud máte ascendent ve Vahách, vaše osobnost je založena na lásce, harmonii a schopnosti sdílet s druhými podstatu krásy, kterou vnímáte. Máte vznešenou, přátelskou a milou povahu a hry ega pokládáte za něco, co vás odvádí od poklidné existence, ke které jste povoláni. Je pro vás těžké být v kontaktu s egem, protože se příčí vaší přirozenosti používat ego pouze pro sebe. Toto je jediný ascendent, který má schopnost dosáhnout skutečného stavu bez Já. Protože projevy ega jsou zde mimořádně slabé, je pro vás snadné žít mimo sebe sama. 

Když dovolíte, aby se vaše identita spojila se zdroji mimo váš ascendent, je váš život plný extrému. Při pokusech mít ve svém nitru harmonii a lásku (což je vaší podstatou), neustále se snažíte sladit různé typy neosobní karmy, které si přisvojujete ze svého okolí. Výsledkem je, že si často protiřečíte a snažíte se vyvážit jednu věc druhou. Ve vašem životě může být příliš málo určité kvality a zároveň přehnané množství jiné, která nemá s tou první vůbec nic společného, vám to však dává iluzi rovnováhy. Můžete se například příliš dlouho dívat na televizi, abyste vyvážili pocity odmítnutí, které jste do sebe vstřebali. Nebo se můžete přejídat, pokud vaše oblečení neodpovídá vašemu vybranému vkusu. V obou případech řešení, ke kterým utíkáte, v konečném důsledku neodpovídají důvodům, pro které měla být určena. Během běžného rozhovoru můžete vstřebat nějakou neharmonickou představu, a pak se na míle vzdálit ze své vlastní cesty pouze proto, abyste nalezli představu protikladnou, která vám dá falešný pocit rovnováhy. Tak se z vás může stát jakýsi kaleidoskop extrému. Přitom nikdy nemáte pocit spolupatřičnosti se žádnou z těch idejí, které vámi proplouvají, přesto se však snažíte udržet si pocit rovnováhy ve světě protikladu. V rozhovorech často představujete protikladný názorne proto, že byste s ním nevyhnutně souhlasili nebo jej zastávali, ale protože přeci musej být vidět obě strany mince. 

PŘÍŠTĚ SI NAPÍŠEME O ŠTÍROVI, STŘELC

1 Komentář
  1. Hana Rubek 2 měsíce ago

    Zajímavé čtení. Ale podle toho, co jsem se dočetla, ascendent se mění každé 2-3 hodiny, takže pokud člověk neví přesný čas narození, nemusí znát přesný ascendent. Např. já se narodila 4 minuty přes ascendentem berana (mám ho v rybách).

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account