Stará Ves (Altdorf)

Dnes zcela zaniklá obec Stará Ves, německy Altdorf, ležela v nadmořské výšce

590 m asi 1,5 km jihovýchodně od Svatoboru.

Katastr obce měřil 3,92 km².

Obec byla opuštěna a postupně zanikla po začlenění do Vojenského újezdu

Hradiště patrně během 50. let 20. století. 

Stará Ves patřila zpočátku ke hradu Loket, jehož majitelem byli tehdy

Hrabišici z Rýzmburka.

První písemná zmínka o vsi pochází ze 13. století, kdy ji spolu s tzv. šemnickými

statky získal cisterciácký klášter v Oseku.

Ves byla zproštěna od závislosti na Lokti a patřila poté k šemnickému újezdu

oseckého kláštera. Během husitských válek sice klášter tento majetek ztratil,

ale oficiálně se ho vzdal až v polovině 15. století, kdy celý újezd postoupil opat

Johann králi Jiřímu z Poděbrad.

Stará Ves se poté spolu s ostatními vesnicemi šemnického újezdu stala královským

darem, připojeným k panství Andělská Hora.

Pobělohorské konfiskace postihly i majitele Andělské Hory Linharta Collonu z Felsu,

jemuž byl majetek zkonfiskován a následně prodán roku 1623 Heřmanu Černínovi

z Chudenic, který všechny získané statky spojil v panství Kysibl (Stružná).

U tohoto panství zůstala Stará Ves až do roku

1850, kdy se stala samostatnou obcí.

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account