92

Ferdinand je mužským křestním jménem, zřejmě starogermánského původu. Vznik jména se dává do souvislosti s germánským jménem Fridunant. Stejně jako jméno Fridunant se pak významově překládá jako „smělý obránce“, také „riskující mír“. Některé teorie výkladu jméno překládají jako „ten, který se připravuje k jízdě“.
Ferdinand je dnes mírně archaickým jménem, které má několik teorií výkladu. Zatímco oficiální podoba jména Ferdinand zní velmi honosně, často užívaná domácí podoba jména Ferda je milá a přátelská.
Ferdinand je mužský křestním jménem, které má i ženskou variantu v archaickém jménu Ferdinanda. Jméno Ferdinand se často užívá v domácí podobě Ferda. Dalšími domácími variantami jména jsou Ferdík, Ferdínek, Ferdyš, nebo Ferdinandek. Jméno Ferdinand zná vedle češtiny i slovenština, angličtina, němčina, holandština, švédština, norština, dánština nebo srbochorvatština. Jméno se často vyskytuje v maďarštině – jako Ferdinánd nebo také Nándor. Francouzština ho užívá klasicky jako Ferdinand nebo Fernand. Italská podoba jména je Ferdinando nebo Fernando, Fernando nebo Hermando jsou pak španělskými mutacemi jména.
V naší zemi bychom našli zhruba 1 200 mužů tohoto jména.
Jméno Ferdinand s oblibou nosili Habsburkové, šlo o Ferdinanda I., Ferdinanda II., Ferdinanda III., Ferdinanda IV., Ferdinanda V. Dobrotivého nebo Františka Ferdinanda d´Este. Právě tohoto rakouského arcivévody měl na mysli Švejk Jaroslava Haška, který paní Müllerové na začátku legendární knihy oznamuje: „Tak nám zabili Ferdinanda“. Významných nositelů jména však najdeme více, byl jim například novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka nebo český sochař Ferdinand Maxmilián Brokoff. Jméno nosil i proslulý německý automobilový konstruktér Ferdinand Porsche nebo konstruktér vzducholodí, také z Německa, Ferdinand von Zeppelin. Mezi slavnými nositeli jména nesmíme zapomenout na slavného českého klarinetistu Ferdinanda Havlíka.
 

©2022 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account