Dnes mi poslal kamarád Petr zajímavou stať o sv.Václavu….
 

Kníže Václav, naprosto nevýrazná osobnost na přemyslovském knížecím dvoře.

Žil v období, kdy kult křesťanství se v Čechách teprve probouzel.

A tak bylo možné, že dva bratři, Boleslav a Václav byli každý jiného vyznání.

Ani jejich matka Drahomíra nebyla křesťanka.

Ale zato jejich babička na Budči Ludmila, byla silně věřící,

kamž směřovala i své vnuky.

 

Václav, jako starší, se ujal vlády v knížectví po smrti svého otce,

ale až od své dospělosti. Do té doby vládla jeho matka Drahomíra.

Na knížectví se nic nezměnilo ani po převzetí vlády Václavem.

Takže Václav nebyl zakladatelem žádného českého státu.

Knížectví Čechů založil jeho děda.

Bylo to jen knížectví, ne království.

Na území dnešních Čech v té době existovala další knížectví Čechů.

 

Jen to nebyly Přemyslovci.

O těch dalších knížectvích se mnoho nemluví.

Málokterá totiž byla křesťanská?

Bylo to uspořádání dnes přirovnovatelným českým krajům.

Slavní Čechové vládli stejně krutě, jako jiní.

Nebyl pro ně problém vyvraždit knížecí rod

Slavníkovců ve východních Čechách. 

  Václav je dnes uznáván církví jako svatý,

ač nic zvláštního nevykonal,

jen prosazoval ve vlastním knížectví křesťanství.

Ba naopak se podvoloval sousedním Bavorům či Sasům,

kterým odváděl velké tzv. mírové daně.

To, že byl zabit ve Staré Boleslavi byl jen vnitřní boj vládnoucích

vrstev tak, jako v dějinách mnohokrát.

I v českých. Svatého z něho udělala křesťanská církev,

neboť potřebovala nějakou podobnou osobnost v českých zemích.

Zajímavé,

Hudlenka

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account