Pro toho, kdo by snad nevěděl – Bílý kruh bezpečí je zapsaný spolek s působností v celé České republice, založený v roce 1991. Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení.

Služba pro oběti je kombinací odborného poradenství (psychologická podpora a právní informace), základních sociálních služeb (psychoterapie, doprovody k procesním úkonům, příprava na hlavní líčení u soudu, peněžitá pomoc, víkendové psychorekondiční pobyty, fyzioterapie) a fakultativních služeb (výjezdy do nemocnice ke zraněným obětem, do místa bydliště pozůstalých, přeshraniční pomoc).

Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech. 
Pomoc BKB je poskytována prostřednictvím:

  Bezplatné nonstop linky 116 006 – pro oběti kriminality a domácího násilí
  Celostátní sítě poraden BKB (adresy naleznete na titulní stránce)
  Centrály BKB v Praze
  Intervenčního centra v Ostravě
  Klíčových sociálních pracovníků (případových manažerů) pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé
  Linky BKB 257 317 110 – nonstop pomoc obětem a svědkům trestných činů

Poradny Bílého kruhu bezpečí naleznete v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a v Praze. Intervenční centrum BKB sídlí v Ostravě.

0 Komentářů

Napište komentář

©2024 Ženy s.r.o.

nebo

Přihlášení

nebo    

Zapomenuté heslo

nebo

Create Account